Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00019 / 2005 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000082006 03/04/2006 Επιλογή
000072006 30/03/2006 Επιλογή
000062006 13/03/2006 Επιλογή
000052006 08/03/2006 Επιλογή
000042006 03/03/2006 Επιλογή
000032006 13/02/2006 Επιλογή
000022006 25/01/2006 Επιλογή
000012006 11/01/2006 Επιλογή
000312005 29/12/2005 Επιλογή
000302005 21/12/2005 Επιλογή
000292005 15/12/2005 Επιλογή
000282005 13/12/2005 Επιλογή
000272005 12/12/2005 Επιλογή
000262005 30/11/2005 Επιλογή
000252005 16/11/2005 Επιλογή
000242005 17/10/2005 Επιλογή
000232005 03/10/2005 Επιλογή
000212005 08/09/2005 Επιλογή
000202005 23/08/2005 Επιλογή
000222005 19/08/2005 Επιλογή
000192005 10/08/2005 Επιλογή
000182005 28/07/2005 Επιλογή
000172005 11/07/2005 Επιλογή
000162005 04/07/2005 Επιλογή
000152005 22/06/2005 Επιλογή
|< << 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 12 από 14


A/A: 00366 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Ράππος Σπύρος Δήμαρχος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Τροποποίηση της αριθμ. 212/2005 απόφασης περί Λήψη απόφασης για σύναψη δανείου από το ΤΠΚΔ για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Στ. Λασκαράκη από την εκτέλεση των έργων του Προγράμματος RESIDER II, ως προς το ποσό του δανείου.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00246 Έτος: 2005 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Τροποποίηση της αριθμ. 212/2005 απόφασης περί Λήψη απόφασης για σύναψη δανείου από το ΤΠΚΔ για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Στ. Λασκαράκη από την εκτέλεση των έργων του Προγράμματος RESIDER II, ως προς το ποσό του δανείου.
Τροιποποιεί την αριθμ. 212/2005 απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου περι " " ως προς το ποσό του δανείου, από 350.000,00 € σε 357.000,00 €, προκειμένου να καλύψει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των 357.000,00 € όιπως αυτές απεικονίζονται στον συνταχθέντα πίνακα οφειλών από τον Πρ/νο οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου. ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕΧΡΙ 24/5/2004 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΟ Α. ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Βεβαίωση - ΙΚΑ Βεβαίωση - ΤΑΔΚΥ Βεβαίωση - ΤΥΔΚΥ Βεβαίωση Β. ΠΡΟΣ ΔΕΚΟ Βεβαιώσεις 1. 2. Γ. ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Βεβαιώσεις 1. 2. Δ. ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ 1.ΓΙΑ ΕΡΓΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ (αναλ. Κατάσταση) 350.000,00 ευρώ 2.ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (αναλ. Κατάσταση) 3.ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ (αναλ. Κατάσταση) 7.000,00 ευρώ 357.000,00 ευρώ Ε. ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ (αναλ. Κατάσταση) ΣΤ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (αναλ. Κατάσταση – δικ. Αποφάσεις) Ζ. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ (πίνακας υπολογισμού αποζημίωσης) Η. ΛΗΞ. ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ Βεβαίωση Τ.Π. & Δανείων Θ. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ Βεβαίωση της ΔΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 357.000,00 ευρώ
Πρίν από την έναρξη των θεμάτων της ημερήσιας διάταξηςς και πρίν από την συζήτηση ττων εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων υπέβαλαν επερωτήσεις προς τον κ.Δήμαρχο οι Δημορτικοί Σύμβουλοι κ.Στ.Κοντογεωργάκης σχετικά με την αποδοχή επιχορήγησης της sovel,σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδοό Βόλου και στο Δ.Δ.Ευξεινούπολης,Χρ.Σπαθής σχετικά με τον δημοτικό φωτισμό στο Δ.Δ.Πλατάνου,η κ.Ελ,Ματίκα σχετικά μετήν οριοθέτηση Β.Ι.Π.Ε. και με την επισκευή φραγμάτων στις οποίες απάντησαν σχετικά ο κ.Δήμαρχος και ο αρμόδιος Αντισήμαρχος κ.Χρ.Καρακώστας. Πρίν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερ΄λησιας διάταξης ο κ.Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το ανψτέρω θέμα που δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη και ζήτησε από το Δημ.Συμ βούλιο να κρίνει εάν το θέμα είναι κατεπείγον και να συζητ'ησει και να λάβ ει σχετική απόφαση για το θέμα αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρω ν 97,108 παρ. 5 και 119 του Π.Δ.410/95. Ο κ.Δήμαρχ ος δήλωσε ότι συναινεί για την συζήτηση του θέματος πριν ασπό τά θέματα της ημερήσιας διάταξης . Το Δημοτικό Συμβούλιο έκρινες ομόφωνα το ανβωτέρω θέμα και προχώρησε στη συζήτησή του. Στή συνέχεια ο κ.Πρόεδρος εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα και είπε τα ακόλουθα: Με την αριθ.212/2005 απόφασή μας εγκρίθηκε η λήψη δανείου ποσού 350.000,00 € από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προκειμένου να καλύψει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές όπως αυτές αναφέρονται στην απόφαση αυτή. Επειδή το ταμείομ Παρακαταθηκών και Δανείων εγκρίνει δανειοδοτήσεις άνω των 350.000,00 €, με το αριθμ. 133152/10-8-2005ω έγγραφό του μας γνωρίζει ότι προκειμένου να καταστεί δυνατή η δανειοδότηση του Δήμου μας είναι απαραίτητο να προσκομιστεί νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλιου η οποία θα καθορίζει το ύψος του δανείου σύμφωνα με τον πίνακα, που συντάχθηκε από τον πρ/νο των οικονομικών Υπηρεσιών ύψους και υποβλήθηκε στο Ταμείο ύψους 357.000,00 €. Κατόπιν των ανωτέρ πρεέπι να τροποποιήσουμε την ανωτυέρω απόφαση ως προς το ποσό του δανείου από 350.000,00 € σε 357.00,00 € και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε όσα αναφέρονται ανωτέρω είδε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του ΤΠΚΔ και μετά από διαλογική συζήτηση
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...