Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00017 / 2007 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000022008 24/01/2008 Επιλογή
000012008 14/01/2008 Επιλογή
000252007 19/12/2007 Επιλογή
000242007 12/12/2007 Επιλογή
000232007 10/12/2007 Επιλογή
000222007 21/11/2007 Επιλογή
000212007 12/11/2007 Επιλογή
000202007 22/10/2007 Επιλογή
000192007 15/10/2007 Επιλογή
000182007 01/10/2007 Επιλογή
000172007 05/09/2007 Επιλογή
000162007 27/08/2007 Επιλογή
000152007 22/08/2007 Επιλογή
000142007 30/07/2007 Επιλογή
000132007 11/07/2007 Επιλογή
000122007 18/06/2007 Επιλογή
000112007 14/05/2007 Επιλογή
000102007 16/04/2007 Επιλογή
000092007 21/03/2007 Επιλογή
000082007 14/03/2007 Επιλογή
000072007 06/03/2007 Επιλογή
000062007 26/02/2007 Επιλογή
000052007 12/02/2007 Επιλογή
000042007 29/01/2007 Επιλογή
000032007 23/01/2007 Επιλογή
|< << 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 10 από 14


A/A: 00207 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Τσαμπίρας Ηλίας Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Αναμόρφωση του πρ/σμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2007.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00197 Έτος: 2007 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Αναμόρφωση του πρ/σμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2007.
A. Αναμορφώνει τον πρ/σμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2007 για την ομαλή λειτουργία του Δήμου ως ακολούθως: Ως προς τα έξοδα 1. Μειώνει την πίστωση του Κ.Α. 30-7111.002 με τίτλο «Απαλλοτρίωση δεσμευμένων ιδιωτικών εκτάσεων», κατά 250.000,00 €, διότι η πίστωση είναι υπέρ επαρκής και δεν θα διατεθεί όλη κατά το έτος 2007. 2. Μειώνει την πίστωση του Κ.Α. 30-7323.028 με τίτλο «Αποπεράτωση δρόμου προς Νεκροταφείο Δ.Δ. Φυλάκης », κατά 2.700,00 €, διότι το έργο ολοκληρώθηκε και η παραμένουσα πίστωση επαρκεί. 3. Μειώνει την πίστωση του Κ.Α. 10-6261.005 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Δ.Δ. Φυλάκης», κατά 6.980,00 €, διότι το έργο ολοκληρώθηκε και η παραμένουσα πίστωση επαρκεί. Μεταφέρει τις παραπάνω πιστώσεις σύνολο 259.680,00 € στο Αποθεματικό Κεφάλαιο Κ.Α. 9111.001 € το οποίο με το υπάρχον ανέρχεται στο ποσό των 283.003,42 €. Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο Κ.Α. 9111.001 μεταφέρει πίστωση ποσού 274780,00 € στους παρακάτω Κ.Α. για τη δημιουργία νέων πιστώσεων και την ενίσχυση ανεπαρκών ως ακολούθως: 1. Δημιουργεί Κ.Α. 25-6662.001 με τίτλο "Υλικά συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων », με το ποσό των 10.000,00 €. 2. Δημιουργεί Κ.Α. 10-6261.006 με τίτλο "Καθαρισμός Δημαρχείου », με το ποσό των 2.000,00 €. 3. Δημιουργεί Κ.Α. 25-7312.025 με τίτλο "Υλικά για υδροδότηση ποιμνιοστασίου Φυλάκης", με το ποσό των 15.000,00 €. 4. Δημιουργεί Κ.Α.25.6233.001 με τίτλο " Μίσθωση μηχανημάτων», με το ποσό των 15.000,00 €. 5. Δημιουργεί Κ.Α. 70-6162.005 με τίτλο "'Ελεγχος των ακτών για ρύπανση απόι τις βιομηχανίες», με το ποσό των 5.000,00 €. 6. Δημιουργεί Κ.Α. 70-7135.001 με τίτλο "Διαμόρφωση ειδικού χώρου συντήρησης νεκρών με ψυκτικό θάλαμο », με το ποσό των 14.500,00 €. 7. Δημιουργεί Κ.Α. 30-7323.031 με τίτλο " Αγροτική οδοποιία Δ.Δ. Κωφών», με το ποσό των 2.500,00 €. 8. Δημιουργεί Κ.Α. 30-7421.003 με τίτλο "Τοπογραφική μελέτη Δ.Δ. Πλατάνου», με το ποσό των 10.700,00 €. 9. Δημιουργεί Κ.Α. 30-7421.004 με τίτλο "Τοπογραφική μελέτη Δ.Δ. Κροκίου», με το ποσό των 9.300,00 €. 10.Δημιουργεί Κ.Α. 30-7323.032 με τίτλο " Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δρόμου Δ.Δ. Φυλάκης », με το ποσό των 2.700,00 €. 11.Δημιουργεί Κ.Α. 30-7323.033 με τίτλο "Τσιμεντόστρωση παρόδου προς Νεκροταφείο Δ.Δ, Φυλάκης", με το ποσό των 6.980,00 €.. 12.Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 00-6152.001 με τίτλο «Έξοδα κίνησης Δημοτικών Εισπρακτόρων» με το ποσό των 400,00 € 13.Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 30-6054.001 με τίτλο " Εργοδοτικές εισφορές (συμβασιούχων Τεχ. Υπηρ) με το ποσό των 2.000,00 € . 14.Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 00-6492.001 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων» με το ποσό των 100.000,00 € . 15.Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 10-6699.002 με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ και εκτυπωτών» με το ποσό των 5.000,00. 16.Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 10-6615.001 με τίτλο «Εκτυπώσεις-Εκδόσεις-Βιβλιοδετήσεις» με το ποσό των 8.000,00 € . 17.Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 10-6699.003 με τίτλο « Προμήθεια κλειδιά και κλειδαριές» με το ποσό των 1.000,00 € . 18.Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 30-6671.003 με τίτλο «Ελαστικά μεταφορικών μέσων» με το ποσό των 1.000,00 € . 19.Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 35-6691.002 με τίτλο «Προμήθεια μικροεργαλείων» με το ποσό των 3.000,00 €. 20.Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 20-6633.002 με τίτλο «Προμήθεια απορρυπαντικού για πλύσιμο κάδων» με το ποσό των 8.000,00 € . 21.Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 25-6262.001 με τίτλο «Συντήρηση αντλιοστασίων» με το ποσό των 3.400,00 € . 22.Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 00-6162.002 με τίτλο «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών» με το ποσό των 4.000,00 € . 23.Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 45-6041.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (Συμβασιούχων Νεκροταφείου)» με το ποσό των 23.000,00 € 24.Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 45-6054.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές (Συμβασιούχων Νεκροταφείου)» με το ποσό των 6.000,00 € . 25.Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 70-6041.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (Συμβασιούχων σφαγείου)» με το ποσό των 5.000,00 € . 26.Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 70-6454.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές (Συμβασιούχων σφαγείου)» με το ποσό των 2.000,00 € . Μετά τις παραπάνω μεταβολές το αποθεματικό παραμένει στο ποσό των 8.223,42 €. Β. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2007 και γράφει σ’ αυτό και τα νέα έργα που δημιουργούνται με την παρούσα αναμόρφωση και εγκρίνει να εκτελεστούν ανεξαρτήτου σειράς. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Αριστοτέλης Κρικώνης ψήφισε θετικά για το θέμα πλην του Κ.Α. 25.6233.001 με τίτλο " Μίσθωση μηχανημάτων», με ποσό 15.000,00 €.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Από την ψήφιση του πρ/σμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2007 και της έγκρισής του από τη Δ/νση Τοπ. Αυτ/σης και Διοίκησης Μαγνησίας παρουσιάσθηκαν υπηρεσιακά γεγονότα και απρόοπτες ανάγκες που επιβάλλουν την αναμόρφωση του πρ/σμού, για τη μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α. σε Κ.Α. για τη δημιουργία νέων πιστώσεων και την ενίσχυση ανεπαρκών στο σκέλος των εξόδων αυτού, σύμφωνα με την εισήγηση του Δ/ντή Οικον. Υπηρεσιών του Δήμου, την οποία έθεσε υπόψη του Συμβουλίου. Τελειώνοντας ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να εγκρίνει την αναμόρφωση και για τα νέα έργα που δημιουργούνται να εγκρίνει την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος για την εγγραφή τους σ' αυτό. Στη συνέχεια ο επικεφαλής της 2ης ήσσονος μειοψηφίας κ. Αριστοτέλης Κρικώνης ρώτησε τι αφορά ο Κ.Α. "Μίσθωση μηχανημάτων". Απαντώντας ο κ. Δήμαρχος είπε ότι ο Δήμος δεν έχει τέτοια μηχανήματα για την εκτέλεση έργων που πρέπει να γίνουν πριν έρθει ο χειμώνας. Συνεχίζοντας ο κ. Αριστοτέλης Κρικώνης είπε ότι, προσωπική μου άποψη και εκτίμηση είναι να γίνει άλλη διαδικασία. Θα το δούμε και στη Δημαρχιακή Επιτροπή. Ακολούθως ο Δημοτικός Σύμβουλος Αθανάσιος Σαρρής είπε ότι αναφέρεται προμήθεια μικροεργαλείων. Η νέα Δημοτική Αρχή δεν έκανε απογραφή εργαλείων. Που πήγαν τα εργαλεία. Υλικά μόνινα έπρεπε να είναι γραμμένα στα βιβλία. Απαντώντας ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Εκίζογλου είπε ότι απογραφή έγινε με την ανάλειψη των καθηκόντων μας. Υπάρχουν μικροεργαλεία, είναι αναλώσιμα υλικά. Δεν υπάρχει και εξειδικευμένο προσωπικό. Κλείνοντας τη συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε όσα αναφέρονται παραπάνω, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του από 17-5/15-6-1959 Β.Δ. καθώς και του άρθρου 161 του ΚΔΚ Ν. 3463/2006, την εισήγηση του Δ/ντή Οικον. Υπηρεσιών του Δήμου, είδε τις διατάξεις του άρθρου 208 του ΚΔΚ και μετά από διαλογική συζήτηση.
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...