Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00008 / 2005 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000142005 30/05/2005 Επιλογή
000132005 12/05/2005 Επιλογή
000122005 04/05/2005 Επιλογή
000112005 19/04/2005 Επιλογή
000102005 13/04/2005 Επιλογή
000092005 11/04/2005 Επιλογή
000082005 23/03/2005 Επιλογή
000072005 21/03/2005 Επιλογή
000062005 16/03/2005 Επιλογή
000052005 14/02/2005 Επιλογή
000042005 10/02/2005 Επιλογή
000032005 24/01/2005 Επιλογή
000022005 23/01/2005 Επιλογή
000012005 02/01/2005 Επιλογή
000292004 29/12/2004 Επιλογή
000282004 20/12/2004 Επιλογή
000272004 10/12/2004 Επιλογή
000262004 25/11/2004 Επιλογή
000252004 22/11/2004 Επιλογή
000242004 12/11/2004 Επιλογή
000222004 10/11/2004 Επιλογή
000112004 09/06/2004 Επιλογή
000092004 05/05/2004 Επιλογή
000082004 20/04/2004 Επιλογή
000072004 05/04/2004 Επιλογή
|< << 8 9 10 11 12 13 14 >|
Σελίδα 13 από 14


A/A: 00151 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Ράππος Σπύρος Δήμαρχος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Αναμόρφωση του πρ/σμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2005.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00131 Έτος: 2005 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Αναμόρφωση του πρ/σμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2005.
1. Εγκρίνει ομόφωνα ως κατεπείγουσα την παρούσα συνεδρίαση.
Ο κ. Πρόεδρος πριν από την συζήτηση του θέματος είπε στο Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι από την καθυστέρηση της συζήτησης του θέματος και της λήψης σχετικής απόφασης κινδυνεύουν άμεσα και σπουδαία τα συμφέροντα του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο έκρινε ομόφωνα το παρόν θέμα ως κατεπείγον. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Από την ψήφιση του πρ/σμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2005 και της έγκρισής του από τη Δ/νση Τοπ. Αυτ/σης και Διοίκησης Μαγνησίας παρουσιάσθηκαν υπηρεσιακά γεγονότα και απρόοπτες ανάγκες που επιβάλλουν την αναμόρφωση του πρ/σμού για την αποδοχή πιστώσεων και τη δημιουργία νέων στο σκέλος των εξόδων αυτού, σύμφωνα με την κατάσταση του Γραφείου Λογιστηρίου η οποία έχει διανεμηθεί ήδη, μαζί με κατάσταση με κατανομή του ποσού της επιχορήγησης από απαλλοτρίωση γης, σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, με την ημερήσια διάταξη την οποία και έθεσε υπόψη του Συμβουλίου. Λαβών το λόγο ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Ευάγγελος Χατζηκυριάκος είπε ότι Τοποθετούμενος επί του θέματος ο επικεφαλής της ήσσονος μειοψηφίας κ. Στέργιος Κοντογεωργάκης είπε Λαβών το λόγο ο επικεφαλής της ήσσονος μειοψηφίας κ. Στέργιος Κοντογεωργάκης είπε ότι θα ψηφίσει την αναμόρφωση εκτόςαπό την πίστωση που αφορά το τρενάκι. Κλείνοντας τη συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε όσα αναφέρονται ανωτέρω, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του από 17-5/15-6-1959 Β.Δ. καθώς και του Π.Δ. 410/95, την κατάσταση του Γραφείου Λογιστηρίου και μετά από διαλογική συζήτηση. Αναμορφώνει τον πρ/σμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2005 για την ομαλή λειτουργία του Δήμου ως ακολούθως: Ως προς τα έσοδα ----------------------- 1.Δημιουργούμε Κ.Α. 4142-001με τίτλο "Κράτηση υπέρ ΤΥΔΚ" και εγγράφουμε ποσό 1.000,00 €. 2.Δημιουργούμε Κ.Α. 4142-002 με τίτλο "Κράτηση υπέρ ΤΕΕ" και εγγράφουμε ποσό 400,00 €. 3.Δημιουργούμε Κ.Α. 4142-003με τίτλο "Κράτηση υπέρ Ε.Μ.Π." και εγγράφουμε ποσό 400,00 €. 4.Αποδεχόμαστε επιχορήγηση ποσού 180.162,27 € από το Τ.Π.Κ.Δ. - Υπηρεσία Απαλλοτριώσεων από απαλλοτρίωση γης και δημιουργούμε Κ.Α. 0522 με τίτλο: "Επιχορήγηση από Απαλλοτρίωση γης" και εγγράφουμε ποσό 180.162,27 € 5.Αποδεχόμαστε επιχορήγηση ποσού 99.925,00 € από το ΥΠΕΣΔΑ για συντήρηση σχολικών κτιρίων και ενισχύουμε τον Κ.Α. 70-7331.01 με τίτλο: "Συντήρηση σχολικών κτιρίων" με το ποσό 99.925,00 € 6.Αποδεχόμαστε επιχορήγηση ποσού 50.000,00 € από το ΥΠΕΣΔΑ για αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες και ενισχύουμε τον Κ.Α. 30-7333.02 με τίτλο: "Συντήρηση αγροτικών δρόμων" με το ποσό 50.000,00 € Μεταφέρει τις ανωτέρω πιοστώσεις σύνολο 331.887,27 ευρώ στο Αποθεματικό Κεφάλαιο για ισοσκέλιση του πρ/σμού. Ως προς τα έξοδα ----------------------- Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο μεταφέρει πίστωση ποσού 552.187,27 € στους παρακάτω Κ.Α. για τη δημιουργία νέων πιστώσεων και την ενίσχυση ανεπαρκών ως ακολούθως: 1. Στον Κ.Α. 30-7323.004 μεταφέρει πίστωση 15.000,00 ευρώ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο "Προμήθεια πινακίδων σήμανσης" 2. Στον Κ.Α. 35-6262.002 μεταφέρει πίστωση 40.000,00 ευρώ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο "Συντήρηαη αρδευτικού εξοπλισμού υπηρεσίας πρασίνου" 3. Στον Κ.Α. 10-6261.002 μεταφέρει πίστωση 30.000,00 ευρώ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο "Συντήρηση δημοτικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων" 4. Στον Κ.Α. 20-6263.007 μεταφέρει πίστωση 69.670,00 ευρώ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο "Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού δημοτικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων" 5. Στον Κ.Α. 20-6699.003 μεταφέρει πίστωση 102.670,00 ευρώ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο "Προμήθεια 300 πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων" 7. Στον Κ.Α. 8242-001 μεταφέρει πίστωση 1.000,00 ευρώ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο "Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚ" 8. Στον Κ.Α. 8242-002 μεταφέρει πίστωση 400,00 ευρώ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο "Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΕ" 9. Στον Κ.Α. 8242-003 μεταφέρει πίστωση 400,00 ευρώ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο "Εισφορά υπέρ ΕΜΠ" 10. Στους παρακάτω Κ.Α. μεταφέρει πίστωση 143.122,27 € που προέρχεται από απαλλοτρίωση γης ως ακολούθως: α)Επιχορήγηση Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού ποσό 20.000,00 € β)Επιχορήγηση Επιχείρησης Κέντρο Ιατρικής Πρόληψης Πρόνοιας & Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού ποσό 20.000,00 € γ)Επιχορήγηση Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης ποσό 15.000,00 € δ).Στον Κ.Α. 30-7323.007 μεταφέρει πίστωση 30.000,00 ευρώ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο "Ανάπλαση οδών Ερμού και Αγοράς" ε).Στον Κ.Α. 00-6111με τίτλο "Αμοιβές Νομικών" μεταφέρει πίστωση 5.400,00 € για ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης, για την πληρωμή του πληρεξούσιου δικηγόρου από αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας του Δήμου. Το υπόλοιπο ποσό 37.040,00 € από την επιχορήγηση από απαλλοτρίωσης γης που δεν έχει διατεθεί θα διατεθεί για έργα του Δ.Δ. Πλατάνου. 11. Στον Κ.Α. 70-7331.01 με τίτλο: "Συντήρηση σχολικών κτιρίων" μεταφέρει πίστωση ποσού 99.925,00 ευρώ για την ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης. 12. Στον Κ.Α. 30-7333.02 με τίτλο: "Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Δ. και Οικισμών" μεταφέρει πίστωση ποσού 50.000,00 ευρώ για την ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης. Ψηφίζει ισόποσες πιστώσεις σε βάρος των ανωτέρω Κ.Α. για να διατεθούν για το σκοπό που έχουν γραφεί. ε υπόψη τις διατάξεις του από 17-5/15-6-1959 Β.Δ. καθώς και του Π.Δ. 410/95, την κατάσταση του Γραφείου Λογιστηρίου και μετά από διαλογική συζήτηση.
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...