Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00023 / 2005 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000082006 03/04/2006 Επιλογή
000072006 30/03/2006 Επιλογή
000062006 13/03/2006 Επιλογή
000052006 08/03/2006 Επιλογή
000042006 03/03/2006 Επιλογή
000032006 13/02/2006 Επιλογή
000022006 25/01/2006 Επιλογή
000012006 11/01/2006 Επιλογή
000312005 29/12/2005 Επιλογή
000302005 21/12/2005 Επιλογή
000292005 15/12/2005 Επιλογή
000282005 13/12/2005 Επιλογή
000272005 12/12/2005 Επιλογή
000262005 30/11/2005 Επιλογή
000252005 16/11/2005 Επιλογή
000242005 17/10/2005 Επιλογή
000232005 03/10/2005 Επιλογή
000212005 08/09/2005 Επιλογή
000202005 23/08/2005 Επιλογή
000222005 19/08/2005 Επιλογή
000192005 10/08/2005 Επιλογή
000182005 28/07/2005 Επιλογή
000172005 11/07/2005 Επιλογή
000162005 04/07/2005 Επιλογή
000152005 22/06/2005 Επιλογή
|< << 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 12 από 14


A/A: 00418 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Ράππος Σπύρος Δήμαρχος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Ανάθεση σε ιδιώτη μελετητή της σύνταξης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων των Δημοτικών Σφαγείων Αλμυρού και διάθεση σχετι-κής πίστωσης ποσού 2.171,50 €.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00295 Έτος: 2005 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Ανάθεση σε ιδιώτη μελετητή της σύνταξης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων των Δημοτικών Σφαγείων Αλμυρού και διάθεση σχετι-κής πίστωσης ποσού 2.171,50 €.
Εγκρίνει την ανάθεση της σύνταξης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων των Δημοτικών Σφαγείων Αλμυρού στον ιδιώτη μελετητή κ. Καραχάλιο Αθανάσιο Χημικό Μηχανικό κάτοχο μελετητικού πτυχίου Α΄Τάξης κατηγορίας 29 (περιβαλλοντικές μελέτες) Αριθμ. Πτυχίου 12302 γραμμένος στο ΤΕΕ με αριθμό 60927 με έδρα το Βόλο τηλ. 24210 30026. 3. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2005 ως ακολούθως: Ως προς τα έσοδα Αυξάνουμε τα έσοδα του Κ.Α. 0441 με τίτλο "Τέλος Ακίνητης περιουσίας κατά 2.171,50 € διότι έχουν εισπραχθεί περισσότερα από όσα έχουν υπολογιστεί και δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό. Μεταφέρει στο αποθεματικό κεφάλαιο πίστωση ποσού 2.171,50 € για ενίσχυση αυτού. Ως προς τα έξοδα Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο Κ.Α. 9111 μεταφέρει πίστωση ποσού 2.171,50 € στον Κ.Α. 70-7413.001 για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο: Πληρωμή μελετητή για τη σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Δημοτικών Σφαγείων Αλμυρού.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Επειδή οι αρχικοί περιβαλλοντολογικοί όροι που είχαν εκδοθεί από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας δεν ισχύουν πλέον, λόγω της λήξεως της άδειας λειτουργίας των σφαγείων, και επειδή έχουν γίνει βελτιώσεις και εκσυγχρονισμός στις εγκαταστάσεις των δημοτικών σφαγείων, θα πρέπει να εκδοθεί νέα περιβαλλοντολογική αδειοδότηση. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002, οι μελέτες που απαιτούνται κατά τη διαδικασία περιβαλλοντολογικής αδειοδότησης αντιστοιχούν σε Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Περιβαλλοντικής Έκθεσης και φακέλου στοιχείων. Ειδικά για τα σφαγεία τα οποία υπάγονται στην 9η Ομάδα της 4ης Υποκατηγορίας και της 2ης Κατηγορίας, απαιτείται Μελέτη καθώς και υποβολή φακέλου με στοιχεία σχετικά με τις διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Λόγω αδυναμίας της ΤΥΔΚ να συντάξει τη μελέτη θα πρέπει να ανατεθεί σε ιδιώτη μελετητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 του ΔΚΚ Π.Δ. 410/95 το οποίο ισχύει και δεν καταργήθηκε (εγκύκλ. 22 ΥΠΕΧΩΔΕ αριθμ. Δ17α/07/91 Φ.Β ΓΕΝ). Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να γίνει ανάθεση σε ιδιώτη μελετητή που πληροί τις προϋποθέσεις και συγκεκριμένα είναι κάτοχος πτυχίου κατηγορίας 27 (περιβαλλοντικών μελετών). Προτείνεται ο Καραχάλιος Αθανάσιος, Πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός ο οποίος έχει πτυχίο της κατηγορίας αυτής και καλείται το Συμβούλιο να αναμορφώσει τον πρ/σμό για τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.171,50 € για την πληρωμή του μελετητή. Το Συμβούλιο άκουσε τον κ. Πρόεδρο, είδε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3010/2002 και μετά από διαλογική συζήτηση
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...