Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00017 / 2005 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000082006 03/04/2006 Επιλογή
000072006 30/03/2006 Επιλογή
000062006 13/03/2006 Επιλογή
000052006 08/03/2006 Επιλογή
000042006 03/03/2006 Επιλογή
000032006 13/02/2006 Επιλογή
000022006 25/01/2006 Επιλογή
000012006 11/01/2006 Επιλογή
000312005 29/12/2005 Επιλογή
000302005 21/12/2005 Επιλογή
000292005 15/12/2005 Επιλογή
000282005 13/12/2005 Επιλογή
000272005 12/12/2005 Επιλογή
000262005 30/11/2005 Επιλογή
000252005 16/11/2005 Επιλογή
000242005 17/10/2005 Επιλογή
000232005 03/10/2005 Επιλογή
000212005 08/09/2005 Επιλογή
000202005 23/08/2005 Επιλογή
000222005 19/08/2005 Επιλογή
000192005 10/08/2005 Επιλογή
000182005 28/07/2005 Επιλογή
000172005 11/07/2005 Επιλογή
000162005 04/07/2005 Επιλογή
000152005 22/06/2005 Επιλογή
|< << 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 12 από 14


A/A: 00293 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Ράππος Σπύρος Δήμαρχος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Επισκευή - Συντήρηση εσωτερικής οδοποιίαςΑλμυρού, πρ/σμού δαπάνης 350.000 ευρώ με Φ.Π.Α.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00204 Έτος: 2005 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Επισκευή - Συντήρηση εσωτερικής οδοποιίαςΑλμυρού, πρ/σμού δαπάνης 350.000 ευρώ με Φ.Π.Α.
1. Εγκρίνει την αριθ. 206/2005 μελέτη του έργου: "Επισκευή-Συντήρηση Εσωτερικής οδοποιίας Αλμυρού", πρ/σμού δαπάνης 350.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 2. Εγκρίνει τη χρηματοδότηση του ανωτέρω έργου 300.000,00 € από ΣΑΤΑ 2004 που προέρχεται από τα ανωτέρω έργα που αναφέρονται στην εισήγηση και δεν πρόκειται να εκτελεστούν, και 50.000,00 € από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών από το πρόγραμμα εκτάκτων αναγκών. 3. Τροποποιεί το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων του Δήμου έτους 2005 και εγγράφει σ' αυτό και το ανωτέρω έργο και εγκρίνει να εκτελεσθεί ανεξαρτήτου σειράς. 3. Αναμορφώνει τον πρ/σμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου ως ακολούθως: Ως προς τα έσοδα Αυξάνει το Χρηματικό Υπόλοιπο κατά 300.000 € λόγω μεταφοράς της πίστωσης της ΣΑΤΑ 2004 από τη χρήση 2004 στη χρήση 2005, από έργα, που αναφέρονται στην εισήγηση του Δημάρχου, που δεν εκτελέστηκαν κατά τη χρήση 2004. Μεταφέρει την ανωτέρω πίστωση ποσού 110.000 € στο Αποθεματικό Κεφάλαιο Κ.Α. 9111. Ως προς τα έξοδα Από τον Κ.Α. 30-7323.002 με τίτλο «Ασφαλτόστρωση οδού από πρατήριο Μ. Θεοδώρου έως αγρό Δ. Πούλου - Δ.Δ. Κροκίου» μεταφέρει πίστωση ποσού 40.000 € στο Αποθεματικό Κεφάλαιο Κ.Α. 9111, διότι το έργο αυτό έχει συμπεριληφθεί στην παρούσα μελέτη. Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο μεταφέρει πίστωση ποσού 150.000 € στον Κ.Α. 30-7323.010 για δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «"Διάνοιξη - Ασφαλτόστρωση τμήματος περιφερειακής οδού Αλμυρού και ασφαλτόστρωση οδού από πρατήριο Μ. Θεοδώρου έως αγρό Δ. Πούλου - Δ.Δ. Κροκίου". 4. Καθορίζει τρόπο εκτέλεσης του έργου τη δημοπρασία σύμφωνα με τους όρους που θα καταρτίσει και θα εγκρίνει η Δημαρχιακή Επιτροπή. 2. Τροποποιεί το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων του Δήμου έτους 2005 και εγγράφει σ' αυτό και το ανωτέρω έργο και εγκρίνει να εκτελεσθεί ανεξαρτήτου σειράς. 3. Αναμορφώνει τον πρ/σμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου ως ακολούθως: Ως προς τα έξοδα ---------------------- Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο μεταφέρει πίστωση ποσού στον Κ.Α. 30-7333.004 4. Καθορίζει τρόπο εκτέλεσης του έργου τη δημοπρασία σύμφωνα με τους όρους που θα καταρτίσει και θα εγκρίνει η Δημαρχιακή Επιτροπή. 5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΤΑ Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων Μ. Μπάρδα, Αθ. Σαρρή, Δημ. Βαζούρα, Ευαγ. Χατζηκυριάκου, Ελ. Ματίκα, Σαβ. Τσόγκα, Χρ. Σπαθής και Κων/νου Βέργα. . Εγκρίνει την αριθ. 187/2005 μελέτη του έργου: "Διάνοιξη - Ασφαλτόστρωση τμήματος περιφερειακής οδού Αλμυρού και ασφαλτόστρωση οδού από πρατήριο Μ. Θεοδώρου έως αγρό Δ. Πούλου - Δ.Δ. Κροκίου", πρ/σμού δαπάνης 150.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 2. Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων Μ. Μπάρδα, Αθ. Σαρρή, Δημ. Βαζούρα, Ευαγ. Χατζηκυριάκου, Ελ. Ματίκα, Σαβ. Τσόγκα, Χρ. Σπαθής και Κων/νου Βέργα για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Για το ανωτέρω έργο συντάχθηκε η αριθ. 206/2005 μελέτη της ΤΥΔΚ πρ/σμού δαπάνης 350.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. Η χρηματοδότηση του έργου είναι 50.000,00 ευρώ από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών από το πρόγραμμα εκτάκτων αναγκών και 300.000,00 ευρώ από ΣΑΤΑ 2004. Η χρηματοδότηση του έργου είναι 300.000,00 ευρώ από ΣΑΤΑ 2004 διότι ορισμένα έργα των οποίων η χρηματοδότηση ήταν από ΣΑΤΑ 2004, δεν εκτελέστηκαν και καταργούνται. Συγκεκριμένα καταργούνται τα έργα: α) «Διαμόρφωση και βελτίωση διαδρόμων και περιφράξεων Νεκροταφείων Οικισμών και Δ.Δ. Δήμου Αλμυρού» πρ/σμού δαπάνης 100.000,00 ευρώ διότι οι εργασίες που απαιτιούνταν στα Νεκροταφεία έχουν γίνει και πλέον δεν υφίσταται έργο, β) «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Αλμυρού και Δ.Δ.» πρ/σμού δαπάνης 100.000,00 ευρώ διότι το έργο έχει γραφεί στον πρ/σμό του έτους 2005 με άλλη πηγή χρηματοδότησης και γ) "Συντήρηση εσωτερικής οδοποιίας Αλμυρού" πρ/σμού δαπάνης 100.000,00 ευρώ, διότι για το έργο έχει συνταχθεί η παρούσα μελέτη η οποία καλύπτει όλο τον Αλμυρό. Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την μελέτη και να καθορίσει τον τρόπο εκτέλεσης του έργου. Τρόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι η δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους που θα καταρτίσει και θα εγκρίνει η Δημαρχιακή Επιτροπή. Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Δημήτριος Βαζούρας είπε ότι υπάρχει σε εξέλιξη το έργο της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΛ., οι δρόμοι σκάβονται και πριν τελειώσει ο εργολάβος δεν είναι δυνατόν να κάνουμε ασφαλτοτάπητα και με την άποψή του συμφώνησε και ο επικεφαλής της ήσσονος μειοψηφίας κ. Στ. Κοντογεωργάκης. Λαβών το λόγο ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΛ. κ. Ιωάννης Τετριμίδας είπε ο εργολάβος σε δεκαπέντε ημέρες τελειώνει. Η διαδικασία για τη δημοπράτηση του έργου είναι χρονοβόρα και για αυτό πρέπει να αποφασίσουμε για την εκτέλεση του έργου. Λαβών το λόγο η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ελένη Ματίκα είπε ότι στη μελέτη δεν υπάρχει τιμολόγιο του έργου. Αν οι τιμές που αναφέρονται στη μελέτη είναι διαφορετικές από άλλη μελέτη που δημοπρατήσατε θα υπάρχει πρόβλημα. Στο θέμα δεν γράφετε ανακατανομή της ΣΑΤΑ 2004. Έργα που ψηφίσαμε να εκτελεστούν με χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ 2004 δεν εκτελέστηκαν και τώρα προτείνετε την ανακατανομή της. Πρόκειται για άκρως απαραίτητα έργα, ο τρόπος που τα φέρνετε στο Δημοτικό Συμβούλιο δυσκολεύει. Έπρεπε να αναφέρεται στο θεματολόγιο η ανακατανομή της ΣΑΤΑ. Λαβών το λόγο ο κ. Δήμαρχος είπε ότι στην απόφαση θα γραφεί ότι η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ 2004 300.000,00 ευρώ και από ΣΑΤΑ 2005 40.000,00 ευρώ και θα γίνει και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος για να γράψουμε σ' αυτό και το ανωτέρω έργο. Κλείνοντας τη συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε όσα αναφέρονται ανωτέρω, είδε τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του Ν. 2229/94, των Π. Δ/των 609/85, 472/85, 171/87, του Ν. 2940/01, του Ν. 3212/03, του Ν. 3263/04, είδε την αριθ. 187/2005 μελέτη του έργου και μετά από διαλογική συζήτηση.
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...