Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00007 / 2006 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000082006 03/04/2006 Επιλογή
000072006 30/03/2006 Επιλογή
000062006 13/03/2006 Επιλογή
000052006 08/03/2006 Επιλογή
000042006 03/03/2006 Επιλογή
000032006 13/02/2006 Επιλογή
000022006 25/01/2006 Επιλογή
000012006 11/01/2006 Επιλογή
000312005 29/12/2005 Επιλογή
000302005 21/12/2005 Επιλογή
000292005 15/12/2005 Επιλογή
000282005 13/12/2005 Επιλογή
000272005 12/12/2005 Επιλογή
000262005 30/11/2005 Επιλογή
000252005 16/11/2005 Επιλογή
000242005 17/10/2005 Επιλογή
000232005 03/10/2005 Επιλογή
000212005 08/09/2005 Επιλογή
000202005 23/08/2005 Επιλογή
000222005 19/08/2005 Επιλογή
000192005 10/08/2005 Επιλογή
000182005 28/07/2005 Επιλογή
000172005 11/07/2005 Επιλογή
000162005 04/07/2005 Επιλογή
000152005 22/06/2005 Επιλογή
|< << 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 12 από 14


A/A: 00136 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Βέργας Κων/νος Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας ίδρυσης κτηνοτροφικών μονάδων
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00075 Έτος: 2006 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας ίδρυσης κτηνοτροφικών μονάδων
1. Εγκρίνει ως κατεπείγουσα την παρούσα συνεδρίαση. 2. Εγκρίνει ως κατεπείγον το παρόν θέμα. 3. Εγκρίνει τη χορήγηση των αιτούμενων αδειών στους παρακάτω: α. Τσαγγάρη Στέργιο του Κων/νου άδεια ίδρυσης ποιμνιοστασίου στη θέση "Αυλαγάδες" του Δ.Δ. Νεράϊδας β. Κατσούλη Σωτηρίο του Λεων. άδεια ίδρυσης ποιμνιοστασίου στη θέση "Γάλιανος" του Δ.Δ. Πλατάνου γ. Χουσιάδα Γεωργίο του Δημ. άδεια ίδρυσης ποιμνιοστασίου στη θέση "Χαϊρια" του Δ.Δ. Πλατάνου δ. Βαλαμούτη Παναγιώτη του Δημ. άδεια ίδρυσης ποιμνιοστασίου στη θέση "Γρασίδια" του Δ.Δ. Πλατάνου ε. Νανά Δημήτριο του Ηλία άδεια ίδρυσης ποιμνιοστασίου στη θέση "Μεριάς" του οικισμού Ανω Μαυρολόφου στ. Καρατσόλη Παναγιώτα του Ιωαν. άδεια ίδρυσης ποιμνιοστασίου στη θέση "Μαντρί" του Δ.Δ. Κροκίου ζ. Θεοδώρου Αντωνία του Δημ. άδεια ίδρυσης ποιμνιοστασίου στη θέση "Τσιφλικόστρατα" του Δ.Δ. Κροκίου η. Θεοδώρου Δημήτριο του Θεοδ. άδεια ίδρυσης βουστασίου στη θέση "Παλιόμυλος" του Δ.Δ. Ευξεινούπολης 4. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για την χορήγηση των σχετικών αδειών στους αιτούντες με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος κοινοποιούμενης σε φωτοαντίγραφο στις αρμόδιες Υπηρεσίες.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος είπε στο Συμβούλιο ότι η Συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε κατεπείγουσα διότι από την αναβολή της συζήτησης του θέματος της ημερήσιας διάταξης και τη λήψη σχετικής απόφασης κινδυνεύουν άμεσα και σπουδαία τα συμφέροντα του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο έκρινε ΟΜΟΦΩΝΑ ως κατεπείγουσα την παρούσα συνεδρίαση και ακολούθως έκρινε ΟΜΟΦΩΝΑ ως κατεπείγον το παρόν θέμα. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Στο αρμόδιο Γραφείο Εσόδων του Δήμου αιτήσεις και φάκελοι δικαιολογητικών των κάτωθι: 1. Τσαγγάρη Στέργιου του Κων/νου άδεια ίδρυσης ποιμνιοστασίου στη θέση "Αυλαγάδες" του Δ.Δ. Νεράϊδας 2. Κατσούλη Σωτηρίου του Λεων. άδεια ίδρυσης ποιμνιοστασίου στη θέση "Γάλιανος" του Δ.Δ. Πλατάνου 3. Χουσιάδα Γεωργίου του Δημ. άδεια ίδρυσης ποιμνιοστασίου στη θέση "Χαϊρια" του Δ.Δ. Πλατάνου 4. Βαλαμούτη Παναγιώτη του Δημ. άδεια ίδρυσης ποιμνιοστασίου στη θέση "Γρασίδια" του Δ.Δ. Πλατάνου 5. Νανά Δημητρίου του Ηλία άδεια ίδρυσης ποιμνιοστασίου στη θέση "Μεριάς" του οικισμού Ανω Μαυρολόφου 6. Καρατσόλη Παναγιώτα του Ιωαν. άδεια ίδρυσης ποιμνιοστασίου στη θέση "Μαντρί" του Δ.Δ. Κροκίου 7. Θεοδώρου Αντωνία του Δημ. άδεια ίδρυσης ποιμνιοστασίου στη θέση "Τσιφλικόστρατα" του Δ.Δ. Κροκίου 8. Θεοδώρου Δημητρίου του Θεοδ. άδεια ίδρυσης βουστασίου στη θέση "Παλιόμυλος" του Δ.Δ. Ευξεινούπολης Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 410/95 "Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας" όπως αυτός ισχύει, η αρμοδιότητα χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος ανήκει στους Δήμους και χορηγείται ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.. Η Νομοθεσία που ισχύει σήμερα για το θέμα αυτό είναι: α) Το άρθρο 41 του Ν. 2218/94, το άρθρο 11 του Ν. 2307/95 και Υγειονομική Διάταξη 2000/95 Όπως προκύπτει από τους σχετικούς φακέλους οι ανωτέρω αιτούντες: α) Έχουν υποβάλλει όλα τα οριζόμενα από τις πιο πάνω διατάξεις δικαιολογητικά. β) Όπως προκύπτει από τα συνυποβαλλόμενα διακιολογητικά έχουν τις απαραίτητες εγκρίσεις της Υγειονομικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με τα παραπάνω το Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει για την χορήγηση ή όχι των αιτουμένων αδειών. Το Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις διατάξεις του άρθρου 25 του Δ.Κ.Κ. όπως αυτό συμπληρώθηκε από το άρθρο 41 του Ν. 2218/94, και τις λοιπές σχετικές διατάξεις και αφού διαπιστώθηκε η πληρότητα των φακέλων με τα σχετικά δικαιολογητικά, μετά από διαλογική συζήτηση
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...