Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00018 / 2005 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000082006 03/04/2006 Επιλογή
000072006 30/03/2006 Επιλογή
000062006 13/03/2006 Επιλογή
000052006 08/03/2006 Επιλογή
000042006 03/03/2006 Επιλογή
000032006 13/02/2006 Επιλογή
000022006 25/01/2006 Επιλογή
000012006 11/01/2006 Επιλογή
000312005 29/12/2005 Επιλογή
000302005 21/12/2005 Επιλογή
000292005 15/12/2005 Επιλογή
000282005 13/12/2005 Επιλογή
000272005 12/12/2005 Επιλογή
000262005 30/11/2005 Επιλογή
000252005 16/11/2005 Επιλογή
000242005 17/10/2005 Επιλογή
000232005 03/10/2005 Επιλογή
000212005 08/09/2005 Επιλογή
000202005 23/08/2005 Επιλογή
000222005 19/08/2005 Επιλογή
000192005 10/08/2005 Επιλογή
000182005 28/07/2005 Επιλογή
000172005 11/07/2005 Επιλογή
000162005 04/07/2005 Επιλογή
000152005 22/06/2005 Επιλογή
|< << 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 12 από 14


A/A: 00349 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Ράππος Σπύρος Δήμαρχος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Συμμετοχή του Δήμου στο Μέτρο 3.2.4. Δράσεις Κοινωνίας της Πληροφορίας του Ε.Π. Θεσσαλίας 2000 - 2006
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00245 Έτος: 2005 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Συμμετοχή του Δήμου στο Μέτρο 3.2.4. Δράσεις Κοινωνίας της Πληροφορίας του Ε.Π. Θεσσαλίας 2000 - 2006
Α. Εγκρίνει ως κατεπείγουσα την παρούσα συνεδρίαση. Β. Εγκρίνει ως κατεπείγον το παρόν θέμα. Γ. Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου στο Μέτρο 3.2.4. "Δράσεις Κοινωνίας της Πληροφορίας" του Ε.Π. Θεσσαλίας 2000 - 2006.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος είπε στο Συμβούλιο ότι η Συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε κατεπείγουσα διότι από την αναβολή της συζήτησης του ανωτέρω θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης κινδυνεύουν άμεσα και σπουδαία τα συ6μφέροντα του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο έκρινε ΟΜΟΦΩΝΑ ότι η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Από την Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει δημοσιοποιηθεί η αριθ. 123/2005 πρόσκληση του Μέτρου 3.2 «Αστικές Παρεμβάσεις» και της ενέργειας 3.2.4 «Δράσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας». Σύμφωνα με την πρόσκληση η οποία λήγει στις 5/8/2005 οι Ο.Τ.Α. μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις σχετικές με την ανάπτυξη δικτυακών πυλών με στόχο την πληροφόρηση των πολιτών και τη δημιουργία μηχανισμών παρακολούθησης και διαχείρισης του περιβάλλοντος βασισμένοι στην τεχνολογία των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Η χρηματοδότηση της πρότασης είναι κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από εθνικούς πόρους, δηλαδή καλύπτεται κατά 100% από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους. Αρχικά θα πρέπει να υποβληθούν στην Περιφέρεια τα τεχνικά δελτία της πρότασης και στη συνέχεια αν εγκριθεί η πρόταση, ο Δήμος θα πρέπει να προχωρήσει σε προκήρυξη της πρότασης με δημοπρασία σύμφωνα με τους κανόνες του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ώστε ο ανάδοχος να αναλάβει την υλοποίηση της πρότασης. Μετά τα παραπάνω ο Δήμος είναι δυνατόν να υποβάλλει πρόταση που θα αφορά τη δημιουργία δικής του ιστοσελίδας στο Ίντερνετ με στόχο την πληροφόρηση των πολιτών καθώς και τη δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον πολίτη (για παράδειγμα ενημέρωση για τα τέλη ύδρευσης, καθαριότητας και φωτισμού κ.λπ., ενημέρωση για τυχόν βλάβες στην ύδρευση και στα αυτοκίνητα του Δήμου κ.λπ., πληρωμές προστίμων μέσω διαδικτύου, ενημέρωση για τις πιο σημαντικές τοποθεσίες του Δήμου όπως Κουρί, Όθρυς κ.λπ.). Επίσης ο Δήμος μπορεί να προτείνει την καταγραφή σημαντικών περιβαλλοντικών θεμάτων όπως είναι τα θέματα ύδρευσης, διαχείρισης αποβλήτων, άρδευσης κ.λπ. τα οποία στη συνέχεια θα μπορούν να παρακολουθηθούν μέσω του Συστήματος των Γεωγραφικών Πληροφοριών το οποίο είναι πρόγραμμα χαρτογράφησης σε ψηφιακή μορφή που συμπεριλαμβάνει την αποτύπωση για παράδειγμα του δικτύου ύδρευσης και την παρακολούθησή του μέσω του προγράμματος από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στο Δήμο να δίνει άμεσα λύσεις για προβλήματα που αφορούν σε επισκευές, αναβαθμίσεις, για ανεύρεση συγκεκριμένων τμημάτων του δικτύου, για το σχεδιασμό επεκτάσεων κ.λπ. Κλείνοντας τη συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε όσα αναφέρονται ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση.
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...