Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00011 / 2006 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000022007 22/01/2007 Επιλογή
000012007 07/01/2007 Επιλογή
000312006 08/12/2006 Επιλογή
000302006 27/11/2006 Επιλογή
000292006 08/11/2006 Επιλογή
000282006 30/10/2006 Επιλογή
000272006 11/09/2006 Επιλογή
000262006 06/09/2006 Επιλογή
000252006 04/09/2006 Επιλογή
000242006 28/08/2006 Επιλογή
000232006 21/08/2006 Επιλογή
000222006 11/08/2006 Επιλογή
000212006 05/08/2006 Επιλογή
000202006 31/07/2006 Επιλογή
000192006 24/07/2006 Επιλογή
000182006 10/07/2006 Επιλογή
000172006 05/07/2006 Επιλογή
000162006 26/06/2006 Επιλογή
000152006 23/06/2006 Επιλογή
000142006 05/06/2006 Επιλογή
000132006 31/05/2006 Επιλογή
000122006 23/05/2006 Επιλογή
000112006 17/05/2006 Επιλογή
000102006 17/04/2006 Επιλογή
000092006 11/04/2006 Επιλογή
|< << 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 11 από 14


A/A: 00195 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Βέργας Κων/νος Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Ανάθεση σε ιδιώτη Γεωλόγο αναγνωριστικής γεωλογικής μελέτης για την έκδοση άδειας ανόρυξης γεωτρήσεων στη θέση «Τασίκου» Ευξεινούπολης και στην περιοχή Κουρί Αλμυρού» συνολικής δαπάνης 1.100,00 € με Φ.Π.Α.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00123 Έτος: 2006 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Ανάθεση σε ιδιώτη Γεωλόγο αναγνωριστικής γεωλογικής μελέτης για την έκδοση άδειας ανόρυξης γεωτρήσεων στη θέση «Τασίκου» Ευξεινούπολης και στην περιοχή Κουρί Αλμυρού» συνολικής δαπάνης 1.100,00 € με Φ.Π.Α.
1. Εγκρίνει την ανάθεση της σύνταξης αναγνωριστικής γεωλογικής μελέτης για την ανόρυξη γεώτρησης στο Δ.Δ. Πλατάνου στον ιδιώτη μελετητή κ. Ιωάννη Δημάκο Πτυχιούχο Γεωλόγο που έχει άδεια εξάσκησης επαγγέλματος αριθμ. 401098 με έδρα τον Αλμυρό τηλ. 24220 22924. 2. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2005 ως ακολούθως: Ως προς τα έσοδα Αυξάνουμε τα έσοδα του Κ.Α. 0441 με τίτλο "Τέλος Ακίνητης περιουσίας κατά 500,00 €, διότι έχουν εισπραχθεί περισσότερα από όσα έχουν υπολογιστεί και δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό. Μεταφέρει στο αποθεματικό κεφάλαιο πίστωση ποσού 500,00 € για ενίσχυση αυτού. Ως προς τα έξοδα Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο Κ.Α. 9111 μεταφέρει πίστωση ποσού 500,00 € στον Κ.Α. 25-7413-001 για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο: Πληρωμή μελετητή για τη σύνταξη αναγνωριστικής γεωλογικής μελέτης για την ανόρυξη γεώτρησης στο Δ.Δ. Πλατάνου. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μαρ. Γιαταγάνα, Μαρ. Μπάρδα και Νικ. Κοτινοπούλου ήταν απούσες από τη συζήτηση και ψηφοφορία του θέματος.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης και εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Προκειμένου να εκδοθεί η άδεια ανόρυξης γεώτρησης από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στον Πλάτανο, απαιτείται αναγνωριστική γεωλογική μελέτη. Δεδομένου ότι η ΤΥΔΚ Μαγνησίας δεν μπορεί να εκπονήσει τέτοια μελέτη θα πρέπει να ανατεθεί σε ιδιώτη γεωλόγο. Η προεκτίμηση της αμοιβής για την συγκεκριμένη μελέτη σύμφωνα με το νέο Νόμο περί ανάθεσης μελετών το Ν. 3316/05 και τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων αμοιβών και Υπηρεσιών του ίδιου Νόμου ανέρχεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00 ) χωρίς το Φ.Π.Α. Το ποσό αυτό δεν υπερβαίνει το 30% του ανώτερου ορίου αμοιβής του πτυχίου της Α΄ τάξης για την κατηγορία των αντίστοιχων μελετών (άρθρο 3 Π.Δ. 798/78, όπως διαμορφώθηκε με τις διατάξεις της Απόφασης Δ15/9361/05) το οποίο είναι 10.045,50 €. Οπότε σύμφωνα με τα παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με απευθείας ανάθεση να αναθέσει τη σύνταξη της μελέτης σε ιδιώτη Γεωλόγο που πληροί όλες τις προϋποθέσεις (άρθρο 269 του Π.Δ. 410/95) του Ν. 3316/05. Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος πρότεινε να ανατεθεί η σύνταξη της μελέτης στον κ. Δημάκο Ιωάννη. Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Προκειμένου να εκδοθεί η άδεια ανόρυξης γεώτρησης από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στον Πλάτανο, απαιτείται αναγνωριστική γεωλογική μελέτη. Δεδομένου ότι η ΤΥΔΚ Μαγνησίας δεν μπορεί να εκπονήσει τέτοια μελέτη θα πρέπει να ανατεθεί σε ιδιώτη γεωλόγο. Η προεκτίμηση της αμοιβής για την συγκεκριμένη μελέτη, σύμφωνα με το νέο Νόμο περί ανάθεσης μελετών το Ν. 3316/05 και τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και Υπηρεσιών του ίδιου Νόμου, ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500 €) χωρίς το Φ.Π.Α. Το ποσό αυτό δεν υπερβαίνει το 30% του ανώτερου ορίου αμοιβής του πτυχίου της Α΄ τάξης για την κατηγορία των αντίστοιχων μελετών (άρθρο 3 Π.Δ. 798/78, όπως διαμορφώθηκε με τις διατάξεις της Απόφασης Δ15/9361/05) το οποίο είναι 10.045,50 € . Σύμφωνα με τα παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με απευθείας ανάθεση να αναθέσει τη σύνταξη της μελέτης σε ιδιώτη Γεωλόγο που πληροί όλες τις προϋποθέσεις (άρθρο 269 του Π.Δ. 410/95) του Ν. 3316/05. Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κ. Δήμαρχος και πρότεινε να ανατεθεί η σύνταξη της εν λόγω μελέτης στον κ. Ιωάννη Δημάκο πτυχιούχο Γεωλόγο που έχει άδεια εξάσκησης επαγγέλματος αριθμ. 401098. Κλείνοντας τη συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε όσα αναφέρονται παραπάνω, είδε τις διατάξεις του άρθρου 269 του ΔΚΚ Π.Δ. 410/95 και του Ν. 3316/2005 και μετά από διαλογική συζήτηση 1. Εγκρίνει την ανάθεση της σύνταξης αναγνωριστικής γεωλογικής μελέτης για την ανόρυξη γεώτρησης στο Δ.Δ. Πλατάνου στον ιδιώτη μελετητή κ. Ιωάννη Δημάκο Πτυχιούχο Γεωλόγο που έχει άδεια εξάσκησης επαγγέλματος αριθμ. 401098 με έδρα τον Αλμυρό τηλ. 24220 22924. 2. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2005 ως ακολούθως: Ως προς τα έσοδα Αυξάνουμε τα έσοδα του Κ.Α. 0441 με τίτλο "Τέλος Ακίνητης περιουσίας κατά 500,00 €, διότι έχουν εισπραχθεί περισσότερα από όσα έχουν υπολογιστεί και δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό. Μεταφέρει στο αποθεματικό κεφάλαιο πίστωση ποσού 500,00 € για ενίσχυση αυτού. Ως προς τα έξοδα Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο Κ.Α. 9111 μεταφέρει πίστωση ποσού 500,00 € στον Κ.Α. 25-7413-001 για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο: Πληρωμή μελετητή για τη σύνταξη αναγνωριστικής γεωλογικής μελέτης για την ανόρυξη γεώτρησης στο Δ.Δ. Πλατάνου. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μαρ. Γιαταγάνα, Μαρ. Μπάρδα και Νικ. Κοτινοπούλου ήταν απούσες από τη συζήτηση και ψηφοφορία του θέματος.
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...