Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00002 / 2005 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000142005 30/05/2005 Επιλογή
000132005 12/05/2005 Επιλογή
000122005 04/05/2005 Επιλογή
000112005 19/04/2005 Επιλογή
000102005 13/04/2005 Επιλογή
000092005 11/04/2005 Επιλογή
000082005 23/03/2005 Επιλογή
000072005 21/03/2005 Επιλογή
000062005 16/03/2005 Επιλογή
000052005 14/02/2005 Επιλογή
000042005 10/02/2005 Επιλογή
000032005 24/01/2005 Επιλογή
000022005 23/01/2005 Επιλογή
000012005 02/01/2005 Επιλογή
000292004 29/12/2004 Επιλογή
000282004 20/12/2004 Επιλογή
000272004 10/12/2004 Επιλογή
000262004 25/11/2004 Επιλογή
000252004 22/11/2004 Επιλογή
000242004 12/11/2004 Επιλογή
000222004 10/11/2004 Επιλογή
000112004 09/06/2004 Επιλογή
000092004 05/05/2004 Επιλογή
000082004 20/04/2004 Επιλογή
000072004 05/04/2004 Επιλογή
|< << 8 9 10 11 12 13 14 >|
Σελίδα 13 από 14


A/A: 00003 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Σαρρής Αθανάσιος Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Εκλογή αναπληρωματικών μελών Δημαρχιακής Επιτροπής.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00000 Έτος: 2005 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Εκλογή αναπληρωματικών μελών Δημαρχιακής Επιτροπής.
Ο Προεδρεύων πλειοψηφών Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Σαρρής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Συγκάλεσα σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του Π.Δ. 410/95 "Περί Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα" για την εκλογή τεσσάρων αναπληρωματικών μελών Δημαρχιακής Επιτροπής, διότι: Σύμφωνα με την αριθμ. 310, 156, 65/12-1-2005 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας περί "Έλεγχος Πρακτικών εκλογής Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού και μελών Δημαρχιακής Επιτροπής", που κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας την 18-1-2005 αριθμ. Πρωτ. 519/18-1-2005, α)Γίνεται δεκτή η από 7-1-2005 ένσταση - προσφυγή του Δημοτικού Συμβούλου Λεωνίδα Τζιοβάρα, ως προς το μέρος που αφορά την εκλογή του ως μέλος της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Αλμυρού και θεωρείται νόμιμη η εκλογή του ως τακτικό μέλος της Δημ. Επιτροπής, που προέκυψε από τις διαδικασίες της πρώτης ψηφοφορίας, αφού επί 23 παρόντων Συμβούλων και εφόσον υπήρχαν τέσσερα ψηφοδέλτια Λευκά, λογιζομένων ως (19) των παρόντων, διότι ο δίδων λευκή ψήφο λογίζεται απών παρ. 1. Άρθρο 15 του Ν. 2690/99 "Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας", έλαβε 10 ψήφους και συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. β)Ακυρώνεται το από 2-1-2005 (Ε) πρακτικό του Δήμου Αλμυρού που αφορά την εκλογή τεσσάρων (4) Αναπληρωματικών μελών της Δημ. Επιτροπής, για το λόγο ότι το υποψήφιο μέλος Νταουτζιάς Δημήτριος εστερήθη του δικαιώματος να εκλεγεί αναπληρωματικός επειδή εσφαλμένως επίστευσε ότι εξελέγη τακτικό μέλος, το οποίο δεν συνέβη διότι θεωρείται ως μη γενόμενη η δεύτερη ψηφοφοφρία. γ) Η εκλογή των αναπληρωματικών μελών της Δημ. Επιτροπής θα επαναληφθεί την πρώτη Κυριακή πέντε (5) ημέρες μετά την παραλαβή της ακυρωτικής απόφασης (άρθρο 107 του Π.Δ. 410/95 ΔΚΚ). Κατόπιν αυτού το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να εκλέξει τέσσερα αναπληρωματικά μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και προχώρησε στη διαδικασία των αρχαιρεσιών. Στη συνέχεια ορίστηκαν ως ψηφολέκτες οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Χρήστος Σπαθής και Δημήτριος Μαντζωρογεώργος και χρέη Ειδικού Γραμματέα ανατέθηκαν στη Δημοτική Υπάλληλο Ελένη Ράπτη. Ακολούθως ο Προεδρεύων είπε στο Σώμα αν κάποιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα για αναπληρωματικά μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής. Κατόπιν αυτού προτάθηκαν από Δημοτικούς Συμβούλους της μειοψηφίας για τις θέσεις αυτές οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Αθ. Σαρρής, Γ. Πριάκος, Ευάγ. Χατζηκυριάκος και Ελ. Ματίκα, οι οποίοι είχαν εκλεγεί κατά την πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 1/2-1-2005 (Ε) Πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ., και των οποίων η εκλογή ακυρώθηκε, ενώ ο Δήμαρχος πρότεινε να είναι υποψήφιοι οι Δ.Σ. Χρ. Καρακώστας και Δημ. Μαντζωρογεώργος. Στη συνέχεια ο Προεδρεύων διένειμε προς τούτο ισάριθμα προς τα παρόντα μέλη και ισομεγέθη ψηφοδέλτια αναγράφοντα τα ονοματεπώνυμα των Δημοτικών Συμβούλων και συνέστησε όπως έκαστος αποσυρόμενος ιδιαιτέρως θέσει επί του ψηφοδελτίου ισάριθμους σταυρούς στα ονόματα της προτιμήσεώς του και να εναποθέσει ακολούθως τούτο μέσα στην ψηφοδόχο κάλπη. Επακολούθησε μυστική ψηφοφορία για την εκλογή τεσσάρων (4) αναπληρωματικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής και μετά τη λήξη της οι ψηφολέκτες έβγαλαν από την κάλπη τους φακέλους, ευρέθησαν συνολικά 16 όσα και τα παρόντα μέλη και ο πλειοψηφίσας Σύμβουλος σε συνεργασία με τους ψηφολέκτες αρίθμησε και αποσφράγισε τους φακέλους αυτούς και στη συνέχεια μονογράφησε, αρίθμησε τα ψηφοδέλτια και καταμέτρησε τους ψήφους ως ακολούθως: Ψηφοδέλτιο Αριθ. 1 υπέρ Αθανασίου Σαρρή, Γεωργίου Πριάκου, Ευάγγελου χατζηκυριάκου και Ελένης Ματίκα. Ψηφοδέλτιο Αριθ. 2 υπέρ Χρήστου Καρακώστα Ψηφοδέλτιο Αριθ. 3 υπέρ Χρήστου Καρακώστα και Δημητρίου Μαντζωρογεώργου Ψηφοδέλτιο Αριθ. 4 υπέρ Αθανασίου Σαρρή, Γεωργίου Πριάκου, Ευάγγελου χατζηκυριάκου και Ελένης Ματίκα. Ψηφοδέλτιο Αριθ. 5 υπέρ Χρήστου Καρακώστα και Δημητρίου Μαντζωρογεώργου Ψηφοδέλτιο Αριθ. 6 υπέρ Αθανασίου Σαρρή, Γεωργίου Πριάκου, Ευάγγελου χατζηκυριάκου και Ελένης Ματίκα. Ψηφοδέλτιο Αριθ. 7 Αθανασίου Σαρρή, Κωνσταντίνου Καραγεώργου, Ευάγγελου χατζηκυριάκου και Ελένης Ματίκα. Ψηφοδέλτιο Αριθ. 8 υπέρ Αθανασίου Σαρρή και Ελένης Ματίκα. Ψηφοδέλτιο Αριθ. 9 υπέρ Αθανασίου Σαρρή, Γεωργίου Πριάκου, Ευάγγελου χατζηκυριάκου και Ελένης Ματίκα. Ψηφοδέλτιο Αριθ. 10 υπέρ Χρήστου Καρακώστα και Δημητρίου Μαντζωρογεώργου Ψηφοδέλτιο Αριθ. 11 Αθανασίου Σαρρή, Γεωργίου Πριάκου, Ευάγγελου χατζηκυριάκου και Ελένης Ματίκα. Ψηφοδέλτιο Αριθ. 12 υπέρ Αθανασίου Σαρρή, Γεωργίου Πριάκου, Ευάγγελου χατζηκυριάκου και Ελένης Ματίκα. Ψηφοδέλτιο Αριθ. 13 υπέρ Αθανασίου Σαρρή, Ψηφοδέλτιο Αριθ. 14 υπέρ Χρήστου Καρακώστα και Δημητρίου Μαντζωρογεώργου Ψηφοδέλτιο Αριθ. 15 υπέρ Χρήστου Καρακώστα και Δημητρίου Μαντζωρογεώργου Ψηφοδέλτιο Αριθ. 16 υπέρ Αθανασίου Σαρρή, Αναστασίου Μπιντέλα, Δημητρίου Μαντζωρογεώργου και Ευάγγελου χατζηκυριάκου. Κατά την ψηφοφορία αυτή έλαβαν: Σαρρής Αθανάσιος δέκα (10) ψήφους, Χατζηκυριάκος Ευάγγελος οκτώ (8) ψήφους, Ματίκα Ελένη οκτώ (8) ψήφους, Πριάκος Γεώργιος έξι (6) ψήφους, Μαντζωρογεώργος Δημήτριος έξι (6) ψήφους, Καρακώστας Χρήστος έξι (6) ψήφους, Μπιντέλας Αναστάσιος ένα (1) ψήφο και Καραγεώργος Κωνσταντίνος ένα (1) ψήφο. Κατόπιν των ανωτέρω ο Προεδρεύων είπε στο Σώμα ότι εκλέγεται ως αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής Επιτροπής ο Σαρρής Αθανάσιος με ψήφους δέκα (10) ο οποίο έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και θα συνεχιστεί η ψηφοφορία για την εκλογή των υπόλοιπων τριών (3) αναπληρωματικών μελών Δημαρχιακής Επιτροπής. Επακολούθησε 2η μυστική ψηφοφορία όπως παραπάνω για την εκλογή 3 αναπληρωματικών μελών Δημαρχιακής Επιτροπής και μετά τη λήξη της οι ψηφολέκτες έβγαλαν από την κάλπη τους φακέλους, αρίθμησαν κατά σειρά εξαγωγής, μονογράφησαν από αυτούς και ευρέθησαν συνολικά 16 όσοι και τα παρόντα μέλη. Ο πλειοψηφήσας Σύμβουλος σε συνεργασία με τους ψηφολέκτες αρίθμησε και μονογράφησε τα ψηφοδέλτια και καταμέτρησε τους ψήφους ως ακολούθως: Ψηφοδέλτιο Αριθ. 1 υπέρ Αναστασίου Μπιντέλα, Ευάγγελου Χατζηκυριάκου και Ελένης Ματίκα Ψηφοδέλτιο Αριθ. 2 υπέρ Γεωργίου Πριάκου, Ευάγγελου Χατζηκυριάκου και Ελένης Ματίκα Ψηφοδέλτιο Αριθ. 3 υπέρ Χρήστου Καρακώστα και Δημητρίου Μαντζωρογεώργου Ψηφοδέλτιο Αριθ. 4 υπέρ Ευάγγελου Χατζηκυριάκου και Ελένης Ματίκα Ψηφοδέλτιο Αριθ. 5 υπέρ Χρήστου Καρακώστα και Δημητρίου Μαντζωρογεώργου Ψηφοδέλτιο Αριθ. 6 υπέρ Γεωργίου Πριάκου, Ευάγγελου Χατζηκυριάκου και Ελένης Ματίκα Ψηφοδέλτιο Αριθ. 7 υπέρ Ελένης Ματίκα Ψηφοδέλτιο Αριθ. 8 υπέρ Χρήστου Καρακώστα και Δημητρίου Μαντζωρογεώργου Ψηφοδέλτιο Αριθ. 9 υπέρ Γεωργίου Πριάκου, Ευάγγελου Χατζηκυριάκου και Ελένης Ματίκα Ψηφοδέλτιο Αριθ. 10 υπέρ Γεωργίου Πριάκου, Ευάγγελου Χατζηκυριάκου και Ελένης Ματίκα Ψηφοδέλτιο Αριθ. 11 υπέρ Γεωργίου Πριάκου, Ευάγγελου Χατζηκυριάκου και Ελένης Ματίκα Ψηφοδέλτιο Αριθ. 12 υπέρ Γεωργίου Πριάκου, Ευάγγελου Χατζηκυριάκου και Ελένης Ματίκα Ψηφοδέλτιο Αριθ. 13 υπέρ Χρήστου Καρακώστα και Δημητρίου Μαντζωρογεώργου Ψηφοδέλτιο Αριθ. 14 υπέρ Χρήστου Καρακώστα και Δημητρίου Μαντζωρογεώργου Ψηφοδέλτιο Αριθ. 15 υπέρ Γεωργίου Πριάκου, Ευάγγελου Χατζηκυριάκου και Ελένης Ματίκα Ψηφοδέλτιο Αριθ. 16 υπέρ Χρήστου Καρακώστα και Δημητρίου Μαντζωρογεώργου Κατά την ψηφοφορία αυτή έλαβαν: Ματίκα Ελένη δέκα (10) ψήφους, Χατζηκυριάκος Ευάγγελος εννιά(9) ψήφους, Πριάκος Γεώργιος επτά (7) ψήφους, Μαντζωρογεώργος Δημήτριος έξι (6) ψήφους, Καρακώστας Χρήστος έξι (6) ψήφους και Μπιντέλας Αναστάσιος ένα (1) ψήφο. Κατόπιν των ανωτέρω ο Προεδρεύων είπε στο Σώμα ότι εκλέγονται ως αναπληρωματικά μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής η Δημοτική Σύμβουλος Ελένη Ματίκα με δέκα (10) ψήφους και ο Δημοτικός Σύμβουλος Ευάγγελος Χατζηκυριάκος με εννιά (9) ψήφους οι οποίοι έλαβαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και θα συνεχιστεί η ψηφοφορία για την εκλογή ενός (1) ακόμη αναπληρωματικού μέλους Δημαρχιακής Επιτροπής κατά την οποία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Επακολούθησε 3η μυστική ψηφοφορία όπως παραπάνω για την εκλογή ενός (1) αναπληρωματικού μέλους Δημαρχιακής Επιτροπής και μετά τη λήξη της οι ψηφολέκτες έβγαλαν από την κάλπη τους φακέλους, αρίθμησαν κατά σειρά εξαγωγής, μονογράφησαν από αυτούς και ευρέθησαν συνολικά 16 όσοι και τα παρόντα μέλη. Ο πλειοψηφήσας Σύμβουλος σε συνεργασία με τους ψηφολέκτες αρίθμησε και μονογράφησε τα ψηφοδέλτια και καταμέτρησε τους ψήφους ως ακολούθως: Ψηφοδέλτιο Αριθ. 1 υπέρ Χρήστου Καρακώστα Ψηφοδέλτιο Αριθ. 2 υπέρ Χρήστου καρακώστα Ψηφοδέλτιο Αριθ. 3 υπέρ Χρήστου Καρακώστα Ψηφοδέλτιο Αριθ. 4 Λευκό Ψηφοδέλτιο Αριθ. 5 υπέρ Γεωργίου Πριάκου Ψηφοδέλτιο Αριθ. 6 υπέρ Χρήστου Καρακώστα Ψηφοδέλτιο Αριθ. 7 υπέρ Γεωργίου Πριάκου Ψηφοδέλτιο Αριθ. 8 Λευκό Ψηφοδέλτιο Αριθ. 9 Άκυρο Ψηφοδέλτιο Αριθ. 10 υπέρ Γεωργίου Πριάκου Ψηφοδέλτιο Αριθ. 11 υπέρ Γεωργίου Πριάκου Ψηφοδέλτιο Αριθ. 12 υπέρ Γεωργίου Πριάκου Ψηφοδέλτιο Αριθ. 13 υπέρ Γεωργίου Πριάκου Ψηφοδέλτιο Αριθ. 14 υπέρ Χρήστου Καρακώστα Ψηφοδέλτιο Αριθ. 15 υπέρ Γεωργίου Πριάκου Ψηφοδέλτιο Αριθ. 16 Λευκό Κατά την ψηφοφορία αυτή έλαβαν: Πριάκος Γεώργιος επτά (7) ψήφους, Καρακώστας Χρήστος πέντε (5) ψήφους και ευρέθησαν και τρία (3) Λευκά και ένα (1) Άκυρο. Κατόπιν των ανωτέρω ο Προεδρεύων είπε στο Σώμα ότι εκλέγεται ως αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής Επιτροπής ο Δημοτικός Σύμβουλος Πριάκος Γεώργιος με επτά (7) ψήφους ο οποίος έλαβε τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.λας Αναστάσιος ένα (1) ψήφο. Κατόπιν των ανωτέρω ο Προεδρεύων είπε στο Σώμα ότι εκλέγονται ως αναπληρωματικά μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής η Δημοτική Σύμβουλος Ελένη Ματίκα με δέκα (10) ψήφους και ο Δημοτικός Σύμβουλος Ευάγγελος Χατζηκυριάκος με εννιά (9) ψήφους οι οποίοι έλαβαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και θα συνεχιστεί η ψηφοφορία για την εκλογή ενός (1) ακόμη αναπληρωματικού μέλους Δημαρχιακής Επιτροπής κατά την οποία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Επακολούθησε 3η μυστική ψηφοφορία όπως παραπάνω για
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...