Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00028 / 2006 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000022007 22/01/2007 Επιλογή
000012007 07/01/2007 Επιλογή
000312006 08/12/2006 Επιλογή
000302006 27/11/2006 Επιλογή
000292006 08/11/2006 Επιλογή
000282006 30/10/2006 Επιλογή
000272006 11/09/2006 Επιλογή
000262006 06/09/2006 Επιλογή
000252006 04/09/2006 Επιλογή
000242006 28/08/2006 Επιλογή
000232006 21/08/2006 Επιλογή
000222006 11/08/2006 Επιλογή
000212006 05/08/2006 Επιλογή
000202006 31/07/2006 Επιλογή
000192006 24/07/2006 Επιλογή
000182006 10/07/2006 Επιλογή
000172006 05/07/2006 Επιλογή
000162006 26/06/2006 Επιλογή
000152006 23/06/2006 Επιλογή
000142006 05/06/2006 Επιλογή
000132006 31/05/2006 Επιλογή
000122006 23/05/2006 Επιλογή
000112006 17/05/2006 Επιλογή
000102006 17/04/2006 Επιλογή
000092006 11/04/2006 Επιλογή
|< << 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 11 από 14


A/A: 00686 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Ράππος Σπύρος Δήμαρχος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση προβλημάτων από φυσικές καταστροφές Δημoτικών Διαμερισμάτων» πρ/σμού δαπάνης 95.000,00 € με ΦΠΑ.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00273 Έτος: 2006 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση προβλημάτων από φυσικές καταστροφές Δημoτικών Διαμερισμάτων» πρ/σμού δαπάνης 95.000,00 € με ΦΠΑ.
Αποσύρει το θέμα για το λόγο που αναφέρεται στην εισήγηση.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Για το ανωτέρω έργο συντάχθηκε η αριθ. 168/2006 μελέτη της ΤΥΔΚ συνολικού προϋπολογισμού 95.000,00 € με το ΦΠΑ. Κατά την εκτέλεση του παραπάνω έργου θα γίνουν διάφορες αποκαταστάσεις βατότητας αγροτικών δρόμων, όπως αυτοί περιγράφονται στην προμέτρηση της παρούσας μελέτης. Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα Ν. Δ/τα 1418/84, 2229/94, 3263/04 και τα Π.Δ/τα 609/85, 472/85 και 171/87 και των συναφών διατάξεων και διαταγμάτων περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων όπως αυτά ισχύουν σήμερα. Η χρηματοδότηση του έργου θα είναι από το πρόγραμμα "Αποκαταστάσεις από Φυσικές Καταστροφές" του ΥΠΕΣΔΑΑ ως ακολούθως: Ποσό 76.542,50 € υπάρχει στο Ταμείο του Δήμου και το υπόλοιπο ποσό 18.457,50 € που απαιτείται για τη χρηματοδότηση της μελέτης θα αποδεχτούμε πίστωση ποσού 40.000,00 € από το ΥΠΕΣΔΔΑ, (σύμφωνα με σχετικές αναγγελίες της Τράπεζας της Ελλάδας). Το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης 21.542,50 € προτείνεται να παραμείνει στο Αποθεματικό Κεφάλαιο και να διατεθεί για την πληρωμή πετρελαίου για την κίνηση των οχημάτων του Δήμου. Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη μελέτη, να αποδεχθεί την πίστωση και να καθορίσει τον τρόπο εκτέλεσης του έργου. Τρόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι η δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους που θα καταρτίσει και θα εγκρίνει η Δημαρχιακή Επιτροπή. Ακολούθως η Δημοτική Σύμβουλος Ελ. Ματίκα είπε ότι το παρόν θέμα συζητήθηκε πρόσφατα στο Συμβούλιο, αριθμ. 239/2006 απόφαση Δ.Σ. και δεν εγκρίθηκε. Θέματα που έχουν συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν μπορεί να επανέρχονται τόσο σύντομα προς συζήτηση εάν δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία. Σύμφωνα με τον κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να αποσύρετε το παρόν θέμα, καθώς και τα αριθμ. 7 και 8 θέματα της ημερήσιας διάταξης.. Κλείνοντας τη συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε όσα αναφέρονται ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση.
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...