Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00019 / 2006 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000022007 22/01/2007 Επιλογή
000012007 07/01/2007 Επιλογή
000312006 08/12/2006 Επιλογή
000302006 27/11/2006 Επιλογή
000292006 08/11/2006 Επιλογή
000282006 30/10/2006 Επιλογή
000272006 11/09/2006 Επιλογή
000262006 06/09/2006 Επιλογή
000252006 04/09/2006 Επιλογή
000242006 28/08/2006 Επιλογή
000232006 21/08/2006 Επιλογή
000222006 11/08/2006 Επιλογή
000212006 05/08/2006 Επιλογή
000202006 31/07/2006 Επιλογή
000192006 24/07/2006 Επιλογή
000182006 10/07/2006 Επιλογή
000172006 05/07/2006 Επιλογή
000162006 26/06/2006 Επιλογή
000152006 23/06/2006 Επιλογή
000142006 05/06/2006 Επιλογή
000132006 31/05/2006 Επιλογή
000122006 23/05/2006 Επιλογή
000112006 17/05/2006 Επιλογή
000102006 17/04/2006 Επιλογή
000092006 11/04/2006 Επιλογή
|< << 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 11 από 14


A/A: 00382 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Βέργας Κων/νος Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Έγκριση οριστικής μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Δήμου Αλμυρού».
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00210 Έτος: 2006 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Έγκριση οριστικής μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Δήμου Αλμυρού».
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Ύστερα από την αριθ. 141/2006 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού, ο Δήμος προχώρησε στην εκπόνηση της οριστικής μελέτης του έργου «Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων Δήμου Αλμυρού» στις θέσεις «Ξηριάς» Α’ και Β΄ Δ.Δ. Αλμυρού και «Βαθύ Ρέμα» Δ.Δ. Πλατάνου, επειδή ο βαθμός επικινδυνότητας των παραπάνω χωματερών καθορίσθηκε από τη ΔΙΠΕΧΩ της Περιφέρειας Θεσσαλίας >35. Η μελέτη αυτή θα πρέπει να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και να καθορισθεί ο τρόπος εκτέλεσης του έργου ο οποίος θα πρέπει να είναι δημοπρασία, ώστε ο Δήμος να προχωρήσει στην κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου του έργου και να υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης του έργου στο Π.Ε.Π. Θεσσαλίας (αριθ. πρόσκλησης: 137/2006). Η υποβολή προτάσεων λήγει στις 31 Ιουλίου 2006. Το Τ.Δ. που θα υποβληθεί θα πρέπει να είναι ένα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας η οποία θεωρεί το έργο ενιαίο για να μην υπάρξει κατάτμηση και ως εκ τούτου, αν και οι θέσεις των ΧΑΔΑ είναι περισσότερες, θα πρέπει να υπάρχει ενιαία Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν, για την αποκατάσταση των υπό μελέτη ΧΑΔΑ, σύμφωνα και με την εγκριθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης, αφορούν συνοπτικά τα παρακάτω: 1. Συλλογή διασκορπισμένων ελαφρών «μικροαπορριμμάτων» και εναπόθεσή τους στο υπό διευθέτηση απορριμματικό ανάγλυφο. 2.Στρώση εξομάλυνσης από συμπιεσμένο εδαφικό υλικό. 3.Στρώση μόνωσης από συμπιεσμένο εδαφικό υλικό χαμηλής διαπερατότητας. 4.Στρώση αποστράγγισης ομβρίων υδάτων, πάχους τουλάχιστον 20 cm. Άνωθεν της επιφάνειας αυτής θα τοποθετηθεί φυτόχωμα πάχους τουλάχιστον 50 cm που θα πληροί τους όρους φυσιολογικής ανάπτυξης των φυτών. 5.Φύτευση του χώρου με επιλογή αυτοχθόνων φυτών της ευρύτερης περιοχής. Μετά τα παραπάνω προτείνεται η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας στο Μέτρο 3.3. «Συστήματα Διαχείρισης Στερεών & Υγρών Αποβλήτων, Υδρεύσεις», η έγκριση της μελέτης και ο καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με δημοπρασία. Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο επικεφαλής της ήσσονος μειοψηφίας κ. Στέργιος Κοντογεωργάκης του Ευστ. ο οποίος είπε ότι επειδή η εμπιστοσύνη προς τον κ. Ράππο έχει κλονιστεί και επειδή ο νέος Δήμαρχος θα είναι πιο καλός, δεν θα ψηφίσω και θα κάνω ένσταση στην Επιτροπή του άρθρου 18, επίσης το θέμα δεν ήλθε σωστά στο θεματολόγιο δεν έχει γραφτεί ο πρ/σμός του έργου. Επειδή τα θέματα έρχονται ανέντιμα και εξυπηρετούν όχι το Δήμο αλλά τον κ. Ράππο αποχωρώ από τη συνεδρίαση. Μετά την αποχώρηση του κ. Στ. Κοντογεωργάκη του Ευστ. απεχώρησαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κων/νος Καραγεώργος, Δημ. Βαζούρας, Αλεξ. Καραμπάσης, Αθ. Σαρρής, Χρ. Σπαθής, Ελ. Ματίκα, Στ. Κοντογεωργάκης του Παν., και Κων/νος Βέργας (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ) ήτοι σύνολο 9 Μετά την αποχώρηση των ανωτέρω Συμβούλων έμειναν στη συνεδρίαση (9) Δημοτικοί Σύμβουλοι. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση για τη συνέχιση ή όχι της συνεδρίασης και στη συνέχεια εφόσον δεν υπήρχε απαρτία, απόντος και του Προέδρου η συνεδρίαση λύθηκε. Μετά τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε όσα αναφέρονται ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...