Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00020 / 2007 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000022008 24/01/2008 Επιλογή
000012008 14/01/2008 Επιλογή
000252007 19/12/2007 Επιλογή
000242007 12/12/2007 Επιλογή
000232007 10/12/2007 Επιλογή
000222007 21/11/2007 Επιλογή
000212007 12/11/2007 Επιλογή
000202007 22/10/2007 Επιλογή
000192007 15/10/2007 Επιλογή
000182007 01/10/2007 Επιλογή
000172007 05/09/2007 Επιλογή
000162007 27/08/2007 Επιλογή
000152007 22/08/2007 Επιλογή
000142007 30/07/2007 Επιλογή
000132007 11/07/2007 Επιλογή
000122007 18/06/2007 Επιλογή
000112007 14/05/2007 Επιλογή
000102007 16/04/2007 Επιλογή
000092007 21/03/2007 Επιλογή
000082007 14/03/2007 Επιλογή
000072007 06/03/2007 Επιλογή
000062007 26/02/2007 Επιλογή
000052007 12/02/2007 Επιλογή
000042007 29/01/2007 Επιλογή
000032007 23/01/2007 Επιλογή
|< << 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 10 από 14


A/A: 00253 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Τσαμπίρας Ηλίας Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Αναμόρφωση του πρ/σμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2007.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00241 Έτος: 2007 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Αναμόρφωση του πρ/σμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2007.
A. Αναμορφώνει τον πρ/σμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2007 για την ομαλή λειτουργία του Δήμου ως ακολούθως: Ως προς τα έσοδα 1. Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 1314.002 με τίτλο "Αντιμετώπιση ζημιών καταστροφών από θεομηνίες" με το ποσό των 240.000,00 €, που προέρχεται από επιχορήγηση του ΥΠΕΣΔΔΑ (αριθμ. 46601/2007 απόφαση) την οποία και αποδέχεται. 2. Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 0451.001 με τίτλο "Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93)" με το ποσό των1.176,60 €, διότι προβλέπεται να εισπραχθούν περισότερα από όσα έχουν υπολογιστεί. 3. Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 4131.007 με τίτλο "ΚΥΤ (Ταμείο υπαλλήλων)" με το ποσό των 600,00 €, διότι προβλέπεται να εισπραχθούν περισότερα από όσα έχουν υπολογιστεί. Μεταφέρει τις παραπάνω πιστώσεις σύνολο 241.776,60 € στο Αποθεματικό Κεφάλαιο Κ.Α. 9111.001 για ενίσχυση αυτού. Ως προς τα έξοδα 1. Μειώνει την πίστωση του Κ.Α. 30-7112.002 με τίτλο «Αγορά οικοπέδου για χώρο στάθμευσης», κατά 80.000,00 €, διότι η πίστωση είναι υπέρ επαρκής και δεν θα διατεθεί όλη κατά το έτος 2007.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Από την ψήφιση του πρ/σμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2007 και της έγκρισής του από τη Δ/νση Τοπ. Αυτ/σης και Διοίκησης Μαγνησίας παρουσιάσθηκαν υπηρεσιακά γεγονότα και απρόοπτες ανάγκες που επιβάλλουν την αναμόρφωση του πρ/σμού, για την αποδοχή πιστώσεων και την ενίσχυση Κ.Α. στο σκέλος των εσόδων, τη μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α. σε Κ.Α. για τη δημιουργία νέων πιστώσεων και την ενίσχυση ανεπαρκών στο σκέλος των εξόδων αυτού, σύμφωνα με την εισήγηση του Δ/ντή Οικον. Υπηρεσιών του Δήμου, την οποία έθεσε υπόψη του Συμβουλίου. Τελειώνοντας ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να εγκρίνει την αναμόρφωση και για τα νέα έργα που δημιουργούνται να εγκρίνει την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος για την εγγραφή τους σ' αυτό. ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ Κλείνοντας τη συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε όσα αναφέρονται παραπάνω, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του από 17-5/15-6-1959 Β.Δ. καθώς και του άρθρου 161 του ΚΔΚ Ν. 3463/2006, την εισήγηση του Δ/ντή Οικον. Υπηρεσιών του Δήμου, είδε το αριθμ. 46601/2007 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ, τις διατάξεις του άρθρου 208 του ΚΔΚ και μετά από διαλογική συζήτηση.
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...