Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00017 / 2007 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000022008 24/01/2008 Επιλογή
000012008 14/01/2008 Επιλογή
000252007 19/12/2007 Επιλογή
000242007 12/12/2007 Επιλογή
000232007 10/12/2007 Επιλογή
000222007 21/11/2007 Επιλογή
000212007 12/11/2007 Επιλογή
000202007 22/10/2007 Επιλογή
000192007 15/10/2007 Επιλογή
000182007 01/10/2007 Επιλογή
000172007 05/09/2007 Επιλογή
000162007 27/08/2007 Επιλογή
000152007 22/08/2007 Επιλογή
000142007 30/07/2007 Επιλογή
000132007 11/07/2007 Επιλογή
000122007 18/06/2007 Επιλογή
000112007 14/05/2007 Επιλογή
000102007 16/04/2007 Επιλογή
000092007 21/03/2007 Επιλογή
000082007 14/03/2007 Επιλογή
000072007 06/03/2007 Επιλογή
000062007 26/02/2007 Επιλογή
000052007 12/02/2007 Επιλογή
000042007 29/01/2007 Επιλογή
000032007 23/01/2007 Επιλογή
|< << 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 10 από 14


A/A: 00213 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Τσαμπίρας Ηλίας Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 147/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά «Αναμόρφωση του πρ/σμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2007», ως προς την κατανομή της επιχορήγησης από το ΥΠΕΣΔΔΑ.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00203 Έτος: 2007 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Τροποποίηση της αριθμ. 147/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά «Αναμόρφωση του πρ/σμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2007», ως προς την κατανομή της επιχορήγησης από το ΥΠΕΣΔΔΑ.
Τροποποιεί και συμπληρώνει την αριθμ. 147/2007 απόφασή του που αφορά "Αναμόρφωση του πρ/σμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2007", όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 193/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς την κατανομή της επιχορήγησης από το ΥΠΕΣΔΔΑ, ως ακολούθως: Ως προς τα έσοδα 1. Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α 4131.019 με τίτλο «Κρατήσεις υπέρ Ε.Μ.Π.» με το ποσό των 3.000,00 €, διότι προβλέπεται να εισπραχθούν περισσότερα από όσα έχουν υπολογιστεί. 2. Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α 4141.001 με τίτλο «Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων Τ.Π.&Δ.» με το ποσό των 1.500,00 €, διότι προβλέπεται να εισπραχθούν περισσότερα από όσα έχουν υπολογιστεί. 3. Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 4131.023 με τίτλο «Εφάπαξ ΕΛΠΠ» με το ποσό των 200,00 €, διότι προβλέπεται να εισπραχθούν περισσότερα από όσα έχουν υπολογιστεί. 4. Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 4131.024 με τίτλο «Ειδικός λογαριασμός» με το ποσό των 2.200,00 €, διότι προβλέπεται να εισπραχθούν περισσότερα από όσα έχουν υπολογιστεί. 5. Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 1314.002 με τίτλο «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες» με το ποσό των 50.000,00 €, προϊόν έκτακτης επιχορήγησης από το ΥΠΕΣΔΔΑ, την οποία και αποδέχεται. 6. Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 1311.001 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ)» με το ποσό των 17.800,00 €, προϊόν έκτακτης επιχορήγησης από το ΥΠΕΣΔΔΑ, την οποία και αποδέχεται. 7. Δημιουργεί Κ.Α. 1314.003 με τίτλο "Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας" με το ποσό των 15.000,00 €, επιχορήγηση από το ΥΠΕΣΔΔΑ "Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ)", την οποία και αποδέχεται. Μεταφέρει τις παραπάνω πιστώσεις σύνολο 89.700,00 € στο Αποθεματικό Κεφάλαιο Κ.Α. 9111.001 για ενίσχυση αυτού. Ως προς τα έξοδα 1. Μειώνει την πίστωση του Κ.Α. 30-6041.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (τεχνική υπηρεσία -αορίστου χρόνου) κατά 10.000,00 €, διότι η πίστωση είναι υπέρ επαρκής. 2. Μειώνει την πίστωση του Κ.Α. 30-6054.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές (τεχνική υπηρεσία -αορίστου χρόνου), κατά 1.900,00 €, διότι η πίστωση είναι υπέρ επαρκής. 3. Μειώνει την πίστωση του Κ.Α. 00-6736.005 με τίτλο «Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αλμυρού και της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού & Επιχείρησης Αθλητισμού για πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις"), κατά 70.000,00 €, διότι η πίστωση είναι υπέρ επαρκής. 4. Διαγράφει τον Κ.Α. 70-7513.001 με τίτλο "Χρηματικό υπόλοιπο του Μετοχικού Κεφαλαίου ΚΔΑΠ", ποσού 155.000,00 €, λόγω λανθασμένης εγγραφής. Μεταφέρει τις παραπάνω πιστώσεις σύνολο 236.900,00 € στο Αποθεματικό Κεφάλαιο Κ.Α. 9111.001 € το οποίο με το υπάρχον ανέρχεται στο ποσό των 378.321,85 €. Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο Κ.Α. 9111.001 μεταφέρει πίστωση ποσού 362.694,81 € στους παρακάτω Κ.Α. για τη δημιουργία νέων πιστώσεων και την ενίσχυση ανεπαρκών ως ακολούθως: 1. Δημιουργεί Κ.Α. 00-6735.003 με τίτλο «Επιχορήγηση Ιερού Ναού Αγ. Αποστόλων Δ.Δ. Κωφών », με το ποσό των 15.000,00 € από έσοδα του Δήμου. 2. Δημιουργεί Κ.Α. 30-7323.027 με τίτλο «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Δ, Κοκκωτών», προϊόν έκτακτης επιχορήγησης του ΥΠΕΣΔΔΑ με το ποσό των 6.900,00 €. 3. Δημιουργεί Κ.Α. 20-6414.001 με τίτλο «Μεταφορά χώματος στο σκουπιδότοπο», προϊόν επιχορήγησης του ΥΠΕΣΔΔΑ με το ποσό των 10.400,00 €. 4. Δημιουργεί Κ.Α. 70-6699.004 με τίτλο «Προμήθεια αθλητικών ειδών», με το ποσό των 7.650,00 €. 5.Δημιουργεί Κ.Α. 30-7322.009 με τίτλο «Κατασκευή Κιόσκι στο Δ.Δ, Πλατάνου και Περίφραξη Σκάκι στο "Κουρί""», με το ποσό των 3.500,00 €. 6. Δημιουργεί Κ.Α. 30-7323.004 με τίτλο «Διαμόρφωση Δημαρχείου» (συνεχιζόμενο έργο)», με το ποσό των 33.909,65 7. Δημιουργεί Κ.Α. 30-6265.002 με τίτλο "Συντήρηση υδροδεξαμενών στο Κουρί" προϊόν επιχορήγησης από το ΥΠΕΣΔΔΑ με το ποσό των 5.000,00 €. 8. Δημιουργεί Κ.Α. 70-7513.001 με τίτλο "Χρηματικό Υπόλοιπο Μετοχικού Κεφαλαίου ΚΔΑΠ" με το ποσό των 155.000,00 €. 9 Δημιουργεί Κ.Α. 25.7312.023 με τίτλο "Περίφραξη δεξαμενής Δ.Δ. Φυλάκης" με το ποσό των 1.500,00 €. 10. Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 8231.020 με τίτλο "Απόδοση υπέρ ΕΜΠ" με το ποσό των 3.000,00 € 11.Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 8241.001 με τίιτλο "Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων Τ.Π.& Δ." με το ποσό των 1.500,00 € 12.Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 00-6031.001 με τίτλο "Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων" με το ποσό των 15.000,00 € 13.Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α.00-6053.001 με τίτλο "Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων" με το ποσό των 3.500,00 € 14.Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α.30-6662.001 με τίτλο ""Προμήθεια σκυροδέματος" με το ποσό των 5.000,00 € (προϊόν επιχορήγησης του ΥΠΕΣΔΔΑ). 15.Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α.30-6662.002 με τίτλο "Αδρανή υλικά ασβέστης – τσιμέντα" με το ποσό των 7.000,00 € (προϊόν επιχορήγησης του ΥΠΕΣΔΔΑ). 16.Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α.30-6662.003 με τίτλο "Χρώματα" με το ποσό των 7.000,00 € 17.Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 8231.023 με τίτλο "Εφάπαξ ΕΛΠΠ" με το ποσό των 200,00 € 18.Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 8231.024 με τίτλο "Ειδικός λογαριασμός" με το ποσό των 2.200,00 € 19.Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α.10-6264.002 με τίτλο "Συντήρηση κλιματιστικής μονάδας" με το ποσό των 1.500,00 € 20.Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α.00-6074.003 με τίτλο "Αποζημίωση επιτροπών διαγωνισμού", με το ποσό των 1000,00 € 21.Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α.30-7333.004 με τίτλο" Πληρωμή του έργου επισκευή συντήρηση εσωτερική οδοποιίας" Συνεχιζόμενο έργο, με το ποσό των 10.988,64 € (ΣΑΤΑ 2005, επιχορήγηση ΥΠΕΔΔΑ 2005) 22.Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α.30-6011.001με τίτλο "Τακτικές αποδοχές (Τεχνική Υπηρεσία)" με το ποσό των 30.000,00 € 23.Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α.30-6051.001με τίτλο "Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου (Τεχνική Υπηρεσία )" με το ποσό των 6.000,00 € . 24.Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α.30-6662.006 με τίτλο "Σιδηρουργικά υλικά" με το ποσό των 2.300,00 € 25.Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α.30-7333.005 με τίτλο "Συντήρηση και επισκευή εσωτερικής οδοποιίας Αλμυρού (περιοχή Β΄) Συνεχιζόμενο έργο, με το ποσό των 4.046,52 € (προϊόν επιχορήγησης ΥΠΕΣΔΔΑ) 26.Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α.10-6142.002 με τίτλο "Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών" με το ποσό των 800,00 € 27.Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α.30-6261.001 με τίτλο "Συντήρηση Σχολικών κτιρίων" με το ποσό των 17.800,00 € 28.Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 30-7323.029 με τίτλο "Αγροτική οδοποιϊα Πλατάνου" με το ποσό των 5.000,00 € προϊόν επιχορήγησης ΥΠΕΣΔΔΑ. Η υπόλοιπη πίστωση της επιχορήγησης του ΥΠΕΣΔΔΑ ποσό 1.942,12 € παραμένει στο Αποθεματικό Κεφάλαιο και θα κατανεμηθεί με άλλη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού 15.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6735.003 με τίτλο «Επιχορήγηση Ι.Ν. Αγ. Αποστόλων Δ.Δ. Κωφών» για το σκοπό που έχει γραφεί. Γ. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου οικον. έτους 2007 και γράφει σ’ αυτό και τα ανωτέρω έργα που δημιουργούνται και εγκρίνει να εκτελεστούν ανεξαρτήτου σειράς.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Με την αριθμ. 147/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την αναμόρφωση του πρ/σμού έγινε αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης από το ΥΠΕΣΔΔΑ. Στην εγγραφή στο σκέλος των εξόδων με α/α 21 και με τίτλο «Πληρωμή του έργου «Επισκευή-Συντήρηση Εσωτερικής οδοποιϊας», συνεχιζόμενο έργο Κ.Α. 30-7333.004 ποσό 10.988,64 € αναφέρεται ως πηγή χρηματοδότησης η επιχορήγηση του ΥΠΕΣΔΔΑ. Επειδή για το έργο αυτό υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση, ήτοι ΣΑΤΑ 2005 και επιχορήγηση ΥΠΕΣΔΔΑ 2005, προτείνεται η τροποποίηση της παραπάνω απόφασης ως προς την χρηματοδότηση αυτού του έργου, με τη διαγραφή της επιχορήγησης του ΥΠΕΣΔΔΑ και η εγγραφή της εξασφαλισμένης πίστωσης, ήτοι ΣΑΤΑ 2005 και επιχορήγηση ΥΠΕΣΔΔΑ 2005. Το παραπάνω ποσό 10.988,64 € της επιχορήγησης του ΥΠΕΣΔΔΑ κατανέμεται ως ακολούθως: Για χρηματοδότηση του έργου «Συντήρηση και Επισκευή Εσωτερικής Οδοποιϊας περιοχή Β΄» α/α εγγραφής 25 στην ίδια απόφαση (147/2007) Κ.Α. 30-7333.005 ποσό 4.046,52 €. Ποσό 5.000 € για ενίσχυση του Κ.Α. 30-7323.029 με τίτλο Αγροτική Οδοποιϊα Πλατάνου», μεταφέροντας πίστωση από το Αποθεματικό (για το έργο αυτό υπάρχουν πλέον 15.000 € από Πολιτική Προστασία και 5.000 € από ΥΠΕΣΔΔΑ). Το υπόλοιπο ποσό της Επιχορήγησης του ΥΠΕΣΔΔΑ ήτοι ποσό 1.942,12 € παραμένει στο αποθεματικό κεφάλαιο και θα κατανεμηθεί με άλλη απόφαση του Δ.Σ. Τελειώνοντας ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, έχοντας υπόψη την αριθμ. 147/2007 απόφασή του και μετά από διαλογική συζήτηση
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...