Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00009 / 2007 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000022008 24/01/2008 Επιλογή
000012008 14/01/2008 Επιλογή
000252007 19/12/2007 Επιλογή
000242007 12/12/2007 Επιλογή
000232007 10/12/2007 Επιλογή
000222007 21/11/2007 Επιλογή
000212007 12/11/2007 Επιλογή
000202007 22/10/2007 Επιλογή
000192007 15/10/2007 Επιλογή
000182007 01/10/2007 Επιλογή
000172007 05/09/2007 Επιλογή
000162007 27/08/2007 Επιλογή
000152007 22/08/2007 Επιλογή
000142007 30/07/2007 Επιλογή
000132007 11/07/2007 Επιλογή
000122007 18/06/2007 Επιλογή
000112007 14/05/2007 Επιλογή
000102007 16/04/2007 Επιλογή
000092007 21/03/2007 Επιλογή
000082007 14/03/2007 Επιλογή
000072007 06/03/2007 Επιλογή
000062007 26/02/2007 Επιλογή
000052007 12/02/2007 Επιλογή
000042007 29/01/2007 Επιλογή
000032007 23/01/2007 Επιλογή
|< << 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 10 από 14


A/A: 00105 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Τσαμπίρας Ηλίας Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (2μηνο).
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00098 Έτος: 2007 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (2μηνο).
1. Εγκρίνει το παρόν θέμα ως κατεπείγον. 2. Εγκρίνει την πρόσληψη στο Δήμο έξι (6) εργατών Καθαριότητας, η οποία κρίνεται αναγκαία, για την κάλυψη εκτάκτων εποχιακών αναγκών, όπως όπως είναι η πιο συχνή και αναγκαία αποκομιδή των απορριμμάτων, η πιο συχνή και αναγκαία πλύση των κάδων καθώς και η καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων τόσο στην πόλη του Αλμυρού όσο και στα Δ.Δ. και γενικά ο ευπρεπισμός του Δήμου ο οποίος εντείνεται ύστερα και από τον ερχομό της άνοιξης και των εορτών του Πάσχα. 3. Η πρόσληψη του πιο πάνω προσωπικού θα γίνει με σύμβαση διάρκειας δύο μηνών και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν. 3146/2003, καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν.2738/1999. 4. Η δαπάνη μισθοδοσίας θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 20-6041.001 «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων» και θα ανέλθει στο ποσό των 28.000 €. Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου προβλέπονται τριάντα (30) θέσεις Ι.Δ. ορισμένου χρόνου. 5. Εξουσιοδοτείται ο κ. Δήμαρχος για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.
Πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το ανωτέρω θέμα που δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη και είπε τα εξής: Οι ανάγκες του Γραφείου Καθαρισμού οδών και κοινοχρήστων χώρων και του Γραφείου Αποκομιδής Απορριμάτων της Δ/νσης Καθαριότητας – Πρασίνου – Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως είναι η πιο συχνή και αναγκαία αποκομιδή των απορριμμάτων, η πιο συχνή και αναγκαία πλύση των κάδων καθώς και η καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων τόσο στην πόλη του Αλμυρού όσο και στα Δ.Δ. και γενικά ο ευπρεπισμός του Δήμου ο οποίος εντείνεται ύστερα και από τον ερχομό της άνοιξης και των εορτών του Πάσχα, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη πρόσληψης εργατοτεχνικού προσωπικού καθαριότητας. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από το Συμβούλιο να κρίνει αν το θέμα είναι κατεπείγον και να συζητήσει και να πάρει για το θέμα αυτό σχετική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Κ.Δ.Κ. του Ν. 3463/2006 Το Συμβούλιο έκρινε ομόφωνα ότι το θέμα είναι κατεπείγον και προχώρησε στη συζήτησή του. Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα ακόλουθα: Ο Δήμος θα πρέπει να προχωρήσει σε κάλυψη των θέσεων εργατοτεχνικού προσωπικού καθαριότητας αλλά μέχρι ολοκληρώσεως των διαδικασιών οι οποίες είναι αρκετά χρονοβόρες και προκειμένου να καλυφθούν οι έκτακτες εποχιακές ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί, θα πρέπει να προσλάβει προσωπικό με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου (2μήνες). Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού θα γίνει με σύμβαση διάρκειας δύο μηνών και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν. 3146/2003 (δεν απαιτείται έγκριση από την Τριμελή εξ Υπουργών Επιτροπή) καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν.2738/1999 (δημοσίευση και πρόσληψη με απόφαση Δημάρχου και έλεγχος της διαδικασίας από το ΑΣΕΠ στο τέλος του έτους 2007 για τη συνδρομή των προϋποθέσεων πρόσληψης προσωπικού). Η δαπάνη μισθοδοσίας θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 20-6041.001 «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων» και θα ανέλθει στο ποσό των 28.000 €, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου. Στο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου προβλέπονται τριάντα (30) θέσεις Ι.Δ. ορισμένου χρόνου. Τέλος σύμφωνα με την εγκύκλιο αριθ.:5 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με Α.Π.: οικ.5345/4-2-2005 και με το αριθ. οικ.194/11-1-2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών αναγκών, το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνει απόφαση με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα σύναψης τέτοιων συμβάσεων εργασίας. Ακολούθως ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Χρήστος Βούλγαρης ρώτησε ποιες ανάγκες θα καυφθούν από το προσωπικό αυτό. Απαντώντας ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Ιωάννης Εκίζογλου είπε ότι θα απασχοληθούν στην καθαριότητα οδών και κοινοχρήστων χώρων. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Βασίλειος Μαμούρας ρώτησε αν θα υπάρχουν κριτήρια για την πρόσληψη. Κριτήρια θα υπάρχουν είπε ο Δήμαρχος και θα εξετασθούν οι Αιτήσεις. Αν θέλετε άτυπα να γίνει μια επιτροπή για να αποφασίσουμε. Τα άτομα αυτά θα ασχοληθούν στην καθαριότητα, στα απορριμματοφόρα. Κλείνοντας τη συζήτηση του θέματος ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε όσα αναφέρονται παραπάνω, είδε τις παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι είναι αναγκαία η άμεση πρόσληψη έξι (6) ατόων εργατοτεχνικό προσωπικό καθαριότητας
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...