Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00017 / 2005 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000082006 03/04/2006 Επιλογή
000072006 30/03/2006 Επιλογή
000062006 13/03/2006 Επιλογή
000052006 08/03/2006 Επιλογή
000042006 03/03/2006 Επιλογή
000032006 13/02/2006 Επιλογή
000022006 25/01/2006 Επιλογή
000012006 11/01/2006 Επιλογή
000312005 29/12/2005 Επιλογή
000302005 21/12/2005 Επιλογή
000292005 15/12/2005 Επιλογή
000282005 13/12/2005 Επιλογή
000272005 12/12/2005 Επιλογή
000262005 30/11/2005 Επιλογή
000252005 16/11/2005 Επιλογή
000242005 17/10/2005 Επιλογή
000232005 03/10/2005 Επιλογή
000212005 08/09/2005 Επιλογή
000202005 23/08/2005 Επιλογή
000222005 19/08/2005 Επιλογή
000192005 10/08/2005 Επιλογή
000182005 28/07/2005 Επιλογή
000172005 11/07/2005 Επιλογή
000162005 04/07/2005 Επιλογή
000152005 22/06/2005 Επιλογή
|< << 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 12 από 14


A/A: 00248 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Ράππος Σπύρος Δήμαρχος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση αρδευτικού εξοπλισμού υπηρεσίας πρασίνου, πρ/σμού δαπάνης 24.721,77 ευρώ με Φ.Π.Α.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00201 Έτος: 2005 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση αρδευτικού εξοπλισμού υπηρεσίας πρασίνου, πρ/σμού δαπάνης 24.721,77 ευρώ με Φ.Π.Α.
1. Εγκρίνει την αριθ. 193/2005 μελέτη του έργου: "Συντήρηση αρδευτικού εξοπλισμού υπηρεσίας πρασίνου" πρ/σμού δαπάνης 24.721,77 ευρώ με Φ.Π.Α. 2. Καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης του ανωτέρω Έργου ως εξής: α) Η προμήθεια των υλικών θα γίνει με ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980. β) Οι εργασίες του έργου θα γίνουν με αυτεπιστασία (με το υπάρχον προσωπικό του Δήμου).
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Με την αριθ. 131/2005 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε πίστωση ποσού 24.721,77 ευρώ με το Φ.Π.Α. για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση αρδευτικού εξοπλισμού υπηρεσίας πρασίνου". Κατόπιν αυτού η ΤΥΔΚ Νομού Μαγνησίας συνέταξε την αριθ. 193/2005 μελέτη συνολικού προϋπολογισμού 24.721,77 ευρώ με το ΦΠΑ και αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο περιλαμβάνει την προμήθεια υλικών και το δεύτερο τις εργασίες εκτέλεσης του έργου. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 και Π.Δ. 410/1995 η εκτέλεση του έργου αυτού γίνεται είτε με εργολαβία είτε με αυτεπιστασία (δηλαδή με το προσωπικό του Δήμου). Η προμήθεια των υλικών θα γίνει από το Δήμο με ανοικτό διαγωνισμό είτε εκτελεστεί το έργο με εργολαβία είτε εκτελεστεί με αυτεπιστασία. Λαβών το λόγο κ. Δήμαρχος εισηγήθηκε το έργο να εκτελεστεί με αυτεπιστασία, διότι ο Δήμος διαθέτει τον απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό, έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό καθώς επίσης επαρκή Τεχνική Υπηρεσία (άρθρο 11 του Π.Δ. 171/87). Κλείνοντας τη συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να εγκρίνει την μελέτη και να καθορίσει τον τρόπο εκτέλεσης του έργου. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω, μετά από διαλογική συζήτηση και λαβών υπόψη την εισήγηση του κ. Δημάρχου για εκτέλεση του έργου με αυτεπιστασία
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...