Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00010 / 2006 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000022007 22/01/2007 Επιλογή
000012007 07/01/2007 Επιλογή
000312006 08/12/2006 Επιλογή
000302006 27/11/2006 Επιλογή
000292006 08/11/2006 Επιλογή
000282006 30/10/2006 Επιλογή
000272006 11/09/2006 Επιλογή
000262006 06/09/2006 Επιλογή
000252006 04/09/2006 Επιλογή
000242006 28/08/2006 Επιλογή
000232006 21/08/2006 Επιλογή
000222006 11/08/2006 Επιλογή
000212006 05/08/2006 Επιλογή
000202006 31/07/2006 Επιλογή
000192006 24/07/2006 Επιλογή
000182006 10/07/2006 Επιλογή
000172006 05/07/2006 Επιλογή
000162006 26/06/2006 Επιλογή
000152006 23/06/2006 Επιλογή
000142006 05/06/2006 Επιλογή
000132006 31/05/2006 Επιλογή
000122006 23/05/2006 Επιλογή
000112006 17/05/2006 Επιλογή
000102006 17/04/2006 Επιλογή
000092006 11/04/2006 Επιλογή
|< << 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 11 από 14


A/A: 00191 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Βέργας Κων/νος Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας ίδρυσης κτηνοτροφικής μονάδας.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00116 Έτος: 2006 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας ίδρυσης κτηνοτροφικής μονάδας.
1. Εγκρίνει ΚΑΤΆ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ως κατεπείγουσα την παρούσα συνεδρίαση. Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων Κων/νου Καραγεώργου, Αθ. Σαρρή και Στ. Κοντογεωργάκη του Ευστ. Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ελ. Ματίκα δήλωσε λευκό. 2. Εγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ ως κατεπείγον το παρόν θέμα. 3. Εγκρίνει τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας στον παρακάτω: α. Νανά Γεωργίου του Δημ. άδεια ίδρυσης ποιμνιοστασίου στη θέση "Ανω Αργιλοχώρι" Δήμου Αλμυρού 4. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για την χορήγηση της σχετικής άδειας στον αιτούντα με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος κοινοποιούμενης σε φωτοαντίγραφο στις αρμόδιες Υπηρεσίες.
Ο κ. Πρόεδρος πριν από την συζήτηση του θέματος είπε στο Συμβούλιο ότι η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι από την καθυστέρηση της συζήτησης του θέματος της ημερήσιας διάταξης και της λήψη σχετικής απόφασης κινδυνεύουν άμεσα και σπουδαία τα συμφέροντα του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο έκρινε ΚΑΤΆ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ως κατεπείγουσα την παρούσα συνεδρίαση. Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων Κων/νου Καραγεώργου, Αθ. Σαρρή και Στ. Κοντογεωργάκη του Ευστ. Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ελ. Ματίκα δήλωσε λευκό. Πριν από την έναρξη της συζήτησης του θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το ανωτέρω θέμα που δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από το Συμβούλιο να κρίνει αν το θέμα είναι κατεπείγον και να συζητήσει και να πάρει για το θέμα αυτό σχετική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 97, 108 παρ. 5 και 119 του Π.Δ. 410/95. Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι συναινεί για τη συζήτηση του θέματος πριν από το θέμα της ημερήσιας διάταξης. Το Συμβούλιο έκρινε ΟΜΟΦΩΝΑ ότι το θέμα είναι κατεπείγον. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Στο αρμόδιο Γραφείο Εσόδων του Δήμου υποβλήθηκε αίτηση και φάκελος δικαιολογητικών του κάτωθι: 1. Νανά Γεωργίου του Δημ. άδεια ίδρυσης ποιμνιοστασίου στη θέση "Ανω Αργιλοχώρι" Δήμου Αλμυρού Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 410/95 "Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας" όπως αυτός ισχύει, η αρμοδιότητα χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος ανήκει στους Δήμους και χορηγείται ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η Νομοθεσία που ισχύει σήμερα για το θέμα αυτό είναι: α) Το άρθρο 41 του Ν. 2218/94, το άρθρο 11 του Ν. 2307/95 και Υγειονομική Διάταξη 2000/95 Όπως προκύπτει από τους σχετικούς φακέλους οι ανωτέρω αιτούντες: α) Έχουν υποβάλλει όλα τα οριζόμενα από τις πιο πάνω διατάξεις δικαιολογητικά. β) Όπως προκύπτει από τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά έχουν τις απαραίτητες εγκρίσεις της Υγειονομικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με τα παραπάνω το Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει για την χορήγηση ή όχι των αιτουμένων αδειών. Το Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις διατάξεις του άρθρου 25 του Δ.Κ.Κ. όπως αυτό συμπληρώθηκε από το άρθρο 41 του Ν. 2218/94, και τις λοιπές σχετικές διατάξεις και αφού διαπιστώθηκε η πληρότητα των φακέλων με τα σχετικά δικαιολογητικά, μετά από διαλογική συζήτηση
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...