Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00005 / 2006 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000082006 03/04/2006 Επιλογή
000072006 30/03/2006 Επιλογή
000062006 13/03/2006 Επιλογή
000052006 08/03/2006 Επιλογή
000042006 03/03/2006 Επιλογή
000032006 13/02/2006 Επιλογή
000022006 25/01/2006 Επιλογή
000012006 11/01/2006 Επιλογή
000312005 29/12/2005 Επιλογή
000302005 21/12/2005 Επιλογή
000292005 15/12/2005 Επιλογή
000282005 13/12/2005 Επιλογή
000272005 12/12/2005 Επιλογή
000262005 30/11/2005 Επιλογή
000252005 16/11/2005 Επιλογή
000242005 17/10/2005 Επιλογή
000232005 03/10/2005 Επιλογή
000212005 08/09/2005 Επιλογή
000202005 23/08/2005 Επιλογή
000222005 19/08/2005 Επιλογή
000192005 10/08/2005 Επιλογή
000182005 28/07/2005 Επιλογή
000172005 11/07/2005 Επιλογή
000162005 04/07/2005 Επιλογή
000152005 22/06/2005 Επιλογή
|< << 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 12 από 14


A/A: 00095 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Ράππος Σπύρος Δήμαρχος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Γνωμοδότηση επί της αριθμ. 6/2006 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑΛ περί «Τροποποίηση της αριθμ. 3/2006 απόφασης περί «Έγκρισης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2006».
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00034 Έτος: 2006 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Γνωμοδότηση επί της αριθμ. 6/2006 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑΛ περί «Τροποποίηση της αριθμ. 3/2006 απόφασης περί «Έγκρισης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2006».
1. Εγκρίνει την παρούσα συνεδρίαση ως κατεπείγουσα. 2. Εγκρίνει το παρόν θέμα ως κατεπείγον . 3. Γνωμοδοτεί υπέρ της αριθ. 6/2006 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α. ΑΛ. και εγκρίνει τον Προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΛ. οικον. έτους 2006 ο οποίος έχει ως εξής (με ψήφους 16 υπέρ και 1 κατά): ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 2.467.175,30 ευρώ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 85.000,00 ευρώ ΔΑΝΕΙΑ 80.863,68 ευρώ Χρηματικό υπόλοιπο 16.961,02 ευρώ -------------------- ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2.650.000,00 ευρώ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2.638.000,00 ευρώ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 12.000,00 ευρώ --------------------- ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2.650.000,00 ευρώ Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Αθ. Σαρρή.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος είπε στο Συμβούλιο ότι, η Συνεδρίαση χαρακτηρίσθηκε κατεπείγουσα, διότι από την αναβολή της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και της λήψης σχετικών αποφάσεων κινδυνεύουν άμεσα και σπουδαία τα συμφέροντα του Δήμου (άρθρα 94 και 119 Π.Δ.410/95). Ακολούθως ο επικεφαλής της ήσσονος μειοψηφίας κ. Στέργιος Κοντογεωργάκης ζήτησε από το Δήμαρχο να εξηγήσει στο Σώμα, γιατί κινδυνεύουν άμεσα και σπουδαία τα συμφέροντα του Δήμου. Ο κ. Δήμαρχος έλαβε το λόγο και είπε ότι πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί απόφαση για τους πρ/σμούς των Νομικών Προσώπων καθώς και των Επιχειρήσεων του Δήμου, διότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν και για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι απλήρωτοι και δικαίως διαμαρτύρονται, επίσης να πληρωθεί το ΙΚΑ και να γίνει η μεταφορά πιστώσεων για την τακτοποίηση του πρ/σμού. Το Δημοτικό Συμβούλιο έκρινε κατά πλειοψηφία ως κατεπείγουσα την παρούσα συνεδρίαση με ψήφους 15 υπέρ και 2 κατά και προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από το Συμβούλιο να ψηφίσει για το κατεπείγον του παραπάνω θέματος. Το Συμβούλιο εγκρίνει κατά πλειοψηφία το παρόν θέμα ως κατεπείγον με ψήφους 15 υπέρ και 2 κατά. Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων Αθ. Σαρρή και Στ. Κοντογεωργάκη του Ευστ. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο στον Αντιπρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΛ. κ. Ιωάννη Τετριμίδα ο οποίος εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΛ. με την αριθ. 6/2006 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση της αριθ. 3/2006 απόφασή της περί: Έγκριση Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων έτους 2006 περικόπτοντας από τον πρ/σμό τα έσοδα που προέρχονταν από την αύξηση του τιμολογίου ύδρευσης. Ακολούθως ο κ. Αντιπρόεδρος ανάλυσε τα κονδύλια του πρ/σμού και κάλεσε το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει επί του υποβληθέντος Προϋπολογισμού. Το Συμβούλιο άκουσε όσα αναφέρονται ανωτέρω. Μετά από διαλογική συζήτηση αφού είδε και τις διατάξεις του άρθρου 282 του Π.Δ. 410/95 "Περί Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα" και αφού επεξεργάσθηκε όλα τα κονδύλια των σκελών του Προϋπολογισμού.
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...