Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00009 / 2007 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000022008 24/01/2008 Επιλογή
000012008 14/01/2008 Επιλογή
000252007 19/12/2007 Επιλογή
000242007 12/12/2007 Επιλογή
000232007 10/12/2007 Επιλογή
000222007 21/11/2007 Επιλογή
000212007 12/11/2007 Επιλογή
000202007 22/10/2007 Επιλογή
000192007 15/10/2007 Επιλογή
000182007 01/10/2007 Επιλογή
000172007 05/09/2007 Επιλογή
000162007 27/08/2007 Επιλογή
000152007 22/08/2007 Επιλογή
000142007 30/07/2007 Επιλογή
000132007 11/07/2007 Επιλογή
000122007 18/06/2007 Επιλογή
000112007 14/05/2007 Επιλογή
000102007 16/04/2007 Επιλογή
000092007 21/03/2007 Επιλογή
000082007 14/03/2007 Επιλογή
000072007 06/03/2007 Επιλογή
000062007 26/02/2007 Επιλογή
000052007 12/02/2007 Επιλογή
000042007 29/01/2007 Επιλογή
000032007 23/01/2007 Επιλογή
|< << 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 10 από 14


A/A: 00103 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Τσαμπίρας Ηλίας Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ανάθεση στη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης των εργασιών καθαριότητας στο δάσος Κουρί.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00100 Έτος: 2007 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Ανάθεση στη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης των εργασιών καθαριότητας στο δάσος Κουρί.
1. Εγκρίνει την Ανάθεση στη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης των εργασιών καθαριότητας στο δάσος Κουρί μέχρι 31-12-2007. 2. Αναμορφώνει τον πρ/σμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2007 ως ακολούθως: Ως προς τα έξοδα Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο Κ.Α. 9111.001 μεταφέρει πίστωση ποσού 45.000,00 € στον Κ.Α. 20-6262.003 για δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Ανάθεση στη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης των εργασιών καθαριότητας στο δάσος Κουρί». Μετά τα παραπάνω το Αποθεματικό Κεφάλαιο διαμορφώνεται στο ποσό των 15.046,20 €. Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Βασιλείου Μαμούρα ο οποίος ψήφισε λευκό.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 270 παρ. 1 του ΚΔΚ Ν. 3463/2006 οι υφιστάμενες αμιγείς επιχειρήσεις του Δήμου εξακολουθούν μέχρι τη συγχώνευση ή λύση ή μετατροπής τους να διέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις του Π.Δ. 410/1995. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 12 του Ν. 3242/2004, με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 4 του άρθρου 291 του ΔΚΚ Π.Δ. 410/95, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης με την οποία ο Δήμος αναθέτει σε επιχείρηση Τοπικής Αυτ/σης την εκτέλεση έργου, εργασίας ή μεταφοράς αν ο πρ/σμός καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει το ποσό των 45.000,00 €. Επίσης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 270 του ΚΔΚ Ν. 3463/2006, στις επιχειρήσεις στις οποίες είχε ανατεθεί σύμφωνα με το καταστατικό τους η παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων, συνεχίζουν να λειτουργούν έως τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται στη συστατική τους πράξη, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης και εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες ιδρύθηκαν, καθώς και από τους όρους του καταστατικού τους. Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η ανάθεση στη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης των εργασιών καθαριότητας στο δάσος Κουρί, πρ/σμού 45.000,00 € με ΦΠΑ. και για το σκοπό αυτό θα γίνει αναμόρφωση του πρ/σμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2007. Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο Κ.Α. 9111.001 μεταφέρουμε πίστωση ποσού 45.000,00 € στον Κ.Α. 20-6262.003 για δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Ανάθεση στη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης των εργασιών καθαριότητας στο δάσος Κουρί». Μετά τα παραπάνω το Αποθεματικό Κεφάλαιο διαμορφώνεται στο ποσό των 15.046,20 €. Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Χρήστος Βούλγαρης ρώτησε αν το ποσό αυτό αφορά για εργασίες που θα κάνουν ή αφορά πληρωμή οφειλών εργαζομένων. Χρειαζόμαστε εχέγγυα. Αυτό το έκαναν και κάποιοι άλλοι. Δήμαρχος: Αφορά εργασίες από εδώ και στο εξής. Μπορείτε να τα ελέγξετε όλα. Είναι αδιανόητο να αφήνουμε υπονοούμενα. Όσον αφορά την πληρωμή των οφειλομένων προσπαθούμε να βρούμε λύσεις, είναι δύσκολο, υπάρχουν τριμερείς συμβάσεις, θέλουμε και την στήριξη του Δημοτικοιύ Συμβουλίου. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Μαμούρας είπε ότι στη σύμβαση πρέπει να αναφέρεται τι ακριβώς θα κάνουν. Το ποσό πληρωμής ημερησίως, πόσες ώρες θα εργάζονται, να περιγράφονται με σαφήνεια, να ξέρουμε το περιεχόμενο της σύμβασης. Δεν μπορείτε αόριστα να λέτε 45.000,00 €. Δεν μπορεί κανείς να τις καταλάβει αυτές τις συμβάσεις ούτε να τις ψηφίσει. Θα ψηφίσω λευκό. Ο Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Επιχείρησης Ανάπτυξης κ. Στέργιος Γαρδικλής είπε ότι η Επιχείρηση έχει εργάτες Καθαριότητας και μπορεί να εξυπηρετήσει αυτό το σκοπό. Κλείνοντας τη συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε όσα αναφέρονται παραπάνω, είδε τις διατάξεις του άρθρου 270 παρ. 1 του ΚΔΚ Ν. 3463/2006 καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 12 του Ν. 3242/2004, με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 4 του άρθρου 291 του ΔΚΚ Π.Δ. 410/95 και μετά από διαλογική συζήτηση
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...