Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00005 / 2005 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000142005 30/05/2005 Επιλογή
000132005 12/05/2005 Επιλογή
000122005 04/05/2005 Επιλογή
000112005 19/04/2005 Επιλογή
000102005 13/04/2005 Επιλογή
000092005 11/04/2005 Επιλογή
000082005 23/03/2005 Επιλογή
000072005 21/03/2005 Επιλογή
000062005 16/03/2005 Επιλογή
000052005 14/02/2005 Επιλογή
000042005 10/02/2005 Επιλογή
000032005 24/01/2005 Επιλογή
000022005 23/01/2005 Επιλογή
000012005 02/01/2005 Επιλογή
000292004 29/12/2004 Επιλογή
000282004 20/12/2004 Επιλογή
000272004 10/12/2004 Επιλογή
000262004 25/11/2004 Επιλογή
000252004 22/11/2004 Επιλογή
000242004 12/11/2004 Επιλογή
000222004 10/11/2004 Επιλογή
000112004 09/06/2004 Επιλογή
000092004 05/05/2004 Επιλογή
000082004 20/04/2004 Επιλογή
000072004 05/04/2004 Επιλογή
|< << 8 9 10 11 12 13 14 >|
Σελίδα 13 από 14


A/A: 00050 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Ράππος Σπύρος Δήμαρχος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Γνωμοδότηση επί της αριθμ. 9/2004 απόφασης του Δ.Σ. του Εθνικού Σταδίου Αλμυρού περί Έγκρισης απολογισμού των εσόδων και εξόδων οικον. έτους 2003.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00048 Έτος: 2005 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Γνωμοδότηση επί της αριθμ. 9/2004 απόφασης του Δ.Σ. του Εθνικού Σταδίου Αλμυρού περί Έγκρισης απολογισμού των εσόδων και εξόδων οικον. έτους 2003.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο - Πρόεδρο του Αθλητικού Οργανισμού ο οποίος εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αλμυρού με την αριθ. 2/2004 απόφασή του ενέκρινε τον Απολογισμό των εσόδων και εξόδων του οικον. έτους 2003 και πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του να γνωμοδοτήσει επί του υποβληθέντος Απολογισμού. Λαβών το λόγο ο επικεφαλής της ελλάσσονος μειοψηφίας κ. Ευάγγελος Χατζηκυριάκος είπε ότι δεν θα ψηφίσει κανένα απολογισμό Επιχειρήσεων αν δεν έχει ελεγχθεί από 2 οικονομολόγους και δεν συνοδεύεται από σχετική έκθεσή τους. Κλείνοντας τη συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε όσα αναφέρονται ανωτέρω. Μετά από διαλογική συζήτηση αφού είδε και τις διατάξεις του άρθρου 198 παρ. 3 του Π.Δ. 410/95 "Περί Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα" και αφού επεξεργάσθηκε όλα τα κονδύλια των σκελών του Απολογισμού. 1.-Γνωμοδοτεί υπέρ της αριθ. 2/2004 απόφασης του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Αλμυρού και εγκρίνει τον Απολογισμό των εσόδων και εξόδων του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αλμυρού οικον. έτους 2003 ο οποίος έχει ως εξής: ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 44.027,89 ευρώ ΕΚΤΑΚΤΑ 00.000,00 ευρώ Χρηματικό υπόλοιπο 16.001,10 ευρώ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 60.028,99 ευρώ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ 52.091,54 ευρώ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 7.937,45 ευρώ ΣΥΝΟΛΟ 60.028,99 ευρώ
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...