Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00005 / 2006 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000082006 03/04/2006 Επιλογή
000072006 30/03/2006 Επιλογή
000062006 13/03/2006 Επιλογή
000052006 08/03/2006 Επιλογή
000042006 03/03/2006 Επιλογή
000032006 13/02/2006 Επιλογή
000022006 25/01/2006 Επιλογή
000012006 11/01/2006 Επιλογή
000312005 29/12/2005 Επιλογή
000302005 21/12/2005 Επιλογή
000292005 15/12/2005 Επιλογή
000282005 13/12/2005 Επιλογή
000272005 12/12/2005 Επιλογή
000262005 30/11/2005 Επιλογή
000252005 16/11/2005 Επιλογή
000242005 17/10/2005 Επιλογή
000232005 03/10/2005 Επιλογή
000212005 08/09/2005 Επιλογή
000202005 23/08/2005 Επιλογή
000222005 19/08/2005 Επιλογή
000192005 10/08/2005 Επιλογή
000182005 28/07/2005 Επιλογή
000172005 11/07/2005 Επιλογή
000162005 04/07/2005 Επιλογή
000152005 22/06/2005 Επιλογή
|< << 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 12 από 14


A/A: 00101 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Ράππος Σπύρος Δήμαρχος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Γνωμοδότηση επί της αριθμ. 2/2006 απόφασης του Δ.Σ. του Εθνικού Σταδίου Αλμυρού περί «Έγκρισης του Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικον. έτους 2006».
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00040 Έτος: 2006 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Γνωμοδότηση επί της αριθμ. 2/2006 απόφασης του Δ.Σ. του Εθνικού Σταδίου Αλμυρού περί «Έγκρισης του Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικον. έτους 2006».
Πρακτικού της 5ης Έκτακτη Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, της 8/3/2006 Στον Αλμυρό σήμερα την 08η του μηνός Μαρτίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμο Αλμυρού σε Δημόσια Έκτακτη Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την αριθμ. 2118/8-3-2006 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύμβουλο . Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι τους 23 Δημοτικούς Συμβούλους και από τους 3 Δημαρχιακούς Παρέδρους ήταν : ΠΑΡΟΝΤΕΣ Βαζούρας Δημήτριος, Βέργας Κων/νος, Γιαταγάνα Μαρία, Γκίνη Ευμορφία, Καρακώστας Χρήστος, Καραμπάσης Αλέξανδρος, Κοντογεωργάκης Στέργιος του Παν., Κοντογεωργάκης Στέργιος του Ευστ., Μαντζωρογεώργος Δημήτριος, Μπιντέλας Αναστάσιος, Ξύστρας Νικόλαος, Πριάκος Γεώργιος, Σαρρής Αθανάσιος, Σπαθής Χρήστος, Τζιοβάρας Λεωνίδας, Τετριμίδας Ιωάννης, Τσόγκας Σάββας, Χατζηκυριάκος Ευάγγελος ΑΠΟΝΤΕΣ Καραγεώργος Κων/νος, Νταουτζιάς Δημήτριος, Κοτινοπούλου Νικολέττα, Ματίκα Ελένη, Μπάρδα Μαρία και οι Δημαρχιακοί Πάρεδροι Χατζής Μιχαήλ και Πλακίδας Ηλίας, Απόντες οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Στο 1ο θέμα ο Χρ. Καρακώστας, από το 3ο θέμα και μετά ο Αναστ. Μπιντέλας και από το 6ο θέμα και μετά η Μ. Γιαταγάνα. Ο Δήμαρχος Σπύρος Ράππος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Ράπτη Ελένη ως υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος είπε στο Συμβούλιο ότι, η Συνεδρίαση χαρακτηρίσθηκε κατεπείγουσα, διότι από την αναβολή της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και της λήψης σχετικών αποφάσεων κινδυνεύουν άμεσα και σπουδαία τα συμφέροντα του Δήμου (άρθρα 94 και 119 Π.Δ.410/95). Ακολούθως ο επικεφαλής της ήσσονος μειοψηφίας κ. Στέργιος Κοντογεωργάκης ζήτησε από το Δήμαρχο να εξηγήσει στο Σώμα, γιατί κινδυνεύουν άμεσα και σπουδαία τα συμφέροντα του Δήμου. Ο κ. Δήμαρχος έλαβε το λόγο και είπε ότι πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί απόφαση για τους πρ/σμούς των Νομικών Προσώπων καθώς και των Επιχειρήσεων του Δήμου, διότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν και για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι απλήρωτοι και δικαίως διαμαρτύρονται, επίσης να πληρωθεί το ΙΚΑ και να γίνει η μεταφορά πιστώσεων για την τακτοποίηση του πρ/σμού. Κοντογεωργάκης: Τα θέματα δεν είναι κατεπείγοντα, θα μπορούσαν να συζητηθούν σε τακτική συνεδρίαση. Θα εκθέσω τις απόψεις μου αναλυτικότερα κατά την συζήτηση του κάθε θέματος. Το Δημοτικό Συμβούλιο έκρινε κατά πλειοψηφία ως κατεπείγουσα την παρούσα συνεδρίαση με ψήφους 15 υπέρ και 2 κατά και προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων Αθ. Σαρρή και Στ. Κοντογεωργάκη του Ευστ. Ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από το Συμβούλιο να ψηφίσει για το κατεπείγον του παραπάνω θέματος. Το Συμβούλιο έκρινε κατά πλειοψηφία ότι το παρόν θέμα δεν είναι κατεπείγον με ψήφους 10 υπέρ και 6 κατά. ΝΑΙ ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Χρ. Καρακώστας, Δημ. Μαντζωρογεώργος, Ιωαν. Τετριμίδας, Λεων. Τζιοβάρας, Στ. Κοντογεωργάκης του Παν., Ευμ. Γκίνη, Νικ. Ξύστρας, Ευαγγ. Χατζηκυριάκος, Σαββ. Τσόγκας και Αλεξ. Καραμπάσης. ΌΧΙ ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Αθ. Σαρρής, Δημ. Βαζούρας, Χρ. Σπαθής, Γ. Πριάκος, Στ. Κοντογεωργάκης του Ευστ και Κων/νος Βέργας. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 94, 97 και 119 του Π.Δ. 410/95 απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...