Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00014 / 2006 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000022007 22/01/2007 Επιλογή
000012007 07/01/2007 Επιλογή
000312006 08/12/2006 Επιλογή
000302006 27/11/2006 Επιλογή
000292006 08/11/2006 Επιλογή
000282006 30/10/2006 Επιλογή
000272006 11/09/2006 Επιλογή
000262006 06/09/2006 Επιλογή
000252006 04/09/2006 Επιλογή
000242006 28/08/2006 Επιλογή
000232006 21/08/2006 Επιλογή
000222006 11/08/2006 Επιλογή
000212006 05/08/2006 Επιλογή
000202006 31/07/2006 Επιλογή
000192006 24/07/2006 Επιλογή
000182006 10/07/2006 Επιλογή
000172006 05/07/2006 Επιλογή
000162006 26/06/2006 Επιλογή
000152006 23/06/2006 Επιλογή
000142006 05/06/2006 Επιλογή
000132006 31/05/2006 Επιλογή
000122006 23/05/2006 Επιλογή
000112006 17/05/2006 Επιλογή
000102006 17/04/2006 Επιλογή
000092006 11/04/2006 Επιλογή
|< << 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 11 από 14


A/A: 00271 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Ράππος Σπύρος Δήμαρχος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Αναμόρφωση του πρ/σμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2006.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00167 Έτος: 2006 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Αναμόρφωση του πρ/σμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2006.
Αναμορφώνει τον πρ/σμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2006 για την ομαλή λειτουργία του Δήμου ως ακολούθως με ψήφους 15 υπέρ, 3 κατά και 1 λευκό: Ως προς τα έσοδα 1. Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 0713.001 με τίτλο: "Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος" με το ποσό των 374,68 € διότι έχουν εισπραχθεί περισσότερα από ότι έχουν υπολογιστεί. 2. Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 3211.001 με τίτλο: "Τέλος Καθαριότητας και φωτισμού" με το ποσό των 552,80 € διότι έχουν εισπραχθεί περισσότερα από ότι έχουν υπολογιστεί. 3. Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 0411.001 με τίτλο: "Δικαιώμα σύστασης οικογενειακού τάφου" με το ποσό των 961,00 € διότι έχουν εισπραχθεί περισσότερα από ότι έχουν υπολογιστεί. 4. Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 0716.001 με τίτλο: "Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών" με το ποσό των 17.111,52 € διότι έχουν εισπραχθεί περισσότερα από ότι έχουν υπολογιστεί. Μεταφέρει τις ανωτέρω πιοστώσεις σύνολο 19.000,00 ευρώ στο Αποθεματικό Κεφάλαιο για ισοσκέλιση του πρ/σμού. Ως προς τα έξοδα Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο μεταφέρει πίστωση ποσού 19.000,00 ευρώ στους παρακάτω Κ.Α. για τη δημιουργία νέων πιστώσεων ως ακολούθως: 1. Στον Κ.Α. 10.6262.002 μεταφέρει πίστωση 6.000,00 ευρώ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο "Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ. Διαμερισμάτων" 2. Στον Κ.Α. 8133.002 μεταφέρει πίστωση 200,00 ευρώ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο "Επιβολή προστίμου, από το Λιμεναρχείο Βόλου, για τη μη τοποθέτηση πλωτών σημαντήρων" 3. Στον Κ.Α. 10.6264.002 μεταφέρει πίστωση 2.000,00 ευρώ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο "Συντήρηση κλιματιστικής μονάδας" 4. Στον Κ.Α. 30.6263.003 μεταφέρει πίστωση 2.000,00 ευρώ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο "Συντήρηση - Επισκευή υδραυλικών μηχανημάτων οδοποιίας" 5. Στον Κ.Α. 30.6671.005 μεταφέρει πίστωση 3.400,00 ευρώ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο "Προμήθεια υδραυλικών ανταλλακτικών μηχανημάτων οδοποιίας" 6. Στον Κ.Α. 35.6662.002 μεταφέρει πίστωση 3.400,00 ευρώ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο "Προμήθεια ξυλείας" 7. Στον Κ.Α. 00.6451.001 μεταφέρει πίστωση ποσού 2.000,00 ευρώ για την ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο "Συνδρομές σε εφημερίδες - Περιοδικά - ΦΕΚ - ηλεκτρονικά μέσα" ΝΑΙ ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Χρ. Καρακώστας, Δημ. Μαντζωρογεώργος, Ιωαν. Τετριμίδας, Λεων. Τζιοβάρας, Αναστ. Μπιντέλας, Στ. Κοντογεωργάκης του Παν., Ευμ. Γκίνη, Μ. Μπάρδα, Δημ. Βαζούρας, Χρ. Σπαθής, Γ. Πριάκος, Νικ. Ξύστρας, Σαβ. Τσόγκας, Αλεξ. Καραμπάσης και Κων/νος Βέργας (15 ψήφοι). ΟΧΙ ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Αθ. Σαρρής, Ευγ. Χατζηκυριάκος και Ελ. Ματίκα (3 ψήφοι). Ο Δημοτικός Σύμβουλος Στ. Κοντογεωργάκης του Ευστ. ψήφισε λευκό.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Από την ψήφιση του πρ/σμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2006 και της έγκρισής του από τη Δ/νση Τοπ. Αυτ/σης και Διοίκησης Μαγνησίας παρουσιάσθηκαν υπηρεσιακά γεγονότα και απρόοπτες ανάγκες που επιβάλλουν την αναμόρφωση του πρ/σμού για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων και τη δημιουργία νέων στο σκέλος των εξόδων αυτού, σύμφωνα με την κατάσταση του Γραφείου Λογιστηρίου την οποία και έθεσε υπόψη του Συμβουλίου. Κλείνοντας τη συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε όσα αναφέρονται ανωτέρω, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του από 17-5/15-6-1959 Β.Δ. καθώς και του Π.Δ. 410/95, την κατάσταση του Γραφείου Λογιστηρίου και μετά από διαλογική συζήτηση.
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...