Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00005 / 2006 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000082006 03/04/2006 Επιλογή
000072006 30/03/2006 Επιλογή
000062006 13/03/2006 Επιλογή
000052006 08/03/2006 Επιλογή
000042006 03/03/2006 Επιλογή
000032006 13/02/2006 Επιλογή
000022006 25/01/2006 Επιλογή
000012006 11/01/2006 Επιλογή
000312005 29/12/2005 Επιλογή
000302005 21/12/2005 Επιλογή
000292005 15/12/2005 Επιλογή
000282005 13/12/2005 Επιλογή
000272005 12/12/2005 Επιλογή
000262005 30/11/2005 Επιλογή
000252005 16/11/2005 Επιλογή
000242005 17/10/2005 Επιλογή
000232005 03/10/2005 Επιλογή
000212005 08/09/2005 Επιλογή
000202005 23/08/2005 Επιλογή
000222005 19/08/2005 Επιλογή
000192005 10/08/2005 Επιλογή
000182005 28/07/2005 Επιλογή
000172005 11/07/2005 Επιλογή
000162005 04/07/2005 Επιλογή
000152005 22/06/2005 Επιλογή
|< << 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 12 από 14


A/A: 00097 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Ράππος Σπύρος Δήμαρχος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Δημιουργία πίστωσης για τη σύνταξη μελέτης «Αναβάθμιση και επέκταση Βιολογικού Δημοτικού Σφαγείου Αλμυρού» και ανάθεση σε ιδιώτη μηχανικό της σύνταξης αυτής της μελέτης και των τευχών δη-μοπράτησης.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00036 Έτος: 2006 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Δημιουργία πίστωσης για τη σύνταξη μελέτης «Αναβάθμιση και επέκταση Βιολογικού Δημοτικού Σφαγείου Αλμυρού» και ανάθεση σε ιδιώτη μηχανικό της σύνταξης αυτής της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης.
1. Εγκρίνει ως κατεπείγουσα την παρούσα συνεδρίαση με ψήφους 15 υπέρ και 2 κατά. 2. Εγκρίνει ως κατεπείγον τα παρόν θέμα με ψήφους 12 υπέρ και 5 κατά. 3. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 5.000 ευρώ για την σύνταξη μελέτης του έργου «Αναβάθμιση και επέκταση Βιολογικού Δημοτικού Σφαγείου Αλμυρού». 4. Αναμορφώνει τον πρ/σμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου ως ακολούθως: Α: Ως προς τα έσοδα Αυξάνει τα έσοδα του Κ.Α. 0311.001 με τίτλο: "Τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού" κατά 5.000 ευρώ διότι προβλέπεται να εισπραχθούν περισσότερα από όσα έχουν προβλεφθεί και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό. Μεταφέρει στο Αποθεματικό Κεφάλαιο πίστωση ποσού 5.000 ευρώ για ισοσκέλιση του πρ/σμού. Β: Ως προς τα έξοδα Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο μεταφέρει πίστωση ποσού 5.000 ευρώ στον Κ.Α. 70-7413.002 για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο: "Πληρωμή μελετητή για την σύνταξη μελέτης του έργου: "Αναβάθμιση και επέκταση Βιολογικού Δημοτικού Σφαγείου Αλμυρού" 5. Εγκρίνει την ανάθεση σύνταξης μελέτης του έργου: "Αναβάθμιση και επέκταση Βιολογικού Δημοτικού Σφαγείου Αλμυρού" στην κ. Αλεξίου Σταυρούλα κάτοχο Μελετητικού πτυχίου Κατηγορίας 27 Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων Αθ. Σαρρή και Στ. Κοντογεωργάκη για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος είπε στο Συμβούλιο ότι, η Συνεδρίαση χαρακτηρίσθηκε κατεπείγουσα, διότι από την αναβολή της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και της λήψης σχετικών αποφάσεων κινδυνεύουν άμεσα και σπουδαία τα συμφέροντα του Δήμου (άρθρα 94 και 119 Π.Δ.410/95). Ακολούθως ο επικεφαλής της ήσσονος μειοψηφίας κ. Στέργιος Κοντογεωργάκης ζήτησε από το Δήμαρχο να εξηγήσει στο Σώμα, γιατί κινδυνεύουν άμεσα και σπουδαία τα συμφέροντα του Δήμου. Ο κ. Δήμαρχος έλαβε το λόγο και είπε ότι πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί απόφαση για τους πρ/σμούς των Νομικών Προσώπων καθώς και των Επιχειρήσεων του Δήμου, διότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν και για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι απλήρωτοι και δικαίως διαμαρτύρονται, επίσης να πληρωθεί το ΙΚΑ και να γίνει η μεταφορά πιστώσεων για την τακτοποίηση του πρ/σμού. Κοντογεωργάκης: Τα θέματα δεν είναι κατεπείγοντα, θα μπορούσαν να συζητηθούν σε τακτική συνεδρίαση. Θα εκθέσω τις απόψεις μου αναλυτικότερα κατά την συζήτηση του κάθε θέματος. Το Δημοτικό Συμβούλιο έκρινε κατά πλειοψηφία ως κατεπείγουσα την παρούσα συνεδρίαση με ψήφους 15 υπέρ και 2 κατά και προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από το Συμβούλιο να ψηφίσει για το κατεπείγον του παραπάνω θέματος. Το Συμβούλιο εγκρίνει κατά πλειοψηφία το παρόν θέμα ως κατεπείγον με ψήφους 12 υπέρ και 5 κατά. Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων Μ.Γιαταγάνα, Αθ. Σαρρή Δημ. Βαζούρα, Χρ. Σπαθή και Στ. Κοντογεωργάκη του Ευστ. Λαβών το λόγο ο επικεφαλής της ήσσονος μειοψηφίας κ. Στ. Κοντογεωργάκης είπε ότι όλα τα θέματα έρχονται καθυστερημένα και τμηματικά και ποτέ ολοκληρωμένα στο Συμβούλιο. Είναι συνήθης τακτική του κ. Δημάρχου να μας εκβιάζει με το πρόσχημα κάθε φορά τους απλήρωτους υπαλλήλους του Δήμου ή τους κτηνοτρόφους. Τώρα μας βάζει έντεχνα διλλήματα ότι εμείς φταίμε εάν δεν γίνουν τα Σφαγεία. Για τους κτηνοτρόφους θα ψηφίσωι θετικά αλλά η μελέτη όχι με ανάθεση με διαγωνισμό. Εξ' αρχής εάν γινόταν μια ολοκληρωμένη μελέτη για όλες τις εργασίες που απαιτούνταν για να λειτουργήσουν τα Σφαγεία με έναν μελετητή θα τελείωνε αυτό το έργο. Δεν δέχομαι ανάθεση από την παρούσα Δημοτική Αρχή. Αν η Δημοτική Αρχή δεν σέβεται στοιχειωδώς την θέληση ορισμένων Δημοτικών Συμβούλων, θα προσφύγω στην Επιτροπή του Άρθρου 18. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε επί του θέματος ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Δημήτριος Βαζούρας και είπε τα εξής: Ορισμένες φορές βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση έστω και συνειδησιακά να ψηφίζουμε ορισμένα θέματα. Οι αναθέσεις κάπου πρέπει να σταματήσουν. Μην το εκμεταλεύεστε. Μην μας φέρνετε τα θέματα τελευταία στιγμή, και με τις απόψεις του συμφώνησαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Αθ. Σαρρής, Ευαγγ. Χατζηκυριάκος και Αλ. Καραμπάσης. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αναγκαία προϋπόθεση ήταν η έγκριση μελέτης Επεξεργασίας και Διάθεσης Αποβλήτων και η έκδοση άδειας από τη Διεύθυνση Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας. Για το σκοπό αυτό υποβλήθηκε η αρχική μελέτη που είχε συνταχθεί το 1995. Οι τεχνικές προδιαγραφές της παλαιάς αυτής μελέτης δεν τηρούσαν τους νέους όρους επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων των σφαγείων αυτών και η Διεύθυνση Υγείας ενέκρινε την μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων με τις εξής προϋποθέσεις: Να γίνει αναβάθμιση του συστήματος επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων και να προβλεφθεί δεξαμενή επίπλευσης (σύστημα D.A.F.) για την κατακράτηση των υπολειμμάτων του αίματος στη δεξαμενή αυτή. Να γίνει αναβάθμιση ολόκληρου του συστήματος σύμφωνα με τη νέα δυναμικότητα των σφαγείων η οποία προέκυψε από την υποβολή των ποσοτικών στοιχείων των σφαγέντων ζώων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας – ΔΙΠΕΧΩ. Η προβλεπόμενη δυναμικότητα αυτή είναι 10 τόνοι συνολικό ημερήσιο βάρος κατά μέσο όρο ενώ η παλιά μέγιστη προβλεπόμενη δυναμικότητα του σφαγείου ήταν 4 τόνοι ζώντος βάρους ζώων ημερησίως. Με την αύξηση της δυναμικότητας δημιουργείται αύξηση και του προβλεπόμενου όγκου υγρών αποβλήτων σταυλισμού, σφαγής και επεξεργασίας σφάγιων και επομένως και του συνολικού όγκου υγρών αποβλήτων της δραστηριότητας. Για τους παραπάνω λόγους θα πρέπει να γίνει μελέτη αναβάθμισης και επέκτασης του Βιολογικού Καθαρισμού των δημοτικών σφαγείων και ο Δήμος να προχωρήσει στη σύνταξη της σχετικής μελέτης. Λόγο αδυναμίας της ΤΥΔΚ Μανησίας να συντάξει την μελέτη (αριθ. 2843/2006 έγγραφο της ΤΥΔΚ), θα πρέπει να ανατεθεί σε ιδιώτη μελετητή κάτοχο πτυχίου Κατηγορίας 27 - Περιβαλλοντικών Μελετών – Μελέτες Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων. Μετά τα παραπάνω προτείνεται η ανάθεση σε ιδιώτη μελετητή της μελέτης του έργου: «Αναβάθμιση και επέκταση Βιολογικού Δημοτικού Σφαγείου Αλμυρού». Σύμφωνα με το άρθρο 269 του Π.Δ. 410/1995 (Δ.Κ.Κ.) με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί εκπόνησης μελετών, η απευθείας ανάθεση της εκπόνησης μελέτης εργασίας του δήμου, σε πτυχιούχο μελετητή οποιασδήποτε τάξης πτυχίου εφόσον η προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των σταδίων της μελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα στα εκατό του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α΄τάξης που ισχύει κάθε φορά για την αντίστοιχη κατηγορία μελέτης. Το ανώτατο όριο αμοιβής του πτυχίου Α΄ τάξης για την κατηγορία των Περιβαλλοντικών Μελετών – Μελέτες Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων (Κατηγορία 27) είναι 20.091 €, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 798/78, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 256/1998 και όπως διαμορφώθηκε με τις διατάξεις της ΥΑ Δ15/οικ/10541/22.2.-28.2.2002 ΥΠΕΧΩΔΕ. Η προεκτίμηση της αμοιβής της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με το Ν.3316/05 περί ανάθεσης μελετών και τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών του ιδίου νόμου, ανέρχεται στο ποσό των 5.000 € με το Φ.Π.Α., ποσό το οποίο δεν ξεπερνά το 30% του ανωτάτου ορίου αμοιβής του πτυχίου Α΄τάξης. Επομένως μπορεί να γίνει ανάθεση της παραπάνω μελέτης. Ακολούθως έλαβε το λόγο ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Χρ. Καρακώστας και πρότεινε να αναθέσει την σύνταξη της ανωτέρω μελέτης στην Αλεξίου Σταυρούλα, κάτοχο πτυχίου Κατηγορίας 27, αντί του ποσού των 5000 € με το ΦΠΑ. Μετά τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε όσα αναφέρονται ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση αφού είδε και τις διατάξεις του άρθρου 269 του ΔΚΚ Π.Δ. 410/95, την αριθ. Δ17α/07/91/Φ.8.ΓΕΝ εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...