Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00010 / 2007 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000022008 24/01/2008 Επιλογή
000012008 14/01/2008 Επιλογή
000252007 19/12/2007 Επιλογή
000242007 12/12/2007 Επιλογή
000232007 10/12/2007 Επιλογή
000222007 21/11/2007 Επιλογή
000212007 12/11/2007 Επιλογή
000202007 22/10/2007 Επιλογή
000192007 15/10/2007 Επιλογή
000182007 01/10/2007 Επιλογή
000172007 05/09/2007 Επιλογή
000162007 27/08/2007 Επιλογή
000152007 22/08/2007 Επιλογή
000142007 30/07/2007 Επιλογή
000132007 11/07/2007 Επιλογή
000122007 18/06/2007 Επιλογή
000112007 14/05/2007 Επιλογή
000102007 16/04/2007 Επιλογή
000092007 21/03/2007 Επιλογή
000082007 14/03/2007 Επιλογή
000072007 06/03/2007 Επιλογή
000062007 26/02/2007 Επιλογή
000052007 12/02/2007 Επιλογή
000042007 29/01/2007 Επιλογή
000032007 23/01/2007 Επιλογή
|< << 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 10 από 14


A/A: 00117 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Τσαμπίρας Ηλίας Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Συζήτηση επί αιτήσεως του Συλλόγου Ανατολικής Ρωμυλίας σχετικά με οικονομική ενίσχυσή του για τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Συνέδριο Λαογραφίας και Παράδοσης, που θα γίνει στο Βόλο υπό την αιγίδα της UNESCO.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00110 Έτος: 2007 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Συζήτηση επί αιτήσεως του Συλλόγου Ανατολικής Ρωμυλίας σχετικά με οικονομική ενίσχυσή του για τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Συνέδριο Λαογραφίας και Παράδοσης, που θα γίνει στο Βόλο υπό την αιγίδα της UNESCO.
1. Εγκρίνει την επιχορήγηση του Συλλόγου Ανατολικής Ρωμυλίας με το ποσό των 1.500,00 € για τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Συνέδριο Λαογραφίας και Παράδοσης, που θα γίνει στο Βόλο στις 11 Μαϊου 2007 υπό την αιγίδα της UNESCO. 2. Ψηφίζει πίστωση ποσού 1.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6735.001του πρ/σμού του Δήμου οικον. έτους 2007 με τίτλο "Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία" για την επιχορήγηση του Συλλόγου Ανατολικής Ρωμυλίας. Το Χρηματικό ένταλμα πληρωμής θα κοπεί στο όνομα του επιχορηγούμενου Συλλόγου.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Ο Σύλλογος Ανατολικής Ρωμυλίας με την από 7-3-2007 αίτησή του μας γνωρίζει ότι, το Χορευτικό γυναικών του Συλλόγου τους θα εμφανιστεί στις 11 Μαϊου 2007 στο Παγκόσμιο Συνέδριο λαογραφίας και παράδοσης, που θα γίνει στο Βόλο υπό την αιγίδα της UNESCO και στο οποίο συμμετέχουν πάνω από 40 χώρες. Για το λόγο αυτό ζητούν οικονομική ενίσχυση προκειμένου να εφοδιαστούν με 2 παραδοσιακές στολές και για την κάλυψη των εξόδων παραδοσιακής ορχήστρας που είναι απαραίτητη στην ανωτέρω εκδήλωση. Το συνολικό ποσό των εξόδων είναι 4.000,00 € και αδυνατούν να το καλύψουν. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 του ΚΔΚ Ν. 3463/2006 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε πολιτιστικούς συλλόγους που έχουν έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, εφόσον στον πρ/σμό έχει εγγραφεί σχετική πίστωση. Στον πρ/σμό του Δήμου είναι γραμμένη σχετική πίστωση ποσού 30.000,00 € Κ.Α. 00-6735.001, για επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων και τελειώνοντας ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις διατάξεις του άρθρου 202 του ΔΚΚ και μετά από διαλογική συζήτηση 1.Εγκρίνει το παρόν θέμα ως κατεπείγον. 2. Εγκρίνει την επιχορήγηση του Εξωραϊστικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου των απανταχού ευρισκομένων και καταγομένων εκ Φυλάκης Αλμυρού με το ποσό των 2. 000,00 € για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Δ.Δ. Φυλάκης τον Ιούλιο του έτους 2005. 3. Αναμορφώνει τον πρ/σμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2005 ως ακολούθως: Ως προς τα έσοδα Αυξάνει τα έσοδα του Κ.Α. 2118 με τίτλο "Τέλος 2 & 5 % επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών κλπ.", διότι έχουν εισπραχθεί περισσότερα από όσα έχουν προϋπολογιστεί και δεν πρόκειται να διατεθούν για άλλο σκοπό. Μεταφέρει πίστωση ποσού 2.000,00 € στο Αποθεματικό Κεφάλαιο Κ.Α. 9111 για ενίσχυση αυτού. Ως προς τα έξοδα Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο Κ.Α. 9111 μεταφέρει πίστωση ποσού 2.000,00 € στον Κ.Α. 00-6735 για την ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο "Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία" για επιχορήγηση του Εξωραϊστικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου των απανταχού ευρισκομένων και καταγομένων εκ Φυλάκης Αλμυρού, για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Δ.Δ. Φυλάκης τον Ιούλιο 2005". 3. Ψηφίζει ισόποση πίστωση σε βάρος του ανωτέρω Κ.Α. για το σκοπό που έχει γραφεί. Το Χρηματικό ένταλμα πληρωμής θα κοπεί στο όνομα του επιχορηγούμενου Συλλόγου.
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...