Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00005 / 2005 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000142005 30/05/2005 Επιλογή
000132005 12/05/2005 Επιλογή
000122005 04/05/2005 Επιλογή
000112005 19/04/2005 Επιλογή
000102005 13/04/2005 Επιλογή
000092005 11/04/2005 Επιλογή
000082005 23/03/2005 Επιλογή
000072005 21/03/2005 Επιλογή
000062005 16/03/2005 Επιλογή
000052005 14/02/2005 Επιλογή
000042005 10/02/2005 Επιλογή
000032005 24/01/2005 Επιλογή
000022005 23/01/2005 Επιλογή
000012005 02/01/2005 Επιλογή
000292004 29/12/2004 Επιλογή
000282004 20/12/2004 Επιλογή
000272004 10/12/2004 Επιλογή
000262004 25/11/2004 Επιλογή
000252004 22/11/2004 Επιλογή
000242004 12/11/2004 Επιλογή
000222004 10/11/2004 Επιλογή
000112004 09/06/2004 Επιλογή
000092004 05/05/2004 Επιλογή
000082004 20/04/2004 Επιλογή
000072004 05/04/2004 Επιλογή
|< << 8 9 10 11 12 13 14 >|
Σελίδα 13 από 14


A/A: 00049 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Βέργας Κων/νος Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Γνωμοδότηση επί της αριθμ. 8/2005 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΑΛ. Περί Τροποποίηση της αριθμ. 3/2005 απόφασης περί Έγκριση Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων οικον. έτους 2003.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00047 Έτος: 2005 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Γνωμοδότηση επί της αριθμ. 8/2005 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΑΛ. Περί Τροποποίηση της αριθμ. 3/2005 απόφασης περί Έγκριση Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων οικον. έτους
1.-Γνωμοδοτεί υπέρ της αριθ. 8/2005 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμυρού και εγκρίνει τον Προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμυρού οικον. έτους 2005 ο οποίος έχει ως εξής: ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 2.629.469,92 ευρώ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 2.678.172,76 ευρώ ΔΑΝΕΙΑ 620.000,00 ευρώ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 22.357,32 ευρώ -------------------- ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 5.950.000,00 ευρώ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 5.848.500,00 ευρώ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 101.500,00 ευρώ --------------------- ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 5.950.000,00 ευρώ Ο Δημοτικός Σύμβουλος Καραμπάσης Αλέξανδρος ήταν απών από την ψηφοφορία του παραπάνω θέματος
Ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο στον Αντιπρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμυρού κ. Ιωάννη Τετριμίδα ο οποίος εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμυρού με την αριθ. 8/2005 απόφασή του ενέκρινε τον Προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του οικον. έτους 2005 και πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του να γνωμοδοτήσει επί του υποβληθέντος Προϋπολογισμού. Ο Πρ/σμός συντάχθηκε με κύριο άξονα τη συνέχιση και αποπεράτωση του έργου εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων-δίκτυο ομβρίων και ακαθάρτων δήμου Αλμυρού και ευρείας περιοχής. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη βελτίωση της ποιότητας του νερού και των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και κάλεσε το Συμβούλιο να εγκρίνει τον πρ/σμό. Λαβών το λόγο η Δημοτική Σύμβουλος κ. Μαρία Γιαταγάνα είπε ότι το δάνειο που προβλέπεται στον πρ/σμό, θα δημιουργήσει προβλήματα στη ΔΕΥΑ σχετικά με την αποπληρωμή του και θα μπορούσε να αποφευχθεί ο δανεισμός με αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου του Δήμου και κμε την άποψή της συμφώνησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μαρία Μπάρδα και Ευάγγελος Χατζηκυριάκος. Το Συμβούλιο άκουσε όσα αναφέρονται ανωτέρω. Μετά από διαλογική συζήτηση αφού είδε και τις διατάξεις του άρθρου 198 παρ. 3 του Π.Δ. 410/95 "Περί Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα" και αφού επεξεργάσθηκε όλα τα κονδύλια των σκελών του Προϋπολογισμού.
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...