Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00023 / 2005 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000082006 03/04/2006 Επιλογή
000072006 30/03/2006 Επιλογή
000062006 13/03/2006 Επιλογή
000052006 08/03/2006 Επιλογή
000042006 03/03/2006 Επιλογή
000032006 13/02/2006 Επιλογή
000022006 25/01/2006 Επιλογή
000012006 11/01/2006 Επιλογή
000312005 29/12/2005 Επιλογή
000302005 21/12/2005 Επιλογή
000292005 15/12/2005 Επιλογή
000282005 13/12/2005 Επιλογή
000272005 12/12/2005 Επιλογή
000262005 30/11/2005 Επιλογή
000252005 16/11/2005 Επιλογή
000242005 17/10/2005 Επιλογή
000232005 03/10/2005 Επιλογή
000212005 08/09/2005 Επιλογή
000202005 23/08/2005 Επιλογή
000222005 19/08/2005 Επιλογή
000192005 10/08/2005 Επιλογή
000182005 28/07/2005 Επιλογή
000172005 11/07/2005 Επιλογή
000162005 04/07/2005 Επιλογή
000152005 22/06/2005 Επιλογή
|< << 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 12 από 14


A/A: 00421 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Ράππος Σπύρος Δήμαρχος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Τροποποίηση της αριθ.283/2005 απόφασης του Δημοτικού Συμβου-λίου
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00298 Έτος: 2005 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Tροποποίηση της αριθ.283/2005 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
1. Τροποποιεί την αριθμ. 283/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον τίτλο του έργου " Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού οδών Αθηνάς και Αγοράς και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων οδού Βασ. Κων/νου" και γράφει τον τίτλο ως ακολούθως: "Προμήθεια ιστών και φαναριών φωτιστικών σωμάτων οδών Αθηνάς και Αγοράς και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων οδού Βασ. Κων/νου" με ψήφους 9 υπέρΙ και 7 κατά. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 283/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 2. Εγκρίνει την αριθ. 260/2005 μελέτη του έργου " Προμήθεια και τοποθέτηση ιστών και φαναριών φωτιστικών σωμάτων οδών Αθηνάς και Αγοράς και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων οδού Βασ. Κων/νου" πρ/σμού δαπάνης 9.686,60 ευρώ με Φ.Π.Α. 3. Καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης του ανωτέρω Έργου ως εξής: α) Η προμήθεια των υλικών θα γίνει με απ' ευθείας ανάθεση από τη Δημαρχιακή Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 410/1995. β) Οι εργασίες τοποθέτησης θα εκτελεστούν με αυτεπιστασία (με το υπάρχον προσωπικό του Δήμου). Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων Αθ. Σαρρή, Δημ. Βαζούρα, Χρ. Σπαθή, Ευάγ. Χατζηκυριάκου, Ελ. Ματίκα, Σάβ. Τσόγκα και Κων/νου Βέργα για το λόγο που αναφέρεται στην εισήγηση. ΝΑΙ ψήφισαν οι Δ.Σ.:Χρ. Καρακώστας, Δημ. Μαντζωρογεώργος, Ι. Τετριμίδας, Λεων. Τζιοβάρας, Αν. Μπιντέλας, Στ. Κοντογεωργάκης του Παν., Νικ. Ξύστρας, Αλ. Καραμπάσης, και Στ. Κοντογεωργάκης του Ευστ.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος είπε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Με την αριθμ. 283/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δημιουργήθηκε πίστωση ποσού 15.000 € για την εκτέλεση του έργου «Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού οδών Αθηνάς και Αγοράς και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων οδού Βασ. Κων/νου» Επειδή εκ παραδρομής γράφηκε ο τίτλος του έργου ως επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού, ενώ το έργο που θέλουμε να εκτελέσουμε περιλαμβάνει προμήθεια φωτιστικών σωμάτων που θα τοποθετηθούν στο ήδη υπάρχον δίκτυο ηλεκτροφωτισμού της ΔΕΗ, προτείνεται η τροποποίηση της παραπάνω απόφασης ως προς τον τίτλο του έργου ως ακολούθως: «Προμήθεια και τοποθέτηση ιστών και φαναριών φωτιστικών σωμάτων οδών Αθηνάς και Αγοράς και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων οδού Βασ. Κων/νου». Ήδη με τον τίτλο αυτό για το έργο συντάχθηκε η αριθμ. 260/2005 μελέτη πρ/σμού δαπάνης 9.686,60 ευρώ με ΦΠΑ και αποτελείται από δύο μέρη: Το πρώτο περιλαμβάνει την προμήθεια των υλικών και το δεύτερο τις εργασίες τοποθέτησης. Σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/80 και 410/1995 η εκτέλεση του έργου αυτού γίνεται είτε με εργολαβία είτε με αυτεπιστασία (δηλαδή με το προσωπικό του Δήμου). Η προμήθεια των υλικών θα γίνει με απ’ ευθείας ανάθεση από τη Δημαρχιακή Επιτροπή είτε εκτελεστεί το έργο με εργολαβία είτε με αυτεπιστασία. Λαβών το λόγο ο κ. Δήμαρχος εισηγήθηκε το έργο να εκτελεστεί με αυτεπιστασία, διότι ο Δήμος διαθέτει τον απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό, έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό καθώς επίσης και επαρκή Τεχνική Υπηρεσία (άρθρο 11 του Π.Δ. 171/87). Λαβών το λόγο η Δημοτική Σύμβουλος Ελένη Ματίκα είπε ότι τα θέματα δεν έρχονται σωστά στο Δημοτικό Συμβούλιο και γι' αυτό καθυστερεί η εκτέλεσή τους και ας μην επιρρίπτει την ευθύνη της καθυστέρησης των έργων η Δημοτική Αρχή στο Συμβούλιο και με την παρατήρηση αυτή συμφώνησαν αρκετοί Σύμβουλοι. Κλείνοντας τη συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να τροποποιήσει την αριθμ. 283/2005 απόφασή του ως προς τον τίτλο του έργου ως ανωτέρω, να εγκρίνει τη μελέτη και να καθορίσει τον τρόπο εκτέλεσης του έργου.
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...