Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00017 / 2006 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000022007 22/01/2007 Επιλογή
000012007 07/01/2007 Επιλογή
000312006 08/12/2006 Επιλογή
000302006 27/11/2006 Επιλογή
000292006 08/11/2006 Επιλογή
000282006 30/10/2006 Επιλογή
000272006 11/09/2006 Επιλογή
000262006 06/09/2006 Επιλογή
000252006 04/09/2006 Επιλογή
000242006 28/08/2006 Επιλογή
000232006 21/08/2006 Επιλογή
000222006 11/08/2006 Επιλογή
000212006 05/08/2006 Επιλογή
000202006 31/07/2006 Επιλογή
000192006 24/07/2006 Επιλογή
000182006 10/07/2006 Επιλογή
000172006 05/07/2006 Επιλογή
000162006 26/06/2006 Επιλογή
000152006 23/06/2006 Επιλογή
000142006 05/06/2006 Επιλογή
000132006 31/05/2006 Επιλογή
000122006 23/05/2006 Επιλογή
000112006 17/05/2006 Επιλογή
000102006 17/04/2006 Επιλογή
000092006 11/04/2006 Επιλογή
|< << 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 11 από 14


A/A: 00335 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Βέργας Κων/νος Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Λήψη Απόφασης για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και χρήσης μουσικής.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00193 Έτος: 2006 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Λήψη Απόφασης για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και χρήσης μουσικής.
Α. Εγκρίνει τη χορήγηση των αιτούμενων αδειών στους παρακάτω: 1. Μάρας Χρήστος άδεια λειτουργίας καταστήματος "ΜΠΑΡ" 1ο Χ.Λ.Μ. Π.Ε.Ο. Αλμυρού - Σούρπης 2. Δημαρέλος Κων/νος άδεια λειτουργίας καταστήματος "Αναψυκτήριο (χωρίς παρασκευαστήριο)" Αχιλλέως 75 Αλμυρός 3. Παληά Αγγελική άδειας λειτουργίας καταστήματος "Περιποίησης χεριών και ποδιών" Όθρυος 20 Αλμυρός 4. ΠΕΝΤΕ Α.Ε -Μαραγκό Σωκράτη άδεια λειτουργίας καταστήματος "Σούπερ Μάρκετ (ΓΑΛΑΞΙΑΣ) " Μυρμηδόνων 14 Αλμυρός 5. Βουλγαρόπουλος Απόστολος άδεια καταστήματος "Καφετέρια με Προσφορά Υπηρεσιών Διαδικτύου)" Θερμοπυλών 17 Αλμυρός 6. Ραφτοπούλου Μαρία άδεια λειτουργίας καταστήματος "Παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (ΙΝΤΕΡΝΕΤ)" Θερμοπυλών 10 7. Ευσταθιάδου Γραμματή άδεια μουσικής σε "Καφετέρια" Αγοράς 2 Αλμυρός 8. Ξυφάρης Παναγιώτης άδεια μουσικής σε "Καφετέρια" Βασ. Κων/νου και Θερμοπυλών Αλμυρός Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σάββας Τσόγκας και Στέργιος Κοντογεωργάκης του Ευστ. ψήφισαν Ναι για τη χορήγηση των αδειών όλων των καταστημάτων πλην των καταστημάτων υπηρεσιών διαδικτύου για τα οποία δήλωσαν απόντες. Β. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για την χορήγηση των σχετικών αδειών στους αιτούντες με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος κοινοποιούμενης σε φωτοαντίγραφο στις αρμόδιες Υπηρεσίες.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 410/95 "Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας" όπως αυτός ισχύει, η αρμοδιότητα χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ανήκει στους Δήμους. ΄Ηδη υποβλήθηκαν στο αρμόδιο Γραφείο Εσόδων του Δήμου αιτήσεις και φάκελοι δικαιολογητικών των κάτωθι: 1. Μάρας Χρήστος άδεια λειτουργίας καταστήματος "ΜΠΑΡ" 1ο Χ.Λ.Μ. Π.Ε.Ο. Αλμυρού - Σούρπης 2. Δημαρέλος Κων/νος άδεια λειτουργίας καταστήματος "Αναψυκτήριο (χωρίς παρασκευαστήριο)" Αχιλλέως 75 Αλμυρός 3. Παληά Αγγελική άδειας λειτουργίας καταστήματος "Περιποίησης χεριών και ποδιών" Όθρυος 20 Αλμυρός 4. ΠΕΝΤΕ Α.Ε -Μαραγκό Σωκράτη άδεια λειτουργίας καταστήματος "Σούπερ Μάρκετ (ΓΑΛΑΞΙΑΣ) " Μυρμηδόνων 14 Αλμυρός 5. Βουλγαρόπουλος Απόστολος άδεια καταστήματος "Καφετέρια με προσφορά υπηρεσιών διαδικτύου)" Θερμοπυλών 17 Αλμυρός 6. Ραφτοπούλου Μαρία άδεια λειτουργίας καταστήματος "Παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (ΙΝΤΕΡΝΕΤ)" Θερμοπυλών 10 7. Ευσταθιάδου Γραμματή άδεια μουσικής σε "Καφετέρια" Αγοράς 2 Αλμυρός 6.Ξυφάρης Παναγιώτης άδεια μουσικής σε "Καφετέρια" Αλμυρός Η Νομοθεσία που ισχύει σήμερα για το θέμα αυτό είναι: α) Το Π.Δ. 180/79 (ΦΕΚ - 46 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί. β) Η υπ' αριθ. Α1β/8577/83 Υγειονομική Διάταξη και ειδικότερα τα άρθρα 1-36 αυτής με τα οποία καθορίζονται οι γενικοί και οι ειδικοί όροι ίδρυσης και λειτουργίας Καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως τροποποιήθηκαν με την αριθ. ΥΙΒ/2000 υγειονομική διάταξη. γ) Η ΚΥΑ 31710/93 με την οποία καθορίζεται ο τύπος, το περιεχόμενο και τα δικαιολογητικά για την έκδοση αδειών ίδρυσ ης και λειτουργίας Καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. δ) Το άρθρο 43 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης και η Γ1/12922/74 όμοια με τις οποίες καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι χορήγησης της αιτούμενης άδειας. Όπως προκύπτει από τους σχετικούς φακέλους οι ανωτέρω αιτούντες: α) Έχουν υποβάλλει όλα τα οριζόμενα από τις πιο πάνω διατάξεις δικαιολογητικά. β) Όπως προκύπτει από τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά έχουν τις απαραίτητες εγκρίσεις της Υγειονομικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με τα παραπάνω το Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει για την χορήγηση ή όχι των αιτουμένων αδειών. Το Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις διατάξεις του άρθρου 25 του Δ.Κ.Κ. όπως αυτό συμπληρώθηκε από το άρθρο 41 του Ν. 2218/94, και τις λοιπές σχετικές διατάξεις και αφού διαπιστώθηκε η πληρότητα των φακέλων με τα σχετικά δικαιολογητικά, μετά από διαλογική συζήτηση
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...