Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00017 / 2005 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000082006 03/04/2006 Επιλογή
000072006 30/03/2006 Επιλογή
000062006 13/03/2006 Επιλογή
000052006 08/03/2006 Επιλογή
000042006 03/03/2006 Επιλογή
000032006 13/02/2006 Επιλογή
000022006 25/01/2006 Επιλογή
000012006 11/01/2006 Επιλογή
000312005 29/12/2005 Επιλογή
000302005 21/12/2005 Επιλογή
000292005 15/12/2005 Επιλογή
000282005 13/12/2005 Επιλογή
000272005 12/12/2005 Επιλογή
000262005 30/11/2005 Επιλογή
000252005 16/11/2005 Επιλογή
000242005 17/10/2005 Επιλογή
000232005 03/10/2005 Επιλογή
000212005 08/09/2005 Επιλογή
000202005 23/08/2005 Επιλογή
000222005 19/08/2005 Επιλογή
000192005 10/08/2005 Επιλογή
000182005 28/07/2005 Επιλογή
000172005 11/07/2005 Επιλογή
000162005 04/07/2005 Επιλογή
000152005 22/06/2005 Επιλογή
|< << 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 12 από 14


A/A: 00249 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Ράππος Σπύρος Δήμαρχος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Διάνοιξη - Ασφαλτόστρωση τμήματος περιφερειακής οδού Αλμυρού και ασφαλτόστρωση οδού από πρατήριο Μ. Θεοδώρου έως αγρό Δ. Πούλου - Δ.Δ. Κροκίου, πρ/σμού δαπάνης 150.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00202 Έτος: 2005 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Διάνοιξη - Ασφαλτόστρωση τμήματος περιφερειακής οδού Αλμυρού και ασφαλτόστρωση οδού από πρατήριο Μ. Θεοδώρου έως αγρό Δ. Πούλου - Δ.Δ. Κροκίου, πρ/σμού δαπάνης 150.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
1. Εγκρίνει την αριθ. 187/2005 μελέτη του έργου: "Διάνοιξη - Ασφαλτόστρωση τμήματος περιφερειακής οδού Αλμυρού και ασφαλτόστρωση οδού από πρατήριο Μ. Θεοδώρου έως αγρό Δ. Πούλου - Δ.Δ. Κροκίου", πρ/σμού δαπάνης 150.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 2. Τροποποιιεί το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων του Δήμου έτους 2005 και εγγράφει σ' αυτό και το ανωτέρω έργο και εγκρίνει να εκτελεσθεί ανεξαρτήτου σειράς. 3. Αναμορφώνει τον πρ/σμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου ως ακολούθως: Ως προς τα έξοδα ---------------------- Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο μεταφέρει πίστωση ποσού στον Κ.Α. 30-7323.010 Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων Μ. Μπάρδα, Αθ. Σαρρή, Δημ. Βαζούρα, Ευαγ. Χατζηκυριάκου, Ελ. Ματίκα, Σαβ. Τσόγκα, Χρ. Σπαθής και Κων/νου Βέργα.
Πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης καιπριν από τη συζήτηση των εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων υπέβαλλαν επερωτήσεις προς τον κ. Δήμαρχο οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Στέργιος Κοντογεωργάκης σχετικά με τη δημιουργία Βιομηχανικής Περιοχής στον Αλμυρό, για την παραχώρηση χώρου για επέκταση της ΑΓΕΤ, για την εγκατάσταση στον κόμβο Μικροθηβών της Τροχαίας Μαγνησίας για τον έλεγχο της ΠΑΘΕ και για τη θωράκιση των παραλιών. 2)Χρήστος Σπαθής σχετικά με την έλλειψη νερού που παρατηρείται στον Πλάτανο και τι γίνετε με την ανόρυξη νέας γεώτρησης. 3)Αλέξανδρος Καραμπάσης σχετικά με το Νεκροταφείο Ευξεινούπολης που έχει κορεστεί και πρότεινε να συζητηθεί για εκταφές και απαλλοτρίωση, επισήμανε πρόβληματα σχετικά με την καθαριότητα στην Ευξ/λη και κακοτεχνίες από εργολάβο στην αποκατάσταση δρόμων Ευξεινούπολης και αν θα συνδεθούν τα σχολικά κτίρια με τις αποχετεύσεις. 4)Αθανάσιος Σαρρής σχετικά με τα δημόσια ουρητήρια αν θα λειτουργήσουν και γιατί ο Δήμος δεν του δίδει τα έγγραφα που έχει ζητήσει με σχετικά έγγραφά του. 5)Κων/νος Καραγεώργος σχετικά με την ποιότητα νερού στο Νεοχωράκι και τα λάστιχα που όπως έγγραψε ο τύπος ότι υπάρχουν στα χωράφια του κ. Τετριμίδα και είναι ίδια με του εργολάβου που εκτελεί έργα στη ΔΕΥΑ και τέτοια δεν υπάρχουν στην αγορά. 6)Ευάγγελος Χατζηκυριάκος σχετικά με τις μελέτες κλπ έγγραφα που ζήτησε από ΔΕΥΑ για το έργο της Ερμού και Αγοράς και την ύδρευση και δεν του έχουν χορηγηθεί, στις οποίες απάντησε σχετικά ο κ. Δήμαρχος. Ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Για το ανωτέρω έργο συντάχθηκε η αριθ. 187/2005 μελέτη της ΤΥΔΚ πρ/σμού δαπάνης 150.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. Η χρηματοδότηση του έργου είναι 110.000,00 ευρώ από ΣΑΤΑ 2004 και 40.000,00 ευρώ από ΣΑΤΑ 2005. Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την μελέτη και να καθορίσει τον τρόπο εκτέλεσης του έργου. Τρόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι η δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους που θα καταρτίσει και θα εγκρίνει η Δημαρχιακή Επιτροπή. Λαβών το λόγο η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ελένη Ματίκα στο θέμα δεν έχετε ανακατανομή της ΣΑΤΑ 2004. Έργα που ψηφίσαμε να εκτελεστούν με χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ 2004 δεν εκτελέστηκαν και τώρα προτείνετε την ανακατανομή της. Πρόκειται για άκρως απαραίτητα έργα, ο τρόπος που τα φέρνετε στο Δημοτικό Συμβούλιο δυσκολεύει. Έπρεπε να αναφέρεται στο θεματολόγιο η ανακατανομή της ΣΑΤΑ. Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Δημήτριος Βαζούρας είπε ότι μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις οι οποίες πρέπει να πληρωθούν. Η ΣΑΤΑ του 2004 διατίθεται. Πως θα πληρωθούν οι δικαστικές αποφάσεις; Δηλώνω ότι θα κάνω προσφυγή κατά της απόφασης. Λαβών το λόγο ο κ. Δήμαρχος είπε ότι στην απόφαση θα γραφεί ότι η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ 2004 10.000,00 ευρώ και από ΣΑΤΑ 2005 40.000,00 ευρώ και θα γίνει και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος για να γράψουμε σ' αυτό και το ανωτέρω έργο. Κλείνοντας τη συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε όσα αναφέρονται ανωτέρω, είδε τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του Ν. 2229/94, των Π. Δ/των 609/85, 472/85, 171/87, του Ν. 2940/01, του Ν. 3212/03, του Ν. 3263/04, είδε την αριθ. 187/2005 μελέτη του έργου και μετά από διαλογική συζήτηση.
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...