Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00014 / 2007 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000022008 24/01/2008 Επιλογή
000012008 14/01/2008 Επιλογή
000252007 19/12/2007 Επιλογή
000242007 12/12/2007 Επιλογή
000232007 10/12/2007 Επιλογή
000222007 21/11/2007 Επιλογή
000212007 12/11/2007 Επιλογή
000202007 22/10/2007 Επιλογή
000192007 15/10/2007 Επιλογή
000182007 01/10/2007 Επιλογή
000172007 05/09/2007 Επιλογή
000162007 27/08/2007 Επιλογή
000152007 22/08/2007 Επιλογή
000142007 30/07/2007 Επιλογή
000132007 11/07/2007 Επιλογή
000122007 18/06/2007 Επιλογή
000112007 14/05/2007 Επιλογή
000102007 16/04/2007 Επιλογή
000092007 21/03/2007 Επιλογή
000082007 14/03/2007 Επιλογή
000072007 06/03/2007 Επιλογή
000062007 26/02/2007 Επιλογή
000052007 12/02/2007 Επιλογή
000042007 29/01/2007 Επιλογή
000032007 23/01/2007 Επιλογή
|< << 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 10 από 14


A/A: 00198 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Τσαμπίρας Ηλίας Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ανάθεση στη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης των εργασιών καθαριότητας των πλατειών και κοινοχρήστων χώρων των Δημοτικών Διαμερισμάτων Αλμυρού.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00189 Έτος: 2007 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Ανάθεση στη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης των εργασιών καθαριότητας των πλατειών και κοινοχρήστων χώρων των Δημοτικών Διαμερισμάτων Αλμυρού.
Εγκρίνει την Ανάθεση στη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης των εργασιών καθαριότητας των πλατειών και κοινοχρήστων χώρων των Δημοτικών Διαμερισμάτων Αλμυρού, ποσού 45.000,00 € με ΦΠΑ μέχρι 31-12-2007. Συγκεκριμένα οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τους εργάτες της Επιχείρησης, οι οποίοι θα εργαστούν χειρωνακτικά υποβοηθούμενοι από τα μηχανήματα του Δήμου (σκούπα και απορριμματοφόρα) και περιλαμβάνουν την καθαριότητα των Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων όλων των Δημοτικών Διαμερισμάτων. Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων Χρ. Βούλγαρη, Νικ. Καλλέ, Ηλ. Δαλακούρα, Βασ. Μαμούρα, Σπ. Ράππου και Αριστ. Κρικώνη για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης ο οποίος είπε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 270 παρ. 1 του ΚΔΚ Ν. 3463/2006 οι υφιστάμενες αμιγείς επιχειρήσεις του Δήμου εξακολουθούν μέχρι τη συγχώνευση ή λύση ή μετατροπής τους να διέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις του Π.Δ. 410/1995. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 12 του Ν. 3242/2004, με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 4 του άρθρου 291 του ΔΚΚ Π.Δ. 410/95, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης με την οποία ο Δήμος αναθέτει σε επιχείρηση Τοπικής Αυτ/σης την εκτέλεση έργου, εργασίας ή μεταφοράς αν ο πρ/σμός καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει το ποσό των 45.000,00 €. Με την παρ. 5 του άρθρου 270 του ΚΔΚ Ν. 3463/2006, στις επιχειρήσεις στις οποίες είχε ανατεθεί σύμφωνα με το καταστατικό τους η παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων, συνεχίζουν να λειτουργούν έως τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται στη συστατική τους πράξη, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης και εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες ιδρύθηκαν, καθώς και από τους όρους του καταστατικού τους. Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η ανάθεση στη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης των εργασιών καθαριότητας των πλατειών και κοινοχρήστων χώρων των Δημοτικών Διαμερισμάτων Αλμυρού, πρ/σμού 45.000,00 € με ΦΠΑ, μέχρι 31-12-2007. Συγκεκριμένα οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από έξι (6) εργάτες της Επιχείρησης, οι οποίοι θα εργαστούν χειρωνακτικά υποβοηθούμενοι από τα μηχανήματα του Δήμου (σκούπα και απορριμματοφόρα) και περιλαμβάνουν την καθαριότητα των Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων όλων των Δημοτικών Διαμερισμάτων. Για το σκοπό αυτό αναμορφώνεται ο πρ/σμός των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2007 ως ακολούθως: Μειώνουμε την πίστωση του Κ.Α. 30-7111.002 με τίτλο «Απαλλοτρίωση δεσμευμένων ιδιωτικών εκτάσεων» κατά 45.000,00 €, διότι δεν πρόκειται να διατεθεί όλη η εγγεγραμμένη πίστωση μέσα στο έτος 2007 και μέσω του αποθεματικού Κεφαλαίου Κ.Α. 9111.001 μεταφέρεται ισόποση πίστωση στον Κ.Α. 20-6262.005 για δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Ανάθεση στη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης των εργασιών καθαριότητας των πλατειών και κοινοχρήστων χώρων των Δημοτικών Διαμερισμάτων Αλμυρού». Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος της Επιχείρησης είπε ότι, με τα χρήματα που μέχρι τώρα δόθηκαν στην επιχείρηση, ύστερα από ανάθεση εργασιών καθαριότητας από το Δήμο, πληρώθηκαν οι εργαζόμενοι και το ΙΚΑ αυτών. Δεν έγινε καμία πρόσληψη, ούτε πληρώθηκε τίποτα άλλο. Και με τα χρήματα αυτά αυτά θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι και το ΙΚΑ αυτών. Για να καλύψουμε τα κενά και τα χρέη της Επιχείρησης τρεις τρόποι υπάρχουν. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η ανάθεση έργου και η Προγραμματική Σύμβαση. Στη συνέχεια ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. χρήστος Βούλγαρης είπε ότι περίμενα έναν απολογισμό της διαχείρισης των προηγούμενων χρημάτων που δόθηκαν στην Επιχείρηση από το Δήμο, με την ανάθεση των εργασιών καθαριότητας σε αυτή. Αυτό δεν έγινε και γι' αυτό δεν θα ψηφίσω και τώρα. Ακολούθως ο κ. Δήμαρχος είπε ότι με τα χρήματα που θα δοθούν θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι. Απολογιστικά στοιχεία υπάρχουν στη Λογίστρια της επιχείρησης. Μπορείτε να τα ζητήσετε όποτε θέλετε. Βούλγαρης: Δεν θα πάω εγώ στη λογίστρια θα ήθελα τα στοιχεία να είναι εδώ απόψε. Δήμαρχος: Αύριο δεσμεύομαι να σας δώσω εγώ τα στοιχεία αυτά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Μαμούρας Βασίλειος είπε ότι η σύμβαση όπως έρχεται δεν έχει τα τυπικά στοιχεία της σύμβασης. Ο επικεφαλής της 2ης ήσσονος μειοψηφίας είπε ότι η ευασθησία σας δεν είναι μεγαλύτερη από τη δική μας. Σας είπαμε να βρείτε καλύτερο τρόπο να συμφωνήσουμε μαζί σας. Δήμαρχος: Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια μεγάλη προγραμματική σύμβαση, όπως κάνουν και άλλοι Δήμοι, η ΤΕΔκ κλπ. Ο επικεφαλής της ήσσονος μειοψηφίας κ. Σπύρος Ράπος είπε ότι θα ψηφίσει αρνητικά γιατί η ανάθεση είναι παράνομη. Μετά τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε όσα αναφέρονται παραπάνω, είδε τις διατάξεις του άρθρου 270 παρ. 1 του ΚΔΚ Ν. 3463/2006, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 12 του Ν. 3242/2004, με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 4 του άρθρου 291 του ΔΚΚ Π.Δ. 410/95 και μετά από διαλογική συζήτηση
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...