Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00022 / 2007 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000022008 24/01/2008 Επιλογή
000012008 14/01/2008 Επιλογή
000252007 19/12/2007 Επιλογή
000242007 12/12/2007 Επιλογή
000232007 10/12/2007 Επιλογή
000222007 21/11/2007 Επιλογή
000212007 12/11/2007 Επιλογή
000202007 22/10/2007 Επιλογή
000192007 15/10/2007 Επιλογή
000182007 01/10/2007 Επιλογή
000172007 05/09/2007 Επιλογή
000162007 27/08/2007 Επιλογή
000152007 22/08/2007 Επιλογή
000142007 30/07/2007 Επιλογή
000132007 11/07/2007 Επιλογή
000122007 18/06/2007 Επιλογή
000112007 14/05/2007 Επιλογή
000102007 16/04/2007 Επιλογή
000092007 21/03/2007 Επιλογή
000082007 14/03/2007 Επιλογή
000072007 06/03/2007 Επιλογή
000062007 26/02/2007 Επιλογή
000052007 12/02/2007 Επιλογή
000042007 29/01/2007 Επιλογή
000032007 23/01/2007 Επιλογή
|< << 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 10 από 14


A/A: 00285 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Τσαμπίρας Ηλίας Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Παράταση προθεσμίας του έργου Κατασκευή ποδηλατοδρόμων στο δημοτικό δάσος Κουρί.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00273 Έτος: 2007 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Παράταση προθεσμίας του έργου "Κατασκευή ποδηλατοδρόμων στο δημοτικό δάσος Κουρί".
1. Εγκρίνει ως κατεπείγουσα την παρούσα συνεδρίαση. 2. Εγκρίνει ως κατεπείγον το παρόν θέμα. 2. Εγκρίνει να δοθεί παράταση ενός (1) μηνός ήτοι από 21-11-2007 μέχρι 21-12-2007 στο έργο «Κατασκευή ποδηλατοδρόμων στο δημοτικό δάσος Κουρί", χωρίς αναθεώρηση τιμών και μόνο για την τακτοποίηση του 1ου ΑΠΕ.
Πριν από την έναρξη της συζήτησης του θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος είπε στο Συμβούλιο ότι η παρούσα συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα, διότι από την αναβολή της συζήτησης του ανωτέρω θέματος και της λήψης σχετικής απόφασης κινδυνεύουν άμεσα και σπουδαία τα συμφέροντα του Δήμου, διότι υπάρχει προθεσμία για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης, (πρέπει να ληφθεί μέχρι 21-11-2007 ημερομηνία λήξης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου). Το Συμβούλιο έκρινε ομόφωνα ως κατεπείγουσα την παρούσα συνεδρίαση και το παρόν θέμα ως κατεπείγον. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής. Ο κ. Ιωάννης Αγελάρης ανάδοχος του έργου "Κατασκευή ποδηλατοδρόμων στο δημοτικό δάσος Κουρί", με την από 5-11-2007 αίτησή του προς την ΤΥΔΚ Μαγνησίας ζητάει να δοθεί παράταση ενός (1) μηνός στο εν λόγω έργο ήτοι από 21-11-2007 μέχρι 21-12-2007, χωρίς αναθεώρηση τιμών και μόνο για τη διαδικασία έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. Η ΤΥΔΚ με το αριθμ. 14918/5-11-2007 έγγραφό της εισηγείται να δοθεί παράταση ενός μηνός ήτοι από 21-11-2007 μέχρι 21-12-2007, χωρίς αναθεώρηση τιμών και μόνο για τη διαδικασία έγκρισης του Α.Π.Ε Η Περιφέρεια Θεσσαλίας-Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. θεσσαλίας 2000-2006 με το αριθμ. 15769/Γ΄ ΠΕΠ/20-11-2007 έγγραφό της, μας γνωρίζει ότι προεγκρίνεται η παράταση καθαρού χρόνου της συμβατικής προθεσμίας έως 21-12-2007, και μόνο για την τακτοποίηση ΑΠΕ. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5,8 και 10 του Ν. 1418/84 ,του άρθρου 2 του Ν. 2229/94 και 36 και 41 του Π.Δ. 609/85 επιτρέπεται η παράταση με αναθεώρηση η χωρίς όταν η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου. Είδει τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Ν. 2229/94 και του Π.Δ.609/85, έλαβε υπόψη τη θετική εισήγηση της ΤΥΔΚ, καθώς επίσης και την προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και μετά διαλογική συζήτηση
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...