Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00023 / 2005 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000082006 03/04/2006 Επιλογή
000072006 30/03/2006 Επιλογή
000062006 13/03/2006 Επιλογή
000052006 08/03/2006 Επιλογή
000042006 03/03/2006 Επιλογή
000032006 13/02/2006 Επιλογή
000022006 25/01/2006 Επιλογή
000012006 11/01/2006 Επιλογή
000312005 29/12/2005 Επιλογή
000302005 21/12/2005 Επιλογή
000292005 15/12/2005 Επιλογή
000282005 13/12/2005 Επιλογή
000272005 12/12/2005 Επιλογή
000262005 30/11/2005 Επιλογή
000252005 16/11/2005 Επιλογή
000242005 17/10/2005 Επιλογή
000232005 03/10/2005 Επιλογή
000212005 08/09/2005 Επιλογή
000202005 23/08/2005 Επιλογή
000222005 19/08/2005 Επιλογή
000192005 10/08/2005 Επιλογή
000182005 28/07/2005 Επιλογή
000172005 11/07/2005 Επιλογή
000162005 04/07/2005 Επιλογή
000152005 22/06/2005 Επιλογή
|< << 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 12 από 14


A/A: 00423 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Ράππος Σπύρος Δήμαρχος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Αναμόρφωση του Πρ/σμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2005.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00300 Έτος: 2005 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Αναμόρφωση του Πρ/σμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2005.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Από την ψήφιση του πρ/σμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2005 και της έγκρισής του από τη Δ/νση Τοπ. Αυτ/σης και Διοίκησης Μαγνησίας παρουσιάσθηκαν υπηρεσιακά γεγονότα και απρόοπτες ανάγκες που επιβάλλουν την αναμόρφωση του πρ/σμού για την αποδοχή πιστώσεων, την ενίσχυση ανεπαρκών και τη δημιουργία νέων στο σκέλος των εξόδων αυτού, σύμφωνα με την κατάσταση του Γραφείου Λογιστηρίου την οποία και έθεσε υπόψη του Συμβουλίου. Λαβών το λόγο ο επικεφαλής της ήσσονος μειοψηφίας κ. Στέργιος Κοντογεωργάκης είπε ότι θα ψηφίσει την αναμόρφωση διαφωνεί όμως ως προς τη θέση του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής. Να μεταφερθεί πάλι στο χώρο που αρχικά είχε επιλεγεί και είχε αρχίσει να εκτελείται, έξω από το Κουρί. Κάθε Δημοτική Αρχή πρέπει να σέβεται τα έργα της προηγούμενης Αρχής και δεν πρέπει να τα καταστρέφει. Στη συνέχεια τοποθετούμενος επί του θέματος ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Ευάγγελος Χατζηκυριάκος πρότεινε να ψηφιστεί η αναμόρφωση πλην της πίστωσης για το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και στη συνέχεια κατατέθηκαν στο προεδρείο δύο προτάσεις: 1η πρόταση του κ. Δημάρχου για ψήφιση του θέματος ως έχει 2η πρόταση του κ. Χατζηκυριάκου για ψήφιση του θέματος πλην της πίστωσης που αφορά το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής. Μετά τα ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά ταύτα Κλείνοντας τη συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε όσα αναφέρονται ανωτέρω, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του από 17-5/15-6-1959 Β.Δ. καθώς και του Π.Δ. 410/95, την κατάσταση του Γραφείου Λογιστηρίου και μετά από διαλογική συζήτηση. Αναμορφώνει τον πρ/σμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2004για την ομαλή λειτουργία του Δήμου ως ακολούθως: Ως προς τα έσοδα ----------------------- 1. Αποδέχεται πίστωση ποσού 7.500,00 ευρώ από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - ΕΤΕΡΠΣ για "Προστασία περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη". 2. Αυξάνουμε τα έσοδα του Κ.Α. 011.9 με τίτλο "Λοιπά έσοδα και από Αγροτικά Ακίνητα"κατά 33.832.39 ευρώ διότι τα έσοδα αυτού του Κωδικού Αριθμού προβλέπεται να αυξηθούν. Μεταφέρει τις ανωτέρω πιοστώσεις σύνολο 41.332,39 ευρώ στο Αποθεματικό Κεφάλαιο για ισοσκέλιση του πρ/σμού. Ως προς τα έξοδα ----------------------- Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο μεταφέρει πίστωση ποσού 422.702,20 ευρώ στους παρακάτω Κ.Α. για τη δημιουργία νέων πιστώσεων και την ενίσχυση ανεπαρκών ως ακολούθως: 1. 6. 9. Στον Κ.Α. 30-7322.008 μεταφέρει πίστωση 146.735,14 ευρώ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο. "Κατασκευή Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στο Δήμο Αλμυρού (από ΣΑΤΑ)." 10. Στον Κ.Α. 00-6495.010 μεταφέρει πίστωση 584,24 ευρώ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο. "Δικαστική απόφαση εκτέλεσης εντολής ΝΤΟΚΑΛΙΑ ΜΑΡΙΑ." 11. Στον Κ.Α. 00-6495.011 μεταφέρει πίστωση 396,53 ευρώ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο. "Δικαστική απόφαση εκτέλεσης εντολής ΝΤΟΚΑΛΙΑ ΜΑΡΙΑ & ΑΝΝΑ Ο.Ε." 12. Στον Κ.Α. 00-6492 μεταφέρει πίστωση 30.000,00 ευρώ για την ενίσχυση της υπάρχουσαςπίστωσης με τίτλο "Δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων." 13. Στον Κ.Α. 00-6494 μεταφέρει πίστωση 10.000,00 ευρώ για την ενίσχυση της υπάρχουσαςπίστωσης με τίτλο "Εξοδα συμβολαιογράφων & δικαστικών επιμελητών." 14. Στον Κ.Α. 35-6054 μεταφέρει πίστωση 7.000,00 ευρώ για την ενίσχυση της υπάρχουσαςπίστωσης με τίτλο "Εργοδοτικές εισφορές έκτκτου προσωπικού." 15. Στον Κ.Α. 35-6041 μεταφέρει πίστωση 35.000,00 ευρώ για την ενίσχυση της υπάρχουσαςπίστωσης με τίτλο "Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικα και τακτικά επιδόματα.)" 16. Στον Κ.Α. 00-6423 μεταφέρει πίστωση 2.000,00 ευρώ για την ενίσχυση της υπάρχουσαςπίστωσης με τίτλο "Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων." 17. Στον Κ.Α. 20-6263.006 μεταφέρει πίστωση 2.500,00 ευρώ για την ενίσχυση της υπάρχουσαςπίστωσης με τίτλο "Λοιπές συντηρήσεις - πλύσιμο οχημάτων (Υπηρ. Καθαρ.)." 18. Στον Κ.Α. 30-6263.006 μεταφέρει πίστωση 2.500,00 ευρώ για την ενίσχυση της υπάρχουσαςπίστωσης με τίτλο " Λοιπές συντηρήσεις - πλύσιμο οχημάτων (Υπηρ. Τέχν. Εργ)." 19. Στον Κ.Α. 8261 μεταφέρει πίστωση 5.000,00 ευρώ για την ενίσχυση της υπάρχουσαςπίστωσης με τίτλο "Λοιπές επιστροφές (από περικοπές εξόδων κίνησης λόγω απουσίας - ασθένιας υπαλλήλων κ.λ.π.)." 20. Στον Κ.Α. 00-6221 μεταφέρει πίστωση 5.000,00 ευρώ για την ενίσχυση της υπάρχουσαςπίστωσης με τίτλο. "Ταχιδρομικά τέλη." 21. Στον Κ.Α. 8222 μεταφέρει πίστωση 10.000,00 ευρώ για την ενίσχυση της υπάρχουσαςπίστωσης με τίτλο. "Απόδοση φόρων & χαρτ/μο Δημάρχων, και Αντιδημάρχων, μελών Δ.Σ. και λοιπών συλλογικών οργάνων." 22. Στον Κ.Α. 0821 μεταφέρει πίστωση 18.000,00 ευρώ για την ενίσχυση της υπάρχουσαςπίστωσης με τίτλο. "Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών." Αναμορφώνει τον πρ/σμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2004για την ομαλή λειτουργία του Δήμου ως ακολούθως: Ως προς τα έσοδα ----------------------- 1. Αποδέχεται πίστωση ποσού 7.500,00 ευρώ από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - ΕΤΕΡΠΣ για "Προστασία περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη". 2. Αυξάνουμε τα έσοδα του Κ.Α. 011.9 με τίτλο "Λοιπά έσοδα και από Αγροτικά Ακίνητα"κατά 33.832.39 ευρώ διότι τα έσοδα αυτού του Κωδικού Αριθμού προβλέπεται να αυξηθούν. Μεταφέρει τις ανωτέρω πιοστώσεις σύνολο 41.332,39 ευρώ στο Αποθεματικό Κεφάλαιο για ισοσκέλιση του πρ/σμού. Ως προς τα έξοδα ----------------------- Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο μεταφέρει πίστωση ποσού 41.332,39 ευρώ στους παρακάτω Κ.Α. για τη δημιουργία νέων πιστώσεων ως ακολούθως: 1. Στον Κ.Α. μεταφέρει πίστωση 9.825,00 ευρώ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Από την ψήφιση του πρ/σμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2005 και της έγκρισής του από τη Δ/νση Τοπ. Αυτ/σης και Διοίκησης Μαγνησίας παρουσιάσθηκαν υπηρεσιακά γεγονότα και απρόοπτες ανάγκες που επιβάλλουν την αναμόρφωση του πρ/σμού για την αποδοχή πιστώσεων, την ενίσχυση ανεπαρκών και τη δημιουργία νέων στο σκέλος των εξόδων αυτού, σύμφωνα με την κατάσταση του Γραφείου Λογιστηρίου την οποία και έθεσε υπόψη του Συμβουλίου. Λαβών το λόγο ο επικεφαλής της ήσσονος μειοψηφίας κ. Στέργιος Κοντογεωργάκης είπε ότι θα ψηφίσει την αναμόρφωση διαφωνεί όμως ως προς τη θέση του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής. Να μεταφερθεί πάλι στο χώρο που αρχικά είχε επιλεγεί και είχε αρχίσει να εκτελείται, έξω από το Κουρί. Κάθε Δημοτική Αρχή πρέπει να σέβεται τα έργα της προηγούμενης Αρχής και δεν πρέπει να τα καταστρέφει. Στη συνέχεια τοποθετούμενος επί του θέματος ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Ευάγγελος Χατζηκυριάκος πρότεινε να ψηφιστεί η αναμόρφωση πλην της πίστωσης που αφορά το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής. Λαβών το λόγο ο κ. Δήμαρχος είπε ότι το Πάρκο θα πληρωθεί από ΣΑΤΑ 2005 υπάρχουν οι εκπτώσεις έργων που είχαν χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. Μετά τα ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά ταύτα Κλείνοντας τη συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε όσα αναφέρονται ανωτέρω, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του από 17-5/15-6-1959 Β.Δ. καθώς και του Π.Δ. 410/95, την κατάσταση του Γραφείου Λογιστηρίου και μετά από διαλογική συζήτηση. Αναμορφώνει τον πρ/σμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2005 για την ομαλή λειτουργία του Δήμου ως ακολούθως: Ως προς τα έσοδα ----------------------- 1. Ενισχύουμε την πίστωση του Κ.Α. 1314.001 με τίτλο " Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα" με το ποσό 94.888,06, κατόπιν αποδοχής επιχορήγησης από το ΥΠΕΣΔΔΑ για "Συμπληρωματικά έργα στο ανοικτό Στάδιο Αλμυρού". 2. Αυξάνουμε τα έσοδα του Κ.Α. 4214 με τίτλο "Επιστροφή εν γένει χρημάτων" κατά 5.000,00 ευρώ, λόγω περικοπών εξόδων κίνησης από απουσίες -ασθένεια υπαλλήλων κλπ. 3. Αυξάνουμε τα έσοδα του Κ.Α. 4121 με τίτλο "Φόροι μισθωτών υπηρεσιών" κατά 20.000,00 € διότι έχουν εισπραχθεί περισσότερα από ότι έχουν υπολογιστεί. 4. Αυξάνουμε τα έσοδα του Κ.Α. 0211 με τίτλο "Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες" κατά 12.000,00 €, διότι έχουν εισπραχθεί περισσότερα από ότι έχουν υπολογιστεί. 5. Αυξάνουμε τα έσοδα του Κ.Α. 1511 με τίτλο "Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93) κατά 1.500,00 €, διότι έχουν εισπραχθεί περισσότερα από ότι έχουν υπολογιστεί. 6. Αυξάνουμε τα έσοδα του Κ.Α. 1512 με τίτλο "Πρόστιμα του ΚΟΚ του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93) " κατά 30.000,00 €, διότι έχουν εισπραχθεί περισσότερα από ότι έχουν υπολογιστεί. 7. Αυξάνουμε τα έσοδα του Κ.Α. 0125 με τίτλο "Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9 - 20/10/1958 άρθρο 16 Ν 2130/93 " κατά 15.000,00 €, διότι έχουν εισπραχθεί περισσότερα από ότι έχουν υπολογιστεί. 8. Αυξάνουμε τα έσοδα του Κ.Α. 0411 με τίτλο "Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου " κατά 4.500,00 €, διότι έχουν εισπραχθεί περισσότερα από ότι έχουν υπολογιστεί. 9. Αυξάνουμε τα έσοδα του Κ.Α. 1311 με τίτλο "Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) " κατά 79.812,14 €, κατόπιν αποδοχής επιχορήγησης από το ΥΠΕΣΔΔΑ.. 10. Αυξάνουμε τα έσοδα του Κ.Α. 2113 με τίτλο "Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης" κατά 0,99 €, διότι έχουν εισπραχθεί περισσότερα από ότι έχουν υπολογιστεί. 11. Αυξάνουμε τα έσοδα του Κ.Α. 0614 με τίτλο "ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) " κατά 33.200,00 €, κατόπιν αποδοχής επιχορήγησης από το ΥΠΕΣΔΔΑ. 12. Αυξάνουμε τα έσοδα του Κ.Α. 0414 με τίτλο "Τέλος ανακομιδής " κατά 2.000,00 €, διότι έχουν εισπραχθεί περισσότερα από ότι έχουν υπολογιστεί. 13. Αυξάνουμε τα έσοδα του Κ.Α. 0468 με τίτλο "Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958 " κατά 500,00 €, διότι έχουν εισπραχθεί περισσότερα από ότι έχουν υπολογιστεί. 14. Αυξάνουμε τα έσοδα του Κ.Α. 1619 με τίτλο "Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων " κατά 40.000,00 €, διότι έχουν εισπραχθεί περισσότερα από ότι έχουν υπολογιστεί. 15. Αυξάνουμε τα έσοδα του Κ.Α. 0611 με τίτλο "ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) " κατά 375.800,00 €, διότι έχουν εισπραχθεί περισσότερα από ότι έχουν υπολογιστεί. 16. Αυξάνουμε τα έσοδα του Κ.Α. 1624 με τίτλο "Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις " κατά 1.500,00 €, διότι έχουν εισπραχθεί περισσότερα από ότι έχουν υπολογιστεί. 17. Αυξάνουμε τα έσοδα του Κ.Α. 4131.004 με τίτλο "ΙΚΑ- ΤΕΑΗΕ Εκτάκτου προσωπικού " κατά 30.000,00 €, διότι έχουν εισπραχθεί περισσότερα από ότι έχουν υπολογιστεί. Μεταφέρει τις ανωτέρω πιοστώσεις σύνολο 745.701,19 ευρώ στο Αποθεματικό Κεφάλαιο για ισοσκέλιση του πρ/σμού. Ως προς τα έξοδα ----------------------- Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο μεταφέρει πίστωση ποσού 516.979,20 ευρώ στους παρακάτω Κ.Α. για τη δημιουργία νέων πιστώσεων και την ενίσχυση ανεπαρκών ως ακολούθως: 1. Στον Κ.Α. 30-7311.006 μεταφέρει πίστωση 94.888,06 ευρώ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο "Συμπληρωματικά έργα στο ανοιχτό Στάδιο Αλμυρού (ελαστικός τάπητας στίβου 6 διαδρόμων).'' 2. Στον Κ.Α .00-6525 μεταφέρει πίστωση 1.785,00 ευρώ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο "Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών.'' 3. Στον Κ.Α. 00-6495.009 μεταφέρει πίστωση 5.000,00 ευρώ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο "Δικαστική απόφαση εκτέλεσης εντολής <<Ένωση Αγρ/κων Συν/σμων Αλμυρού>>.'' 4. Στον Κ.Α. 30-7311.007 μεταφέρει πίστωση 30.000,00 ευρώ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο "Επέκταση κοινοτικού καταστήματος Δ.Δ. Κροκίου του Δήμου Αλμυρού.'' 5. Στον Κ.Α. 30-6265.001 μεταφέρει πίστωση 6.900,00 ευρώ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο "Επίχρισμα δεξαμενής υδροδότησης στον οικισμό Νεραϊδας του Δήμου Αλμυρού.'' 6. Στον Κ.Α. 00-6162 μεταφέρει πίστωση 1.000,00 ευρώ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο "Αμοιβή για εργασίες ηχοληψίας & ηλεκτρονικής επιμέλειας κατά τις συνεδριάσεις του Δημ. Συμβουλίου." 7. Στον Κ.Α. 30-6277.001 μεταφέρει πίστωση 1.513,23 ευρώ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο "Ηλεκτροδότηση - ΦΟΠ Ηρώων πολυτεχνίου στο Δ.Δ. Ευξεινούπολης του Δήμου Αλμυρού." 8. Στον Κ.Α. 30-6265.002 μεταφέρει πίστωση 6.900,00 ευρώ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο. "Υδρομάστευση για τις ποτίστρες για την κτηνοτροφία του Δ.Δ. Κωφών του Δήμου Αλμυρού." 9. Στον Κ.Α. 30-7322.008 μεταφέρει πίστωση 146.735,14 ευρώ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο. "Κατασκευή Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στο Δήμο Αλμυρού (από ΣΑΤΑ)." 10. Στον Κ.Α. 00-6495.010 μεταφέρει πίστωση 584,24 ευρώ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο. "Δικαστική απόφαση εκτέλεσης εντολής ΝΤΟΚΑΛΙΑ ΜΑΡΙΑΣ." 11. Στον Κ.Α. 00-6495.011 μεταφέρει πίστωση 396,53 ευρώ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο. "Δικαστική απόφαση εκτέλεσης εντολής ΝΤΟΚΑΛΙΑ ΜΑΡΙΑ & ΑΝΝΑ Ο.Ε." 12. Στον Κ.Α. 00-6441.001 μεταφέρει πίστωση 5.000,00 ευρώ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο "Συμμετοχή υπαλλήλων σε επιμορφωτικά σεμινάρια". 13. Στον Κ.Α. 00-6492 μεταφέρει πίστωση 30.000,00 ευρώ για την ενίσχυση της υπάρχουσαςπίστωσης με τίτλο "Δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων." 14. Στον Κ.Α. 00-6494 μεταφέρει πίστωση 10.000,00 ευρώ για την ενίσχυση της υπάρχουσαςπίστωσης με τίτλο "Εξοδα συμβολαιογράφων & δικαστικών επιμελητών." 15. Στον Κ.Α. 35-6054 μεταφέρει πίστωση 7.000,00 ευρώ για την ενίσχυση της υπάρχουσαςπίστωσης με τίτλο "Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού." 16. Στον Κ.Α. 35-6041 μεταφέρει πίστωση 35.000,00 ευρώ για την ενίσχυση της υπάρχουσαςπίστωσης με τίτλο "Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικα και τακτικά επιδόματα.)" 17. Στον Κ.Α. 00-6423 μεταφέρει πίστωση 5.000,00 ευρώ για την ενίσχυση της υπάρχουσαςπίστωσης με τίτλο "Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων." 18. Στον Κ.Α. 20-6263.006 μεταφέρει πίστωση 2.500,00 ευρώ για την ενίσχυση της υπάρχουσαςπίστωσης με τίτλο "Λοιπές συντηρήσεις - πλύσιμο οχημάτων (Υπηρ. Καθαρ.)." 19. Στον Κ.Α. 30-6263.006 μεταφέρει πίστωση 2.500,00 ευρώ για την ενίσχυση της υπάρχουσαςπίστωσης με τίτλο " Λοιπές συντηρήσεις - πλύσιμο οχημάτων (Υπηρ. Τέχν. Εργ)." 20. Στον Κ.Α. 8261 μεταφέρει πίστωση 5.000,00 ευρώ για την ενίσχυση της υπάρχουσαςπίστωσης με τίτλο "Λοιπές επιστροφές (από περικοπές εξόδων κίνησης λόγω απουσίας - ασθένιας υπαλλήλων κ.λ.π.)." 21. Στον Κ.Α. 00-6221 μεταφέρει πίστωση 5.000,00 ευρώ για την ενίσχυση της υπάρχουσαςπίστωσης με τίτλο. "Ταχυδρομικά τέλη." 22. Στον Κ.Α. 8222 μεταφέρει πίστωση 10.000,00 ευρώ για την ενίσχυση της υπάρχουσαςπίστωσης με τίτλο. "Απόδοση φόρων & χαρτ/μο Δημάρχων, και Αντιδημάρχων, μελών Δ.Σ. και λοιπών συλλογικών οργάνων." 23. Στον Κ.Α. 0821 μεταφέρει πίστωση 20.000,00 ευρώ για την ενίσχυση της υπάρχουσαςπίστωσης με τίτλο. "Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών." 24.Στον Κ.Α. 00-6711 μεταφέρει πίστωση 33.200,00 ευρώ για την ενίσχυση της υπάρχουσαςπίστωσης με τίτλο. "Απόδοση σε σχολικές επιτροπές" . 25. Στον Κ.Α. 00-6221 μεταφέρει πίστωση 4.000,00 ευρώ για την ενίσχυση της υπάρχουσαςπίστωσης με τίτλο. "Ταχυδρομικά Τέλη" . 26. Στον Κ.Α. 10-6011 μεταφέρει πίστωση 80.000,00 ευρώ για την ενίσχυση της υπάρχουσαςπίστωσης με τίτλο. "Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και τακτικά επιδόματα)". 27. Στον Κ.Α. 20-6011 μεταφέρει πίστωση 4.000,00 ευρώ για την ενίσχυση της υπάρχουσαςπίστωσης με τίτλο. "Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και τακτικά επιδόματα)". 28. Στον Κ.Α. 30-6011 μεταφέρει πίστωση 22.500,00 ευρώ για την ενίσχυση της υπάρχουσαςπίστωσης με τίτλο. "Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και τακτικά επιδόματα)". 29. Στον Κ.Α. 00-6031 μεταφέρει πίστωση 4.500,00 ευρώ για την ενίσχυση της υπάρχουσαςπίστωσης με τίτλο. "Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και τακτικά επιδόματα)". 30. Στον Κ.Α. 70-6011 μεταφέρει πίστωση 3.000,00 ευρώ για την ενίσχυση της υπάρχουσαςπίστωσης με τίτλο. "Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και τακτικά επιδόματα)". 31. Στον Κ.Α. 10-6461 μεταφέρει πίστωση 2.000,00 ευρώ για την ενίσχυση της υπάρχουσαςπίστωσης με τίτλο. "Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων". Αναμορφώνει τον πρ/σμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2004για την ομαλή λειτουργία του Δήμου ως ακολούθως: Ως προς τα έσοδα ----------------------- 1. Αποδέχεται πίστωση ποσού 7.500,00 ευρώ από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - ΕΤΕΡΠΣ για "Προστασία περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη". 2. Αυξάνουμε τα έσοδα του Κ.Α. 011.9 με τίτλο "Λοιπά έσοδα και από Αγροτικά Ακίνητα"κατά 33.832.39 ευρώ διότι τα έσοδα αυτού του Κωδικού Αριθμού προβλέπεται να αυξηθούν. Μεταφέρει τις ανωτέρω πιοστώσεις σύνολο 41.332,39 ευρώ στο Αποθεματικό Κεφάλαιο για ισοσκέλιση του πρ/σμού. Ως προς τα έξοδα ----------------------- Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο μεταφέρει πίστωση ποσού 41.332,39 ευρώ στους παρακάτω Κ.Α. για τη δημιουργία νέων πιστώσεων ως ακολούθως: 1. Στον Κ.Α. μεταφέρει πίστωση 9.825,00 ευρώ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...