Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00028 / 2006 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000022007 22/01/2007 Επιλογή
000012007 07/01/2007 Επιλογή
000312006 08/12/2006 Επιλογή
000302006 27/11/2006 Επιλογή
000292006 08/11/2006 Επιλογή
000282006 30/10/2006 Επιλογή
000272006 11/09/2006 Επιλογή
000262006 06/09/2006 Επιλογή
000252006 04/09/2006 Επιλογή
000242006 28/08/2006 Επιλογή
000232006 21/08/2006 Επιλογή
000222006 11/08/2006 Επιλογή
000212006 05/08/2006 Επιλογή
000202006 31/07/2006 Επιλογή
000192006 24/07/2006 Επιλογή
000182006 10/07/2006 Επιλογή
000172006 05/07/2006 Επιλογή
000162006 26/06/2006 Επιλογή
000152006 23/06/2006 Επιλογή
000142006 05/06/2006 Επιλογή
000132006 31/05/2006 Επιλογή
000122006 23/05/2006 Επιλογή
000112006 17/05/2006 Επιλογή
000102006 17/04/2006 Επιλογή
000092006 11/04/2006 Επιλογή
|< << 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 11 από 14


A/A: 00705 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Ράππος Σπύρος Δήμαρχος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Δημιουργία Κ.Α. ποσού 1.800,00 € για την επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού των δημοτικών Σφαγείων Αλμυρού.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00267 Έτος: 2006 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Δημιουργία Κ.Α. ποσού 1.800,00 € για την επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού των δημοτικών Σφαγείων Αλμυρού.
1. Εγκρίνει το παρόν θέμα ως κατεπείγον. 2. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.800,00 € για "Επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού των δημοτικών Σφαγείων Αλμυρού". 3. Αναμορφώνει τον πρ/σμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2006 ως ακολούθως: Ως προς τα έσοδα Αυξάνει την πίστωση του Κ.Α. 0421.001 του πρ/σμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2006 με τίτλο " Δικαιώματα χρήσης σφαγείων", με το ποσό των 1.800,00 € διότι έχουν εισπραχθεί περιισσότερα από όσα έχουν υπολογιστεί. Μεταφέρει στο Αποθεματικό Κεφάλαιο Κ.Α. 9111 πίστωση ποσού 1.800,00 € . Ως προς τα έξοδα Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο Κ.Α. 9111 μεταφέρει πίστωση ποσού 1.800,00 € στον Κ.Α. 70-6264.001 για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο: "Επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού των δημοτικών Σφαγείων Αλμυρού", για την εκτέλεση του έργου. Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου Αθανασίου Σαρρή.
Πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το ανωτέρω θέμα που δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από το Συμβούλιο να κρίνει αν το θέμα είναι κατεπείγον και να συζητήσει και να πάρει για το θέμα αυτό σχετική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 97, 108 παρ. 5 και 119 του Π.Δ. 410/95. Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι συναινεί για τη συζήτηση του θέματος πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Συμβούλιο έκρινε κατά πλειοψηφία ότι το θέμα είναι κατεπείγον με ψήφους (17) υπέρ και (2) κατά. ΟΧΙ ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ευμορφία Γκίνη και Αθανάσιος Σαρρής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Σύμφωνα με το αριθ.1377/Φ.14-1894 έγγραφο της Διεύθυνσης Βιομηχανίας-Ενέργειας & Τεχνολογίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας για να ανανεωθεί η άδεια λειτουργίας της μονάδας των Δημοτικών Σφαγείων Αλμυρού θα πρέπει ο Δήμος να υποβάλει μεταξύ άλλων και υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης – ανάληψης εις διπλούν έκαστη του φορέα και του μηχανικού αντίστοιχα, σχετικά με την επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού των Δημοτικών Σφαγείων. Μετά τα παραπάνω και επειδή η μόνιμη μηχανολόγος που υπηρετεί στο Δήμο δεν έχει αποκτήσει ακόμη το δικαίωμα υπογραφής, ο Δήμος Αλμυρού θα πρέπει να προχωρήσει στην υπογραφή σύμβασης με ιδιώτη μηχανολόγο για την επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας των δημοτικών σφαγείων. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού θα πρέπει να προχωρήσει στη δημιουργία κωδικού ποσού 1800 ευρώ και στη συνέχεια η Δημαρχιακή Επιτροπή θα πρέπει να προχωρήσει στην ψήφιση της σχετικής πίστωσης και στην ανάθεση της επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού των σφαγείων. Ενημερωτικά αναφέρεται ότι λήξη της συγκεκριμένης σύμβασης είναι λόγος διακοπής και της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης και επομένως η σύμβαση αυτή θα πρέπει να έχει διάρκεια ικανοποιητικού χρονικού διαστήματος και όχι δύο ή τριών μηνών ώστε τα δημοτικά σφαγεία να μπορέσουν να λειτουργήσουν απρόσκοπτα και χωρίς τη δημιουργία προβλημάτων λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών που απαιτούνται και των επικείμενων αλλαγών στη διοίκηση του Δήμου. Κλείνοντας τη συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε όσα αναφέρονται ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού είδε και το το αριθ.1377/Φ.14-1894 έγγραφο της Διεύθυνσης Βιομηχανίας-Ενέργειας & Τεχνολογίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας. 1. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00 € για "Εξαγωγή του υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος, επισκευή αυτού και επανατοποθέτησή του στην αρδευτική γεώτρηση Πλατάνου στη θέση «Γρασίδια»". 2. Αναμορφώνει τον πρ/σμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2006 ως ακολούθως: Ως προς τα έξοδα Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο Κ.Α. 9111 μεταφέρει πίστωση ποσού 1.500,00 € στον Κ.Α. 25-7312.011 για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο: "Εξαγωγή του υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος, επισκευή αυτού και επανατοποθέτησή του στην αρδευτική γεώτρηση Πλατάνου στη θέση «Γρασίδια»". εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης 1. Εγκρίνει το παρόν θέμα ως κατεπείγον.
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...