Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00009 / 2006 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000022007 22/01/2007 Επιλογή
000012007 07/01/2007 Επιλογή
000312006 08/12/2006 Επιλογή
000302006 27/11/2006 Επιλογή
000292006 08/11/2006 Επιλογή
000282006 30/10/2006 Επιλογή
000272006 11/09/2006 Επιλογή
000262006 06/09/2006 Επιλογή
000252006 04/09/2006 Επιλογή
000242006 28/08/2006 Επιλογή
000232006 21/08/2006 Επιλογή
000222006 11/08/2006 Επιλογή
000212006 05/08/2006 Επιλογή
000202006 31/07/2006 Επιλογή
000192006 24/07/2006 Επιλογή
000182006 10/07/2006 Επιλογή
000172006 05/07/2006 Επιλογή
000162006 26/06/2006 Επιλογή
000152006 23/06/2006 Επιλογή
000142006 05/06/2006 Επιλογή
000132006 31/05/2006 Επιλογή
000122006 23/05/2006 Επιλογή
000112006 17/05/2006 Επιλογή
000102006 17/04/2006 Επιλογή
000092006 11/04/2006 Επιλογή
|< << 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 11 από 14


A/A: 00163 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Βέργας Κων/νος Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ανόρυξη διερευνητικών γεωτρήσεων στη θέση «Τασίκου» στο Δ.Δ. Ευξεινούπολης και στην περιοχή «Κουρί» στο Δ.Δ. Αλμυρού» πρ/σμού δαπάνης 125.00,00 € με Φ.Π.Α.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00090 Έτος: 2006 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ανόρυξη διερευνητικών γεωτρήσεων στη θέση «Τασίκου» στο Δ.Δ. Ευξεινούπολης και στην περιοχή «Κουρί» στο Δ.Δ. Αλμυρού» πρ/σμού δαπάνης 125.00,00 € με Φ.Π.Α.
1.Εγκρίνει την αριθ. 74/2006 μελέτη του έργου: "Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων στη θέση "Τασίκου" στο Δ.Δ. Ευξεινούπολης και στη θέση "Κουρί" του Δ.Δ. Αλμυρού" πρ/σμού δαπάνης 123.805,79 € με ΦΠΑ. 2. Τροποποιεί το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων του Δήμου έτους 2006 και εγγράφει σ' αυτό και το ανωτέρω έργο και εγκρίνει να εκτελεσθεί ανεξαρτήτου σειράς. 3. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό των Εσόδων και Εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2006 ως ακολούθως: Ως προς τα έσοδα: Μειώνει τα έσοδα του Κ.Α. 30-7312.020 με τίτλο "Ανόρυξη διερευνητικών γεωτρήσεων στην Όθρυ για την επίλυση υδροδοτικού προβλήματος" κατά 123.805,79 €, διότι τα χρήματα που απομένουν επαρκούν μέχρι τέλος του έτους. Μεταφέρει το ανωτέρω ποσό 123.805,79 € στο Αποθεματικό Κεφάλαιο Κ.Α. 9111 για ενίσχυση αυτού. Ως προς τα έξοδα: Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο Κ.Α. 9111μεταφέρει πίστωση 123.805,79 € στον Κ.Α. 30-7312.022 με τίτλο "Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων στη θέση "Τασίκου" στο Δ.Δ. Ευξεινούπολης και στη θέση "Κουρί" του Δ.Δ. Αλμυρού" για την εκτέλεση του έργου. 4. Καθορίζει τρόπο εκτέλεσης του έργου τη δημοπρασία σύμφωνα με τους όρους που θα καταρτίσει και θα εγκρίνει η Δημαρχιακή Επιτροπή. ΝΑΙ ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Χρ. Καρακώστας, Δημ. Μαντζωρογεώργος, Ιωαν. Τετριμίδας, Λεων. Τζιοβάρας, Αναστ. Μπιντέλας, Δημ. Βαζούρας, Χρ. Σπαθής, Γ. Πριάκος, Νικ. Ξύστρας, Αλεξ. Καραμπάσης και Κων/νος Βέργας (ψήφοι 11) ΌΧΙ ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ευμ. Γκίνη, Μ. Μπάρδα, Κων/νος Καραγεώργος, Αθαν. Σαρρής, Ευαγ. Χατζηκυριάκος, Ελ. Ματίκα, Σαβ. Τσόγκας και Στ. Κοντογεωργάκης του Ευστ. (ψήφοι 8) Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Στ. Κοντογεωργάκης του Παν. δήλωσε λευκό.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Με την αριθ. 89/2006 απόφαση Δημοτικού Συβουλίου αποφασίσθηκε η τροποποίηση της αριθ. 385/2005 απόφασης Δημοτικού Συμβούλιου "Περί υποβολής πρότασης για ένταξη έργων / μελετών / ενεργειών για την προγραμματική κατανομή ποσού του 35% του ΘΗΣΕΑΣ ως προς τον πρ/σμό του έργου κατά 123.805,79 € για τη δημιουργία νέου έργου με τίτλο: "Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων στη θέση "Τασίκου" στο Δ.Δ. Ευξεινούπολης και στη θέση "Κουρί" στο Δ.Δ. Αλμυρού πρ/σμού δαπάνης δρχ. 123.805,79 € . Για το ανωτέρω έργο συντάχθηκε η αριθμ. 74/2006 μελέτη της ΤΥΔΚ πρ/σμού δαπάνης 123.805,79 € με ΦΠΑ και η χρηματοδότηση του έργου είναι από το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη μελέτη, να αναμορφώσει το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2006, να αναμορφώσει τον πρ/σμό για τη δημιουργία νέας πίστωσης, και να καθορίσει τον τρόπο εκτέλεσης του έργου. Τρόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι η δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους που θα καταρτίσει και θα εγκρίνει η Δημαρχιακή Επιτροπή. Κατά την εκτέλεση του έργου θα γίνει ανόρυξη δύο γεωτρήσεων λόγω της έλλειψης ποιοτικού και ποσοτικού νερού για ύδρευση των κατοίκων του Δ.Δ. Ευξεινούπολης και του Δ.Δ. Αλμυρού και τελειώνοντας ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε όσα αναφέρονται ανωτέρω, είδε τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του Ν. 2229/94, των Π. Δ/των 609/85, 472/85, 171/87, του Ν. 2940/01, του Ν. 3212/03, του Ν. 3263/04, είδε την αριθ. 74/2006 μελέτη του έργου, τις σχετικές διατάξεις του ΔΚΚ και μετά από διαλογική συζήτηση.
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...