Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00023 / 2005 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000082006 03/04/2006 Επιλογή
000072006 30/03/2006 Επιλογή
000062006 13/03/2006 Επιλογή
000052006 08/03/2006 Επιλογή
000042006 03/03/2006 Επιλογή
000032006 13/02/2006 Επιλογή
000022006 25/01/2006 Επιλογή
000012006 11/01/2006 Επιλογή
000312005 29/12/2005 Επιλογή
000302005 21/12/2005 Επιλογή
000292005 15/12/2005 Επιλογή
000282005 13/12/2005 Επιλογή
000272005 12/12/2005 Επιλογή
000262005 30/11/2005 Επιλογή
000252005 16/11/2005 Επιλογή
000242005 17/10/2005 Επιλογή
000232005 03/10/2005 Επιλογή
000212005 08/09/2005 Επιλογή
000202005 23/08/2005 Επιλογή
000222005 19/08/2005 Επιλογή
000192005 10/08/2005 Επιλογή
000182005 28/07/2005 Επιλογή
000172005 11/07/2005 Επιλογή
000162005 04/07/2005 Επιλογή
000152005 22/06/2005 Επιλογή
|< << 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 12 από 14


A/A: 00424 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Ράππος Σπύρος Δήμαρχος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Ανάθεση σε ιδιώτη γεωλόγο τη σύνταξη αναγνωριστικής γεωλογικής μελέτης, προκειμένου να εκδοθεί άδεια γεώτρησης Πλατάνου και ψήφιση πίστωσης 500,00 Ευρώ.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00301 Έτος: 2005 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Ανάθεση σε ιδιώτη γεωλόγο τη σύνταξη αναγνωριστικής γεωλογικής μελέτης, προκειμένου να εκδοθεί άδεια γεώτρησης Πλατάνου και ψήφιση πίστωσης 500,00 Ευρώ.
Εγκρίνει την ανάθεση της σύνταξης αναγνωριστικής γεωλογικής μελέτης για την ανόρυξη γεώτρησης στο Δ.Δ. Πλατάνου στον ιδιώτη μελετητή κ. Ιωάννη Δημάκο Πτυχιούχο Γεωλόγο που έχει άδεια εξάσκησης επαγγέλματος αριθμ. 401098 με έδρα τον Αλμυρό τηλ. 24220 22924. 3. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2005 ως ακολούθως: Ως προς τα έσοδα Αυξάνουμε τα έσοδα του Κ.Α. 0441 με τίτλο "Τέλος Ακίνητης περιουσίας κατά 500,00 €, διότι έχουν εισπραχθεί περισσότερα από όσα έχουν υπολογιστεί και δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό. Μεταφέρει στο αποθεματικό κεφάλαιο πίστωση ποσού 500,00 € για ενίσχυση αυτού. Ως προς τα έξοδα Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο Κ.Α. 9111 μεταφέρει πίστωση ποσού 500,00 € στον Κ.Α. 25-7413-004 για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο: Πληρωμή μελετητή για τη σύνταξη αναγνωριστικής γεωλογικής μελέτης για την ανόρυξη γεώτρησης στο Δ.Δ. Πλατάνου.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Προκειμένου να εκδοθεί η άδεια ανόρυξης γεώτρησης από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στον Πλάτανο, απαιτείται αναγνωριστική γεωλογική μελέτη. Δεδομένου ότι η ΤΥΔΚ Μαγνησίας δεν μπορεί να εκπονήσει τέτοια μελέτη θα πρέπει να ανατεθεί σε ιδιώτη γεωλόγο. Η προεκτίμηση της αμοιβής για την συγκεκριμένη μελέτη σύμφωνα με το νέο Νόμο περί ανάθεσης μελετών το Ν.3316/05 και τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και Υπηρεσιών του ίδιου Νόμου ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500 €) χωρίς το Φ.Π.Α. Το ποσό αυτό δεν υπερβαίνει το 30% του ανώτερου ορίου αμοιβής του πτυχίου της Α’ τάξης για την κατηγορία των αντίστοιχων μελετών (άρθρο 3 Π.Δ. 798/78, όπως διαμορφώθηκε με τις διατάξεις της Απόφασης Δ15/9361/05) το οποίο είναι 10.045,50 € . Οπότε σύμφωνα με τα παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με απευθείας ανάθεση να αναθέσει τη σύνταξη της μελέτης σε ιδιώτη Γεωλόγο που πληροί όλες τις προϋποθέσεις (άρθρο 269 του Π.Δ. 410/95) του Ν. 3316/05. Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κ. Δήμαρχος και πρότεινε να ανατεθεί η σύνταξη της εν λόγω μελέτης στον κ. Ιωάννη Δημάκο πτυχιούχο Γεωλόγο που έχει άδεια εξάσκησης επαγγέλματος αριθμ. 401098. Κλείνοντας τη συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε όσα αναφέρονται παραπάνω, είδε τις διατάξεις του άρθρου 269 του ΔΚΚ Π.Δ. 410/95 και του Ν. 3316/2005 και μετά από διαλογική συζήτηση
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...