Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00018 / 2006 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000022007 22/01/2007 Επιλογή
000012007 07/01/2007 Επιλογή
000312006 08/12/2006 Επιλογή
000302006 27/11/2006 Επιλογή
000292006 08/11/2006 Επιλογή
000282006 30/10/2006 Επιλογή
000272006 11/09/2006 Επιλογή
000262006 06/09/2006 Επιλογή
000252006 04/09/2006 Επιλογή
000242006 28/08/2006 Επιλογή
000232006 21/08/2006 Επιλογή
000222006 11/08/2006 Επιλογή
000212006 05/08/2006 Επιλογή
000202006 31/07/2006 Επιλογή
000192006 24/07/2006 Επιλογή
000182006 10/07/2006 Επιλογή
000172006 05/07/2006 Επιλογή
000162006 26/06/2006 Επιλογή
000152006 23/06/2006 Επιλογή
000142006 05/06/2006 Επιλογή
000132006 31/05/2006 Επιλογή
000122006 23/05/2006 Επιλογή
000112006 17/05/2006 Επιλογή
000102006 17/04/2006 Επιλογή
000092006 11/04/2006 Επιλογή
|< << 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 11 από 14


A/A: 00373 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Ράππος Σπύρος Δήμαρχος
Κατηγορία: Περιγραφή:
Τροποποίηση της αριθμ. 90/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων στη θέση «Τασίκου» στο Δ.Δ. Ευξ/λης και στη θέση «Κουρί»
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00201 Έτος: 2006 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Τροποποίηση της αριθμ. 90/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων στη θέση «Τασίκου» στο Δ.Δ. Ευξ/λης και στη θέση «Κουρί» στο Δ.Δ. Αλμυρού» ως προς τον πρ/σμό της μελέτης, από 123.805,79 € σε 136.191,53 €.
1. Εγκρίνει την αριθμ. 174/2006 μελέτη του έργου "Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων στη θέση «Τασίκου» στο Δ.Δ. Ευξ/λης και στη θέση «Κουρί» στο Δ.Δ. Αλμυρού» πρ/σμού δαπάνης 136.191,53 € με ΦΠΑ. 2. Τροποποιεί την αριθμ. 90/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον πρ/σμό του έργου και για το σκοπό αυτό Αναμορφώνει τον πρ/σμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2006 ως ακολούθως: Ως προς τα έσοδα Αυξάνει τα έσοδα του Κ.Α. Με τίτλο "" κατά 12.385,74 € διότι έχουν εισπραχθεί περισσότερα από όσα έχουν υπολογιστεί και δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό. Μεταφέρει στο Αποθεματικό Κεφάλαιο πίστωση ποσού 12.385,74 € για ισοσκέλιση του πρ/σμού. Ως προς τα έξοδα Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο Κ.Α. 9111 μεταφέρει πίστωση ποσού 12.385,74 € στον Κ.Α. 30-7312.022 για ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο "Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων στη θέση «Τασίκου» στο Δ.Δ. Ευξ/λης και στη θέση «Κουρί» στο Δ.Δ. Αλμυρού" για την εκτέλεση του έργου. Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου Αθανασίου Σαρρή ο οποίος ψήφισε αρνητικά. Η Δημοτική Σύμβουλος Ελένη Ματίκα ψήφισε Λευκό. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 90/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Με την αριθ. 90/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου: "Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων στη θέση "Τασίκου" στο Δ.Δ. Ευξεινούπολης και στη θέση "Κουρί" στο Δ.Δ. Αλμυρού", πρ/σμού δαπάνης 123.805,79 € και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου. Εκ των υστέρων ανακαλύφθηκε ότι υπάρχει λανθασμένος υπολογισμός στο άθροισμα της δαπάνης της μελέτης και ο πρ/σμός της μελέτης δεν είναι 123.805,79 € που αρχικά είχε υπολογιστεί, αλλά 136.191,53 € ήτοι υπάρχει διαφορά 12.385,74 €. Κατόπιν αυτού η ΤΥΔΚ συνέταξε την αριθμ. 174/2006 μελέτη πρ/σμού δαπάνης 136.191,53 € και το θέμα έρχεται στο Συμβούλιο. Καλείται το Συμβούλιο να τροποποιήσει την αριθ. 90/2006 απόφασή του ως προς τον πρ/σμό της μελέτης από 123.805,79 € στο ορθό 136.191,53 € και να αναμορφώσει τον πρ/σμό για ενίσχυση της σχετικής πίστωσης για την εκτέλεση του έργου με το ποσό των 12.385,74 € από τακτικά έσοδα του Δήμου και τελειώνοντας ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε τον κ. Πρόεδρο, μελέτησε το φάκελο του έργου, έχοντας υπόψη την αριθμ. 90/2006 απόφασή του και μετά από διαλογική συζήτηση
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...