Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00017 / 2005 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000082006 03/04/2006 Επιλογή
000072006 30/03/2006 Επιλογή
000062006 13/03/2006 Επιλογή
000052006 08/03/2006 Επιλογή
000042006 03/03/2006 Επιλογή
000032006 13/02/2006 Επιλογή
000022006 25/01/2006 Επιλογή
000012006 11/01/2006 Επιλογή
000312005 29/12/2005 Επιλογή
000302005 21/12/2005 Επιλογή
000292005 15/12/2005 Επιλογή
000282005 13/12/2005 Επιλογή
000272005 12/12/2005 Επιλογή
000262005 30/11/2005 Επιλογή
000252005 16/11/2005 Επιλογή
000242005 17/10/2005 Επιλογή
000232005 03/10/2005 Επιλογή
000212005 08/09/2005 Επιλογή
000202005 23/08/2005 Επιλογή
000222005 19/08/2005 Επιλογή
000192005 10/08/2005 Επιλογή
000182005 28/07/2005 Επιλογή
000172005 11/07/2005 Επιλογή
000162005 04/07/2005 Επιλογή
000152005 22/06/2005 Επιλογή
|< << 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 12 από 14


A/A: 00309 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Ράππος Σπύρος Δήμαρχος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Σύναψη σύμβασης με τη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης για σύνταξη μελέτης του έργου: Αντικατάσταση παλαιού δικτύου ύδρευσης στο Δ. Δ. Ευξεινούπολης και ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 ευρώ.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00205 Έτος: 2005 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Σύναψη σύμβασης με τη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης για σύνταξη μελέτης του έργου: Αντικατάσταση παλαιού δικτύου ύδρευσης στο Δ. Δ. Ευξεινούπολης και ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 ευρώ.
1. Εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης με τη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης για τη σύνταξη μελέτης του έργου "Αντικατάσταση παλαιού δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Ευξεινούπολης". 2. Αναμορφώνει τον πρ/σμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2005 ως ακολούθως: Ως προς τα έσοδα Αυξάνει τα έσοδα του Κ.Α. 2118 με τίτλο "Τέλος 2 & 5 % επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών", κατά 10.000,00 €, διότι έχουν εισπραχθεί παρισσότερα από ότι έχουν προυπολογιστεί και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό. Μεταφέρει στο Αποθεματικό Κεφάλαιο Κ.Α. 9111 πίστωση ποσού 10.000,00 € για ενίσχυση αυτού. Ως προς τα έξοδα Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο Κ.Α. 9111 μεταφέρει πίστωση ποσού 10.000,00 € στον Κ.Α. 00-6736.003 για δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο "Σύναψη σύμβασης με τη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης για τη σύνταξη μελέτης του έργου "Αντικατάσταση παλαιού δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Ευξεινούπολης". 3. Ψηφίζει ισόποση πίστωση σε βάρος του παραπάνω Κ.Α. για την αιτία που αναγράφηκε. Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων Μαρίας Μπάρδα, Αθ. Σαρρή, Δημ. Βαζούρα, Χρ. Σπαθή και Κων. Βέργα για το λόγο που αναφέρεται στην εισήγηση. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κων. Καραγεώργος και Νικ. Κοτινοπούλου ήταν απόντες από τη συζήτηση και την ψηφοφορία του θέματος.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος είπε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Στο Πρόγραμμα Θησσέας είναι ενταγμένο το έργο «Αντικατάσταση παλαιού δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Ευξεινούπολης» και εγκρίθηκε η προένταξή του. Η ΤΕΔΚ με το αριθμ. 617/10-6-2005 έγγραφό της επισημαίνει στους Δήμους ότι πρέπει να επισπεύσουν την υποβολή στην Περιφέρεια των φακέλων των προενταγμένων έργων στο ΘΗΣΣΕΑΣ, προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες δημοπράτησης και να μην υπάρξει καθυστέρηση στην απορρόφηση των κονδυλίων. Προκειμένου να υποβάλλουμε το φάκελο του παραπάνω έργου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για οριστική ένταξη του έργου απαιτείται η σύνταξη μελέτης του έργου. Με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 291 του ΔΚΚ ορίζεται ότι οι Οργανισμοί Τοπ. Αυτ/σης μπορούν να αναθέτουν μελέτες σε επιχειρήσεις ΟΤΑ που έχουν συστήσει ή στις οποίες συμμετέχουν, κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του ιδίου άρθρου, μέχρι του ποσού των 3.000.000 € ή 8.804,11 €. Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να αναθέσει τη σύνταξη της ανωτέρω μελέτης στη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και να διαθέσει πίστωση ποσού 10.000,00 € για τη σύνταξη της μελέτης. Λαβών το λόγο ο επικεφαλής της ήσσονος μειοψηφίας Στέργιος Ευστ. Κοντογεωργάκης είπε ότι για το Πρόγραμμα Θησσέας υπήρχε έγκριση εδώ και αρκετό καιρό. Γιατί η μελέτη να ανατεθεί σε ιδιώτη. Μπορούσε να συνταχθεί από την ΤΥΔΚ. Είχατε το χρόνο. Γιατί να πάμε στην Ανάπτυξη. Με την άποψη του κ. Κοντογεωργάκη συμφώνησε και ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Δημήτριος Βαζούρας. Απαντώντας ο κ. Δήμαρχος είπε ότι η ΤΥΔΚ αδυνατεί. Δεν μπορεί ο Μηχανικός να κάνει εξειδικευμένη μελέτη. Ακολούθως η Δημοτική Σύμβουλος Ελένη Ματίκα ρώτησε αν υπάρχει έγγραφο της ΤΥΔΚ για αδυναμία σύνταξης της μελέτης. Δήμαρχος: Είπαμε ότι θα το έκανε η ΤΥΔΚ. Κλείνοντας τη συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε όσα αναφέρονται ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού είδε και τις διατάξεις του άρθρου 291 του ΔΚΚ
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...