Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00018 / 2006 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000022007 22/01/2007 Επιλογή
000012007 07/01/2007 Επιλογή
000312006 08/12/2006 Επιλογή
000302006 27/11/2006 Επιλογή
000292006 08/11/2006 Επιλογή
000282006 30/10/2006 Επιλογή
000272006 11/09/2006 Επιλογή
000262006 06/09/2006 Επιλογή
000252006 04/09/2006 Επιλογή
000242006 28/08/2006 Επιλογή
000232006 21/08/2006 Επιλογή
000222006 11/08/2006 Επιλογή
000212006 05/08/2006 Επιλογή
000202006 31/07/2006 Επιλογή
000192006 24/07/2006 Επιλογή
000182006 10/07/2006 Επιλογή
000172006 05/07/2006 Επιλογή
000162006 26/06/2006 Επιλογή
000152006 23/06/2006 Επιλογή
000142006 05/06/2006 Επιλογή
000132006 31/05/2006 Επιλογή
000122006 23/05/2006 Επιλογή
000112006 17/05/2006 Επιλογή
000102006 17/04/2006 Επιλογή
000092006 11/04/2006 Επιλογή
|< << 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 11 από 14


A/A: 00372 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Ράππος Σπύρος Δήμαρχος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αλμυρού και της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης για την πρόσληψη ενός ναυαγοσώστη στην παραλία Αλμυρού.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00200 Έτος: 2006 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αλμυρού και της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης για την πρόσληψη ενός ναυαγοσώστη στην παραλία Αλμυρού.
1. Εγκρίνει και αποδέχεται την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Αλμυρού και Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης για την πρόσληψη ενός ναυαγοσώστη στην παραλία Αλμυρού, με ποσό χρηματοδότησης 10.000,00 €, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση. 2. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Αλμυρού κ. Σπύρο Ράππο για την υπογραφή της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης. Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Γ. Πριάκου. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθαν. Σαρρής ψήφισε λευκό.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης κ. Δημ. Μαντζωρογεώργο ο οποίος εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση σκοπό έχει την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών για την άμεση και αποτελεσματικότερη εκτέλεση έργων, εργασιών και δράσεων στην περιοχή του Δήμου Αλμυρού. Ειδικότερα το αντικείμενο που πρόκειται να εκτελεσθεί μέσα από την Προγραμματική Σύμβαση συνοψίζεται ως εξής: Πρόσληψη ενός ναυαγοσώστη για την παραλία Αλμυρού (Καραγκιόλ). Καθίσταται αναγκαία και επιβεβλημένη η σύναψη της παρούσας λόγω αδυναμίας εκτελέσεως των αναφερομένων σε αυτήν έργων από το απασχολούμενο προσωπικό του Δήμου Αλμυρού και της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης ελλείψει επαρκούς και εξειδικευμένου προσωπικού, το οποίο μπορεί να διαθέσει η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Αλμυρού. Η διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αρχίζει από 1-7-2006 και λήγει την 31-8-2006. Η χρηματοδότηση για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης θα προέρχεται από τον προϋπολογισμό του Δήμου Αλμυρού. Η καταβολή των χρηματικών κονδυλίων θα γίνεται σταδιακά με την πρόοδο των εργασιών και σύμφωνα με το πιο κάτων χρονοδιάγραμμα: Με την υπογραφή της σύμβασης θα καταβληθεί στη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Αλμυρού το ποσό των 10.000,00 € από το Δήμο Αλμυρού. Με την πρόοδο των εργασιών και την πορεία υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης η αναλογούμενη χρηματοδότηση του κάθε συμβαλλόμενου φορέα θα καταβάλλεται ανά μήνα, μετά από υποβαλλόμενη έκθεση των πραγματοποιηθέντων εργασιών. Κλείνοντας τη συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε όσα αναφέρονται ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση.
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...