Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00005 / 2005 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000142005 30/05/2005 Επιλογή
000132005 12/05/2005 Επιλογή
000122005 04/05/2005 Επιλογή
000112005 19/04/2005 Επιλογή
000102005 13/04/2005 Επιλογή
000092005 11/04/2005 Επιλογή
000082005 23/03/2005 Επιλογή
000072005 21/03/2005 Επιλογή
000062005 16/03/2005 Επιλογή
000052005 14/02/2005 Επιλογή
000042005 10/02/2005 Επιλογή
000032005 24/01/2005 Επιλογή
000022005 23/01/2005 Επιλογή
000012005 02/01/2005 Επιλογή
000292004 29/12/2004 Επιλογή
000282004 20/12/2004 Επιλογή
000272004 10/12/2004 Επιλογή
000262004 25/11/2004 Επιλογή
000252004 22/11/2004 Επιλογή
000242004 12/11/2004 Επιλογή
000222004 10/11/2004 Επιλογή
000112004 09/06/2004 Επιλογή
000092004 05/05/2004 Επιλογή
000082004 20/04/2004 Επιλογή
000072004 05/04/2004 Επιλογή
|< << 8 9 10 11 12 13 14 >|
Σελίδα 13 από 14


A/A: 00054 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Βέργας Κων/νος Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Γνωμοδότηση επί της αριθμ. 2/2005 απόφασης του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Οργανισμού Αλμυρού περί Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικον. έτους 2005 του Π.Ο.Δ.Α.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00052 Έτος: 2005 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Γνωμοδότηση επί της αριθμ. 2/2005 απόφασης του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Οργανισμού Αλμυρού περί Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικον. έτους 2005 του Π.Ο.Δ.Α.
1.-Γνωμοδοτεί υπέρ της αριθ. 2/2005 απόφασης του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Αλμυρού και εγκρίνει τον Προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Αλμυρού οικον. έτους 2005 ο οποίος έχει ως εξής: ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 76.220,00 ευρώ ΕΚΤΑΚΤΑ 5.000,00 ευρώ Χρηματικό υπόλοιπο 8.886,00 ευρώ Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 5.090,00 ευρώ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 95.196,98 ευρώ ΕΞΟΔΑ Γενικές Υπηρεσίες 29.900,00 ευρώ Οικονομικές Διοικητικές Υπηρεσίες 62.296,98 ευρώ Αποθεματικό 3.000,00 ευρώ Γενικό Σύνολο Εξόδων 95.196,98 ευρώ Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κων. Καραγεώργος, Δημ. Βαζούρας, Νικ. Ξύστρας, Στ. Κοντογεωργάκης και Αθ. Σαρρής ψήφισαν Λευκό.
O κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο στην Πρόεδρο του Πολιτιστικού Οργανισμού η οποία εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Αλμυρού με την αριθ. 2/2005 απόφασή του ενέκρινε τον Προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του οικον. έτους 2005 και πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του να γνωμοδοτήσει επί του υποβληθέντος Προϋπολογισμού. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που έλαβαν το λόγο στη συνέχεια είπαν ότι στον πρ/σμό δεν αναγράφονται πιστώσεις για πολιτιστικές εκδηλώσεις και για τον πολιτισμό αξίζει και πρέπει να διαθέτουμε χρήματα. Επίσης το ποσό που αναγράφεται για τηλεφωνικά τέλη είναι αρκετά υψηλό και δεν δικαιολογείται. Κλείνοντας τη συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε όσα αναφέρονται ανωτέρω. Μετά από διαλογική συζήτηση αφού είδε και τις διατάξεις του άρθρου 198 παρ. 3 του Π.Δ. 410/95 "Περί Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα" και αφού επεξεργάσθηκε όλα τα κονδύλια των σκελών του Προϋπολογισμού.
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...