Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00006 / 2006 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000082006 03/04/2006 Επιλογή
000072006 30/03/2006 Επιλογή
000062006 13/03/2006 Επιλογή
000052006 08/03/2006 Επιλογή
000042006 03/03/2006 Επιλογή
000032006 13/02/2006 Επιλογή
000022006 25/01/2006 Επιλογή
000012006 11/01/2006 Επιλογή
000312005 29/12/2005 Επιλογή
000302005 21/12/2005 Επιλογή
000292005 15/12/2005 Επιλογή
000282005 13/12/2005 Επιλογή
000272005 12/12/2005 Επιλογή
000262005 30/11/2005 Επιλογή
000252005 16/11/2005 Επιλογή
000242005 17/10/2005 Επιλογή
000232005 03/10/2005 Επιλογή
000212005 08/09/2005 Επιλογή
000202005 23/08/2005 Επιλογή
000222005 19/08/2005 Επιλογή
000192005 10/08/2005 Επιλογή
000182005 28/07/2005 Επιλογή
000172005 11/07/2005 Επιλογή
000162005 04/07/2005 Επιλογή
000152005 22/06/2005 Επιλογή
|< << 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 12 από 14


A/A: 00105 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Βέργας Κων/νος Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Μεταφορά πιστώσεων από τη χρήση έτους 2005 στη χρήση έτους 2006.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00044 Έτος: 2006 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Μεταφορά πιστώσεων από τη χρήση έτους 2005 στη χρήση έτους 2006.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Όπως προκύπτει από την σχετική κατάσταση του Γραφείου Λογιστηρίου του Δήμου, ορισμένα έργα δεν ολοκληρώθηκαν εντός του οικον. έτους 2004. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να αναμορφώσουμε τον πρ/σμό του Δήμου για τη μεταφορά πιστώσεων από το οικον. έτος 2004 στο οικον. έτος 2005, για την ολοκλήρωση των έργων και την ομαλή λειτουργία του Γραφείου Λογιστηρίου. Τελειώνοντας ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την κατάσταση του Γραφείου Λογιστηρίου και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε τον κ. Πρόεδρο. Είδε την κατάσταση του Γραφείου Λογιστηρίου με τα αναφερόμενα έργα και μετά από διαλογική συζήτηση. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι - Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α Α. Εγκρίνει την αναμόρφωση του πρ/σμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου Αλμυρού οικον. έτους 2005, για την μεταφορά πιστώσεων του πρ/σμού από την χρήση οικον. έτους 2004 στη χρήση οικον. έτους 2005 ως ακολούθως: Ως προς τα έσοδα Αυξάνει το χρηματικό υπόλοιπο κατά 847.786,73 Ευρώ λόγω μεταφοράς πιστώσεων στη χρήση του έτους 2005, διότι η κατασκευή ορισμένων έργων δεν έχει ολοκληρωθεί ήτοι: Κ.Α. 511 ΤΑΚΤΙΚΑ 651.774,51 ευρώ Κ.Α. 512 ΕΚΤΑΚΤΑ 196.012,22 ευρώ ---------------------- ΣΥΝΟΛΟ 847.786,73 ευρώ Μεταφέρει το ανωτέρω ποσό στο Αποθεματικό Κεφάλαιο Κ.Α. 9111 Ως προς τα έξοδα Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο Κ.Α. 9111 μεταφέρει πίστωση ποσού 847.786,73 Ευρώ στους παρακάτω Κ.Α.: 1. Στον Κ.Α. 30-7323.004 μεταφέρουμε πίστωση 163.198,28 ευρώ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο "Διαμόρφωση-Επέκταση Δημαρχείου". Η συνολική δαπάνη αποπεράτωσης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 183.721 € εκ των οποίων το ποσό των 40.021 ευρώ προέρχεται από ΕΠΤΑ και το ποσό των 143.700 ευρώ από ΣΑΤΑ. Σε πρώτη φάση θα μεταφερθεί το ποσό των 143.700 ευρώ προερχόμενο από ΣΑΤΑ το οποίο υπάρχει στο χρηματικό υπόλοιπο και το ποσό των 19.498,28 επιχορήγηση από ΕΠΤΑ, κατόπιν αποδοχής. Το έργο εγκρίθηκε να εκτελεσθεί με την αριθ. 131/2000 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την αριθ. 224/2000 μελέτη.
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...