Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00017 / 2005 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000082006 03/04/2006 Επιλογή
000072006 30/03/2006 Επιλογή
000062006 13/03/2006 Επιλογή
000052006 08/03/2006 Επιλογή
000042006 03/03/2006 Επιλογή
000032006 13/02/2006 Επιλογή
000022006 25/01/2006 Επιλογή
000012006 11/01/2006 Επιλογή
000312005 29/12/2005 Επιλογή
000302005 21/12/2005 Επιλογή
000292005 15/12/2005 Επιλογή
000282005 13/12/2005 Επιλογή
000272005 12/12/2005 Επιλογή
000262005 30/11/2005 Επιλογή
000252005 16/11/2005 Επιλογή
000242005 17/10/2005 Επιλογή
000232005 03/10/2005 Επιλογή
000212005 08/09/2005 Επιλογή
000202005 23/08/2005 Επιλογή
000222005 19/08/2005 Επιλογή
000192005 10/08/2005 Επιλογή
000182005 28/07/2005 Επιλογή
000172005 11/07/2005 Επιλογή
000162005 04/07/2005 Επιλογή
000152005 22/06/2005 Επιλογή
|< << 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 12 από 14


A/A: 00307 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Ράππος Σπύρος Δήμαρχος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Επιχορήγηση του Εξωραϊστικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου των απανταχού ευρισκομένων και καταγομένων εκ Φυλάκης Αλμυρού Ο ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00198 Έτος: 2005 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Επιχορήγηση του Εξωραϊστικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου των απανταχού ευρισκομένων και καταγομένων εκ Φυλάκης Αλμυρού Ο ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ
1.Εγκρίνει το παρόν θέμα ως καταπείγον. 2. Εγκρίνει την επιχορήγηση του Εξωραϊστικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου των απανταχού ευρισκομένων και καταγομένων εκ Φυλάκης Αλμυρού με το ποσό των 2. 000,00 € για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Δ.Δ. Φυλάκης περί τα τέλη Ιουλίου 2005. 3. Αναμορφώνει τον πρ/σμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2005 ως ακολούθως: Ως προς τα έσοδα Αυξάνει τα έσοδα του Κ.Α. 2118 με τίτλο "Τέλος 2 & 5 % επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών κλπ.", διότι έχουν εισπραχθεί περισσότερα από όσα έχουν προϋπολογιστεί και δεν πρόκειται να διατεθούν για άλλο σκοπό. Μεταφέρει πίστωση ποσού 2.000,00 € στο Αποθεματικό Κεφάλαιο Κ.Α. 9111 για ενίσχυση αυτού. Ως προς τα έξοδα Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο Κ.Α. 9111 μεταφέρει πίστωση ποσού 2.000,00 € στον Κ.Α. 00-6735 για την ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο "Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία" για επιχορήγηση του Εξωραϊστικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου των απανταχού ευρισκομένων και καταγομένων εκ Φυλάκης Αλμυρού, για τη διοργάνωση πολιτιστικών κδηλώσεων στο Δ.Δ. Φυλάκης τον Ιούλιο 2005". 3. Ψηφίζει ισόποση πίστωση σε βάρος του ανωτέρω Κ.Α. για το σκοπό που έχει γραφεί. Το Χρηματικό ένταλμα πληρωμής θα κοπεί στο όνομα του επιχορηγούμενου Συλλόγου.
Πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το ανωτέρω θέμα που δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από το Συμβούλιο να κρίνει αν το θέμα είναι κατεπείγον και να συζητήσει και να λάβει για το θέμα αυτό σχετική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 97, 108 παρ. 5 και 119 του Π.Δ. 410/95. Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι συναινεί για τη συζήτηση του θέματος πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ το παρόν θέμα ως κατεπείγον και προχώρησε στη συζήτησή του. Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Ο Εξωραϊστικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος των απανταχού ευρισκομένων και καταγομένων εκ Φυλάκης Αλμυρού με το αριθμ. 8/6-6-2005 έγγραφό του μας κάνει γνωστό ότι διοργανώνει στα τέλη Ιουλίου αντάμωμα με σκοπό τη σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσά τους καθώς και την αναβίωση του παραδοσιακού πανηγυριού του χωριού. Προκειμένου ο Σύλλογος να ανταπαξέλεθι στα έξοδα που απαιτούνται για την παραπάνω εκδήλωση ζητάει από το Δήμο να τον επιχορηγήσει με το ποσό των 2.000,00 €. Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος είπε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 262 του ΔΚΚ Π.Δ. 410/95, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε πολιτιστικούς συλλόγους που έχουν έδρα τους στο Δήμο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εφόσον η οικονομική κατάσταση του Δήμου το επιτρέπει και έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό για το σκοπό αυτό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα εκατοστό των τακτικών εσόδων και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Μετά τα ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 262 του ΔΚΚ, λαβών υπόψη και την οικονομική κατάσταση του Δήμου.
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...