Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00007 / 2007 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000022008 24/01/2008 Επιλογή
000012008 14/01/2008 Επιλογή
000252007 19/12/2007 Επιλογή
000242007 12/12/2007 Επιλογή
000232007 10/12/2007 Επιλογή
000222007 21/11/2007 Επιλογή
000212007 12/11/2007 Επιλογή
000202007 22/10/2007 Επιλογή
000192007 15/10/2007 Επιλογή
000182007 01/10/2007 Επιλογή
000172007 05/09/2007 Επιλογή
000162007 27/08/2007 Επιλογή
000152007 22/08/2007 Επιλογή
000142007 30/07/2007 Επιλογή
000132007 11/07/2007 Επιλογή
000122007 18/06/2007 Επιλογή
000112007 14/05/2007 Επιλογή
000102007 16/04/2007 Επιλογή
000092007 21/03/2007 Επιλογή
000082007 14/03/2007 Επιλογή
000072007 06/03/2007 Επιλογή
000062007 26/02/2007 Επιλογή
000052007 12/02/2007 Επιλογή
000042007 29/01/2007 Επιλογή
000032007 23/01/2007 Επιλογή
|< << 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 10 από 14


A/A: 00083 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Χατζηκυριάκος Ευάγγελος Δήμαρχος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2007.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00080 Έτος: 2007 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2007.
(με ψήφους 12 υπέρ και 6 κατά) Αναμορφώνει τον πρ/σμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2007 ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 45/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως ακολούθως: Ως προς τα έσοδα Μειώνουμε λόγω λανθασμένης εγγραφής τις πιστώσεις των Κ.Α.: 1) Κ.Α. 1327.001 με τίτλο: "Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα" μειώνεται στο ποσό των 997.864,13 € 2) Κ.Α. 511.001 με τίτλο: "Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα" μειώνεται στο ποσό των 154.387,37 € 3) Κ.Α. 512.001 με τίτλο: "Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα" μειώνεται στο ποσό των 891.436,81 € Ως προς τα έξοδα Α) Διαγράφουμε, λόγω λανθασμένης εγγραφής (αφορούν έργα τα οποία όμως δεν περιέχονται στο Τεχνικό πρόγραμμα 2007), τους παρακάτω Κ.Α.: 1) Κ.Α. 10-7134.004 με τίτλο: "Προμήθεια συμπληρωματικών προγραμμάτων διαχείρησης τελών" 2) Κ.Α. 10-7134.005 με τίτλο: "Εκτυπωτές και λοιπός εξοπλισμός" 3) Κ.Α. 10-7134.006 με τίτλο: "Νέες εκδόσεις Προγραμμάτων" 4) Κ.Α. 30-7134.001 με τίτλο: " Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα" 5) Κ.Α. 35-7412.002 με τίτλο: "Αναπλάσεις πάρκων και παιδικών χαρών Αλμυρού" 6) Κ.Α. 35-7412.003 με τίτλο: "Αναπλάσεις πάρκων και παιδικών χαρών Ευξεινούπολης" 7) Κ.Α. 35-7412.004 με τίτλο: "Αναπλάσεις πάρκων και παιδικών χαρών Πλατάνου" 8) Κ.Α. 35-7412.005 με τίτλο: "Αναπλάσεις πάρκων και παιδικών χαρών Κροκίου" 9) Κ.Α. 35-7412.006 με τίτλο: "Αναπλάσεις πάρκων και παιδικών χαρών Κωφών - Κοκκωτών" 10) Κ.Α. 35-7412.007 με τίτλο: "Αναπλάσεις πάρκων και παιδικών χαρών Ανθοτόπου - Φυλάκης" Β) Αυξάνουμε, λόγω λανθασμένης εγγραφής, τις πιστώσεις των παρακάτω Κ.Α.: 1) Κ.Α. 10-7134.001 με τίτλο: "Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών" στο ποσό των 38.450,00 € 2) Κ.Α. 10-7134.003 με τίτλο: "Προμήθεια λογισμικού" στο ποσό των 21.100,00 € 3) Κ.Α. 25-7312.015 με τίτλο: "Αποχέτευση ακαθάρτων Δ.Δ. Κροκίου και Πλατάνου" στο ποσό των 433.407,18 € Γ) Διαγράφουμε, λόγω λανθασμένης εγγραφής, την πίστωση του Κ.Α. 30-6265.001 Δ) Μειώνουμε, λόγω λανθασμένης εγγραφής, την πίστωση του Κ.Α. 35.6262.002 με τίτλο: "Συντήρηση αρδευτικού εξοπλισμού Υπηρεσίας Πρασίνου" στο ποσό των 15.000,00 € Ε) Δημιουργούμε νέους Κ.Α. : 1) Κ.Α. 00-6493.001 με τίτλο: "Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 ποαρ. 2 Ν. 2372/1940)" με το ποσό των 450,00 € 2) Κ.Α. 00-6722.001 με τίτλο: "Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού" με το ποσό των 500,00 € 3) Κ.Α. 00-6723.001 με τίτλο: "Κράτηση 0,50 % υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 Μ.Δ. 3033/54" με το ποσό των 450,00 € 4) Κ.Α. 00-6724.001 με τίτλο: "Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακρίδων" με το ποσό των 400,00 € 5) Κ.Α. 10-6266.002 με τίτλο: "Αναβαθμισμένες εκδόσεις προγραμμάτων" με το ποσό των 10.400,00 € Έτσι το σύνολο των εσόδων και εξόδων του πρ/σμού οικον. έτους 2007 διαμορφώνεται ως εξής: ΕΣΟΔΑ Τακτικά 5.714.153,00 € Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 754.230,00 € Έσοδα παρελθόντων οικον. ετών 17.000,00 € Εισπράξεις από δάνεια 000,00 € Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη 902.890,00 € Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου ασφ. Φορέων και τρίτων 868.200,00 € Χρηματικό Υπόλοιπο προηγούμενου έτους 1.045.824,18 € Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 4.242.702,06 € Σύνολο 13.544.999,24 € ΕΞΟΔΑ Έξοδα 13.484.953,04 € Αποθεματικό 60.046,20 € Σύνολο 13.544.999,24€ Ο Δημοτικός Σύμβουλος Αριστοτέλης Κρικώνης ψήφισε θετικά με τις επισημάνσεις που αναφέρονται στην εισήγησή του. Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων: Χρήστου Βούλγαρη, Βασιλείου Μαμούρα, Νικολάου Καλλέ, Ηλία Δαλακούρα και Σπύρου Ράππου, για τους λόγους που αναφέρονται στη εισήγηση. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Κουταρέλος ψήφισε λευκό.
Ο κ. Πρόεδρος πριν δώσει το λόγο στον κ. Δήμαρχοι να εισηγηθεί επί του θέματος διάβασε στο Σώμα την από 20-2-2007 επιστολή του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Χρήστου Βούλγαρη που απευθύνονταν στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον πρ/σμό του Δήμου που ψηφίστηκε με την αριθ. 45/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι ο πρ/σμός που στάλθηκε για υπογραφή στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου δεν ήταν αυτός που ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο διότι σ' αυτόν δεν περιέχονταν μόνο οι αλλαγές που ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά επιπλέον αλλαγές όπως α) Αύξηση Επιχορηγήσων από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ και β) Αύξηση χρηματικού υπολοίπου από τακτικά έσοδα και μείωση αυτού από έκτακτα έσοδα και τελειώνοντας την επιστολή του θέλει να πιστεύει ότι δεν θα δεχθεί να συνεργήσει ο Πρόεδρος σε αλλοίωση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (πλαστογραφία). Σε απάντηση επί του εγγράφου του κ. Χρήστου Βούλγαρη ο κ. Πρόεδρος είπε ότι καμία αλλαγή δεν έγινε ένα λογιστικό λάθος ήταν στο χρηματικό υπόλοιπο το οποίο διορθώθηκε. Χρήστος Βούλγαρης: Δεν επιτρέπεται αλλαγή του προϋπολογισμού αυτού που ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο καθ' οδόν προς την Περιφέρεια. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος στην εισηγησή του επί του θέματος είπε τα εξής: Με την αριθ. 45/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο πρ/σμός του Δήμου οικον. έτους 2007. Επί του πρ/σμού ασκήθηκε από 22-2-2007 προσφυγή από τον κ. Χρήστο Βούλγαρη. Κατόπιν αυτού η Περιφέρεια Θεσσαλίας - Δ/νση Τοπ. Αυτ/σης Μαγνησίας με το αριθ. 2490+2577+2602/28-2-2007 έγγραφό της μας επιστρέφει τον πρ/σμό και καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να τον αναμορφώσει κατάλληλα αφού ληφθούν υπόψη και οι παρατηρήσεις της που αναφέρονται στο έγγραφό της οι οποίες συγκεκριμένα είναι : ΄ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ α) Τόσο τα διαμορφωθέντα όσο και τα βεβαιωθέντα να υπολογιστούν μέχρι 31-12-2006 αφού ο πρ/σμός συντάχθηκε και ψηφίστηκε από τη νέα Δημοτική Αρχή. β) Το χρηματικό υπόλοιπο που μεταφέρεται στην νέα χρήση θα είναι το πραγματικό, αφού ήδη έχει κλείσει η διαχίριση και είναι γνωστό τι ποσό μεταφέρεται. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ α) Να εγγραφούν στους ανάλογους Κ.Α. όσα έργα δεν έχουν εγγραφεί αλλά περιέχονται στο εγκριθέν και ψηφισθέν Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2007. Ενδεικτικά σημειώνονται οι Κ.Α. 30-7412.002 και 30-7412.003 β) Να εγγραφούν στους παρακάτω Κ.Α. (υποχρεωτικές εισφορές) ανάλογες πιστώσεις : Κ.Α. 00-7463 (Οργάνωση παθητικής αεράμυνας) Κ.Α. 00-6722 (εξασφάλιση μέσων προστασίας αμάχου πληθυσμού) Κ.Α. 00-6723 (εισφορά 0,50 % υπέρ λογ/σμού αρθρ. 68 Ν.Δ. 3033/54) Κ.Α. 00-6724 (εισφορά για την καταπολέμηση των ακρίδων) Συνεχίζοντας ο κ. Δήμαρχος είπε ότι σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Περιφέρειας προτείνουμε την αναμόρφωση του πρ/σμού για τη διαμόρφωση των εσόδων του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ και λοιπών προγραμμάτων σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία στο Δήμο, για διαγραφές Κ.Α. εξόδων που αφορούν έργα που δεν περιέχονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και δημιουργούνται νέοι Κ.Α εξόδων για την εγγραφή στον πρ/σμό έργων τα οποία είναι γραμμένα στο Τεχνικό Πρόγραμμα καθώς επίσης και για την εγγραφή υποχρεωτικών δαπανών και θέτω αναλυτικά την αναμόρφωση υπόψη σας. Σε ότι αφορά την παρατήρηση της Περιφέρειας για έργα του Τεχνικού Προγράμματος που δεν είναι γραμμένα στον πρ/σμό, είναι γραμμένα στον πρ/σμό εκτός από την προμήθεια Η/Υ η οποία είναι γραμμένη διαφορετικά στον πρ/σμό από ότι είναι γραμμένη στο Τεχνικό Πρόγραμμα. Τελειώνοντας την εισήγησή του ο κ. Δήμαρχος κάλεσε το Συμβούλιο για το καλό και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου να μην μπεί στην λεπτομέρεια των Κ.Α. εάν υπάρχουν έτοιμες προτάσεις για διορθώσεις να τις δει το Σώμα και να ψηφιστεί ο πρ/σμός. Ακολούθως τοποθετούμενος επί του θέματος ο επικεφαλής της 1ης ήσσονος μειοψηφίας κ. Σπύρος Ράππος είπε: Σας είχα πει κατά την συζήτηση του πρ/σμού σε προηγούμενη συνεδρίαση να διορθώσετε τον πρ/σμό και να τον φέρετε στο Συμβούλιο προς ψήφιση, εσείς προχωρήσατε στην ψήφισή του και σήμερα παρόλες τις παρατηρήσεις της Περιφέρειας φέρνετε τον ίδιο πρ/σμό για ψήφιση. Αυτός ο πρ/σμός δεν ψηφίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχουν έργα που είναι στον πρ/σμό και δεν υπάρχουν στο Τεχνικό Πρόγραμμα. Ο επικεφαλής της 2η ήσσονος μειοψηφίας κ. Αριστοτέλης Κρικώνης είπε ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι καθόλου τιμητικό για μια Δημοτική Αρχή να της επιστρέφεται ο πρ/σμός για οποιονδήποτε λόγο. Υποχρέωση κάθε αρχής ή υπηρεσίας είναι πριν υποβάλλει οποιοδήποτε έγγραφο να είναι πλήρες τεκμηριωμένο και κατανοητό, διότι έτσι εξασφαλίζεται η σοβαρότητα, η υπευθυνότητα, η εμπιστοσύνη, το κύρος και η αξιοπιστία της αρχής που το υποβάλλει. Πιστεύω ότι είστε τυχεροί διότι και στο μικρό αυτό διάστημα που διοικείτε έχετε βοηθηθεί από την αντιπολίτευση. Αυτό το έχω εισπράξει και από πολλούς συμπολίτες μας οι οποίοι μας λένε να βοηθήσουμε την νέα Δημοτική Αρχή. Πιστεύω ότι εδώ μέσα ο καθένας με καλή διάθεση κάνει τις παρατηρήσεις του υπάρχει το πολιτικό παράδοξο η κοινωνία να έχει μεγαλύτερη απαίτηση από την αντιπολίτευση από ότι από την πλειοψηφία. Αυτό όμως δηλώνει και την δική μας πρόθεση και σ' αυτό συμβάλλουμε καθημερινά. Εχετε επικαλεσθεί πολλές φορές την πολυετή θητεία σας στο Δήμο, δεν αρκεί η πολυετής θητεία αλλά είναι απαραίτητη και η επαρκής εμπειρία στη διοίκηση στην επικοινωνία με όλες τις Αρχές και να εξασφαλίζουμε εκ των προτέρων οτιδήποτε δεν θίγει την θέση μας και την κοινωνία μας. Ο πρ/σμός έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ήδη διανύουμε το 1ο τρίμηνο, δική σας είναι η επιλογή, ταυτόχρονα δική σας είναι και η ευθύνη για την υλοποίηση του πρ/σμού. Αν δεν υλοποιηθεί και δεν εφαρμοστεί ο δικός σας πρ/σμός που εμείς θετικά προσεγγίζουμε δεν θα σας φταίει ούτε το κακό παρελθόν ούτε η αντιπολίτευση και εδώ σας λέω ότι περίμενα και περιμένω να μας πείτε τι παραλάβατε. Η κοινωνία μας έχει ανάγκη και απαίτηση συγχρόνως να προοδεύσει η περιοχή μας. Αν μπορείτε συμβάλλετε σ' αυτό, διότι ο χρόνος προχωράει και για άλλους είναι αβλαβής και για άλλους επιβλαβής. Η επιλογή είναι δική σας. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Τζάμος είπε ότι είναι δικαίωμα του κ. Βούλγαρη να υποβάλλει προσφυγή.Τόσα χρόνια που υπηρετώ την αυτοδιοίκηση έκανα αγώνα για την ελεύθερη έκφραση της άποψης. Όταν είναι ορθή να την ασπαζόμαστε. Όλοι ξέρουμε τι έχει υποφέρει αυτός ο τόπος. Να γίνουν οι αλλαγές στον πρ/σμό που προτείνει η Περιφέρεια για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε για το καλό του τόπου. Στο σημείο αυτό ο κ. Γεώργιος Τζάμος λόγω ανειλλημένων υποχρεώσεων απεχώρησε από την συνεδρίαση. Χρήστος Βούλγαρης: Όταν έχουμε αύξηση των εσόδων χρειάζεται αιτιολογία. Όταν δεν μπορέσουν ποτέ να βεβαιωθούν κάποια έσοδα τότε που οδηγούν τον πρ/σμό; Σήμερα εμφανίζεστε κ. Δήμαρχε με διάθεση συναίνεσης, δεν είναι το ίδιο και με τον πρ/σμό που μας φέρνετε. Τον Κ.Α. "Λοιπές επιχορηγήσεις για έργα και επενδύσεις" τι μεσολάβησε από τη σύνταξη του πρ/σμού από την Δημαρχιακή Επιτροπή στην συνέχεια την ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο και ως σήμερα ώστε να έχουμε αυτή την αύξηση, εξηγήστε μας. Δήμαρχος: Τα έργα είναι συγκεκριμένα. Η χρηματοδότησή τους είναι από ΣΑΤΑ, ΘΗΣΕΑ και ΠΕΠ. Επομένως δεν πρέπει να μπούν τα ποσά τους στις επιχορηγήσεις; Κάντε παρατηρήσεις να τις δούμε. Ο πρ/σμός έγινε σύμφωνα με τις επιτάξεις της Περιφέρειας και σύμφωνα με τις επιχορηγήσεις και τα στοιχεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου και είναι υλοποιήσιμος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Μαμούρας είπε ότι δεν ήρθε διορθωμένος ο πρ/σμός, ήρθε μεγαλύτερος. Δεν είναι σωστός. Γιατί το κάνατε; Ενώ θα έχουμε λιγότερα έσοδα θα κάνουμε ότι θέλουμε και θα αφήσουμε χρέη. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Καραμπάσης είπε ότι ενστάσεις στον πρώτο πρ/σμό μιας νέας Δημοτικής Αρχής πριν καν αρχίσει το έργο της δεν είναι συναιννετική στάση η διερεύνηση ανά Κ.Α. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Στέργιος Γαρδικλής είπε ότι δεν θέλω να ασχολούμαι γραμμή - γραμμή με τον πρ/σμό. Δεν θέλω να αισθάνομαι εδώ μέσα σαν να βρίσκομαι σε ανάκριση. Η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου παραμένει πολιτική. Παρακαλώ να ψηφιστεί ο πρ/σμός για να μην διαπομπεφθούν εδώ μέσα κάποιοι. Χρήστος Βούλγαρης: Σε περιπέτεια δεν θέλω να μπω, ούτε το Δήμο να βάλω. Το θέμα της ανάκρισης δεν ξέρω πως το αντιλαμβάνεται ο κ. Γαρδικλής. Ζήτησα εξηγήσεις για τις αυξήσεις των Κ.Α. που αφορούν επιχορηγήσεις για επενδύσεις. Σας δίνω υπόσχεση ότι δεν θα κάνω προσφυγή κατά του πρ/σμού. Μην ζητάτε όμως να τον ψηφίσω. Βασίλειος Μαμούρας: Την συναίννεση δεν την επικαλείστε αλλά αυτή χτίζεται σιγά - σιγά. Το έγγραφο της Περιφέρειας το διαβάσατε λάθος. Πολιτική χωρίς οικονομία δεν υπάρχει. Έχετε την πλειοψηφία, μπορείτε να ψηφίσετε την ανμόρφωση του πρ/σμού. Κλείνοντας τη συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε όσα αναφέρονται ανωτέρω, είδε το έγγραφο της Περιφέρειας, έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...