Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00005 / 2005 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000142005 30/05/2005 Επιλογή
000132005 12/05/2005 Επιλογή
000122005 04/05/2005 Επιλογή
000112005 19/04/2005 Επιλογή
000102005 13/04/2005 Επιλογή
000092005 11/04/2005 Επιλογή
000082005 23/03/2005 Επιλογή
000072005 21/03/2005 Επιλογή
000062005 16/03/2005 Επιλογή
000052005 14/02/2005 Επιλογή
000042005 10/02/2005 Επιλογή
000032005 24/01/2005 Επιλογή
000022005 23/01/2005 Επιλογή
000012005 02/01/2005 Επιλογή
000292004 29/12/2004 Επιλογή
000282004 20/12/2004 Επιλογή
000272004 10/12/2004 Επιλογή
000262004 25/11/2004 Επιλογή
000252004 22/11/2004 Επιλογή
000242004 12/11/2004 Επιλογή
000222004 10/11/2004 Επιλογή
000112004 09/06/2004 Επιλογή
000092004 05/05/2004 Επιλογή
000082004 20/04/2004 Επιλογή
000072004 05/04/2004 Επιλογή
|< << 8 9 10 11 12 13 14 >|
Σελίδα 13 από 14


A/A: 00047 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Βέργας Κων/νος Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Γνωμοδότηση επί της αριθμ. 7/2005 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΑΛ. περί Τροποποίηση της αριθμ. 76/2004 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΑΛ. Περί:Λήψη απόφασης για σύναψη δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ως προς την αποπληρωμή των Οφειλομένων ποσών
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00046 Έτος: 2005 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Γνωμοδότηση επί της αριθμ. 7/2005 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΑΛ. περί Τροποποίηση της αριθμ. 76/2004 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΑΛ. Περί:Λήψη απόφασης για σύναψη δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ως προς την αποπληρωμή των Οφειλομένων ποσών
Ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο στον Αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑ ΑΛ. ο οποίος εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. ΑΛ. με την αριθμ. 7/2005 απόφασή του περί "Τροποποίηση της αριθμ. 76/2004 απόφασης περί:Λήψη απόφασης για σύναψη δανείου με το ΤΠΚΔ, ενέκρινε την τροποποίηση της αριθμ. 76/2004 απόφασής του για τη λήψη δανείου για την αποπληρωμή των έργων: α) Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων ακαθάρτων για το έργο επέκτασης δικτύου αποχέτευσης Αλμυρού β) πρώτης συμπληρωματικής σύμβασης της εργολαβίας "Δίκτυο ομβρίων και ακαθάρτων Δήμου Αλμυρού-Ευξεινούπολης Τομέας Β΄ (Ευξεινούπολη) γ) κατασκευή παροχών μετά φρεατίων Δ.Δ. Αλμυρού (Β΄ Φάση). Το ποσό του δανείου θα ανέρχεται στο ποσό των 300.000,00 €. Ακολούθως τοποθετήθηκε επί του θέματος ο Δ.Σ. Κων/νος Καραγεώργος ο οποίος είπε να σταματήσουν τα δάνεια. Να γίνει ένα νοικοκύρεμα της ΔΕΥΑ. Λαβών ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Ευάγγελος Χατζηκυριάκος είπε ότι είναι αντίθετος στη σύναψη δανείου από τη ΔΕΥΑ. Όχι έργα με δανεισμό. Υπάρχουν λύσεις. Δεν ψηφίζω το δανεισμό της ΔΕΥΑ. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε ο επικεφαλής της ήσσονος μειοψηφίας κ. Στέργιος Κοντογεωργάκης και είπε ότι είναι αντίθετος σε τοποθετήσεις ότι έργα δεν γίνονται με δανεισμό. Έχουν γίνει σημαντικά έργα με δανεισμό. Λαβών το λόγο ο Δ.Σ. κ. Αθανάσιος Σαρρής είπε ότι για να αποπληρώσουμε το δάνειο θα επιβαρύνουμε τους δημότες και γι΄αυτό είμαι αντίθετος στο δανεισμό. Τοιποθετούμενος επί του θέματος ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Δημήτριος Βαζούρας πρε΄πει να γίνει το έργο για να εξυπηρετήσουμε και πολλούς κατοίκους του Δήμου μας. Εάν δεν εξασφαλιστούν τα χρήματα έργο δεν μπορεί να γίνει. Συμφωνώ ότι πρέπει να γίνει το έργο. Στην τοποθέτησή της η Δ.Σ. κ. Μαρία Γιαταγάνα είπε ότι για να αποφύγουμε το δανεισμό θα μπορούσαμε να αυξήσουμε το μετοχικό κεφάλαιο του Δήμου στη ΔΕΥΑ και με την άποψή της συμφώνησε και η Δ.Σ. Μαρία Μπάρδα. Επί του θέματος τοποθετήθιηκε η Δ.Σ. Ελένη Ματίκα η οποία είπε ότι η ΔΕΥΑ πρέπει να είναι κερδοφόρα επιχείρηση και να αποφεύγεται ο δανεισμός. Λαβών και πάλι το λόγο ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑ είπε ότι με το δάνειο θα γίνουν οι συνδέσεις κατοικιών στο βιολογικό και με τα χρήματα που θα εισπράξουμε από τις συνδέσεις θα πληρώσουμε το δάνειο. Έτσι και οι κάτοικοι του Δήμου μας θα εξυπηρετηθούν και το δάνειο θα εξοφληθεί. Κλείνοντας τη συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε όσα αναφέρονται ανωτέρω. Μετά από διαλογική συζήτηση αφού είδε και τις διατάξεις του άρθρου 198 παρ. 3 του Π.Δ. 410/95 "Περί Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα" και αφού επεξεργάσθηκε όλα τα κονδύλια των σκελών του Προϋπολογισμού. 1.-Γνωμοδοτεί υπέρ της αριθ. 7/2005 απόφασης του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Αλμυρού και εγκρίνει την τροποποίηση της αριθμ. 76/2004 απόφασης της ΔΕΥΑ για τη λήψη δανείου ποσού 300.000,00 € από το ΤΠΚΔ για την αποπληρωμή των έργων: α) κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων ακαθάρτων για το έργο επέκτασης δικτύου αποχέτευσης Αλμυρού β) πρώτης συμπληρωματικής σύμβασης της εργολαβίας "Δίκτυο ομβρίων και ακαθάρτων Δήμου Αλμυρού-Ευξεινούπολης Τομέας Β΄ (Ευξεινούπολη) γ) κατασκευή παροχών μετά φρεατίων Δ.Δ. Αλμυρού (Β΄ Φάση).
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...