Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00018 / 2007 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000022008 24/01/2008 Επιλογή
000012008 14/01/2008 Επιλογή
000252007 19/12/2007 Επιλογή
000242007 12/12/2007 Επιλογή
000232007 10/12/2007 Επιλογή
000222007 21/11/2007 Επιλογή
000212007 12/11/2007 Επιλογή
000202007 22/10/2007 Επιλογή
000192007 15/10/2007 Επιλογή
000182007 01/10/2007 Επιλογή
000172007 05/09/2007 Επιλογή
000162007 27/08/2007 Επιλογή
000152007 22/08/2007 Επιλογή
000142007 30/07/2007 Επιλογή
000132007 11/07/2007 Επιλογή
000122007 18/06/2007 Επιλογή
000112007 14/05/2007 Επιλογή
000102007 16/04/2007 Επιλογή
000092007 21/03/2007 Επιλογή
000082007 14/03/2007 Επιλογή
000072007 06/03/2007 Επιλογή
000062007 26/02/2007 Επιλογή
000052007 12/02/2007 Επιλογή
000042007 29/01/2007 Επιλογή
000032007 23/01/2007 Επιλογή
|< << 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 10 από 14


A/A: 00246 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Τσαμπίρας Ηλίας Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΕΡΓΑ Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών ουρητηρίων Πλατάνου», πρ/σμού δαπάνης 9.995,60 € με ΦΠΑ. 2007
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00221 Έτος: 2007 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών ουρητηρίων Πλατάνου», πρ/σμού δαπάνης 9.995,60 € με ΦΠΑ. 2007
1.Εγκρίνει το παρόν θέμα ως κατεπείγον. 2. Εγκρίνει την αριθμ. 155/2007 μελέτη του έργου «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών ουρητηρίων Πλατάνου», πρ/σμού δαπάνης 9.995,60 € με ΦΠΑ». 3. Καθορίζει τρόπο εκτέλεσης του έργου την απ’ ευθείας ανάθεση από τη Δημαρχιακή Επιτροπή, σύμφωνα με την αριθμ. 155/2007 μελέτη της ΤΥΔΚ.
Πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το ανωτέρω θέμα που δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από το Συμβούλιο να κρίνει αν το θέμα είναι κατεπείγον και να συζητήσει και να πάρει για το θέμα αυτό σχετική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 95 του ΚΔΚ Ν. 3463/2006. Το Συμβούλιο έκρινε ομόφωνα ότι το θέμα είναι κατεπείγον και προχώρησε στη συζήτησή του. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα είπε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον πρ/σμό του Δήμου έτους 2007 Κ.Α 30-7331.002 έχει γραφεί πίστωση ποσού 10.000,00 €, για την εκτέλεση του έργου "Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών ουρητηρίων Πλατάνου». Κατόπιν αυτού για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε από την ΤΥΔΚ η αριθμ. 155/2007 μελέτη πρ/σμού δαπάνης 9.995,.60 € με ΦΠΑ. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση της μελέτης. Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ 2007 Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη μελέτη και να καθορίσει τον τρόπο εκτέλεσης του έργου. Τρόπος εκτέλεσης θα είναι η απ' ευθείας ανάθεση από τη Δημαρχιακή Επιτροπή. Το Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε την αριθμ. 155/2007 μελέτη της ΤΥΔΚ, τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του Ν, 2229/94, 3263/2004 των Π.Δ. 609/85, 472/85, 171/87, την αριθμ. ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν. 294/86 (ΦΕΚ Β΄ 137), όπως τροποποιήθηκε με την απόφ. ΥΠΕΧΩΔΕ Δ17α/7/96/Φ.Ν.294/92 (ΦΕΚ Β΄547) και μετά από διαλογική συζήτηση
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...