Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00019 / 2005 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000082006 03/04/2006 Επιλογή
000072006 30/03/2006 Επιλογή
000062006 13/03/2006 Επιλογή
000052006 08/03/2006 Επιλογή
000042006 03/03/2006 Επιλογή
000032006 13/02/2006 Επιλογή
000022006 25/01/2006 Επιλογή
000012006 11/01/2006 Επιλογή
000312005 29/12/2005 Επιλογή
000302005 21/12/2005 Επιλογή
000292005 15/12/2005 Επιλογή
000282005 13/12/2005 Επιλογή
000272005 12/12/2005 Επιλογή
000262005 30/11/2005 Επιλογή
000252005 16/11/2005 Επιλογή
000242005 17/10/2005 Επιλογή
000232005 03/10/2005 Επιλογή
000212005 08/09/2005 Επιλογή
000202005 23/08/2005 Επιλογή
000222005 19/08/2005 Επιλογή
000192005 10/08/2005 Επιλογή
000182005 28/07/2005 Επιλογή
000172005 11/07/2005 Επιλογή
000162005 04/07/2005 Επιλογή
000152005 22/06/2005 Επιλογή
|< << 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 12 από 14


A/A: 00368 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Ράππος Σπύρος Δήμαρχος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Ανάθεση σύνταξης μελέτης του έργου Αντικατάσταση παλαιού δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Ευξεινούπολης και ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 €.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00248 Έτος: 2005 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Ανάθεση σύνταξης μελέτης του έργου Αντικατάσταση παλαιού δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Ευξεινούπολης και ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 €.
.1. Εγκρίνει το παρών θέμα ως κατεπείγον. 2. Εγκρίνει την ανάθεση σύνταξης της μελέτης «Αντικατάσταση παλαιού δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Ευξεινούπολης» στον Πολιτικό Μηχανικό κ. Βασίλη Ιωσηφίδη που έχει Τεχνικό Γραφείο με έδρα τη Θεσσαλονίκη. με αριθ. Μητρώου ΥΠΕΧΩΔΕ 13698 κατηγορία πτυχίου Β΄ για μηχανολογικές εργασίες με έδρα το Βόλο. 3. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2005 ως ακολούθως: Ως προς τα έξοδα Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο Κ.Α. 9111 μεταφέρει πίστωση ποσού 3462,00 € στον Κ.Α. 30- 7312-013 για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο: Πληρωμή μελετητή για τη σύνταξη μελέτης του έργου: "Αντικατάσταση παλαιού δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Ευξεινούπολης".
Πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το ανωτέρω θέμα που δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη και ζήτησε από το Δημ. Συμβούλιο να κρίνει εάν το θέμα είναι κατεπείγον και να συζητήσει και να λάβει σχετική απόφαση για το θέμα αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 97,108 παρ. 5 και 119 του Π.Δ.410/95. Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι συναινεί για την συζήτηση του θέματος πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης . Το Δημοτικό Συμβούλιο έκρινε ομόφωνα ως κατεπείγον το ανωτέρω θέμα και προχώρησε στη συζήτησή του. Ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα και έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Στο Πρόγραμμα Θησέας είναι ενταγμένο το έργο «Αντικατάσταση παλαιού δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Ευξεινούπολης» και εγκρίθηκε η προένταξή του. Η ΤΕΔΚ με το αριθμ. 617/2005 έγγραφό της επισημαίνει στους Δήμους ότι πρέπει να επισπεύσουν την υποβολή στην Περιφέρεια των φακέλων των προενταγμένων έργων στο ΘΗΣΕΑΣ, προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες δημοπράτησης και να μην υπάρξει καθυστέρηση στην απορρόφηση των κονδυλίων. Προκειμένου να υποβάλλουμε το φάκελο του παραπάνω έργου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για οριστική ένταξη του έργου απαιτείται η σύνταξη μελέτης του έργου. Λόγω αδυναμίας της ΤΥΔΚ Μαγνησίας να συντάξει την μελέτη (αριθ. πρωτ. 1178/1-2-2005) θα πρέπει να ανατεθεί σε ιδιώτη μελετητή Πολιτικό Μηχανικό με Πτυχία Α΄ τάξης Υδραυλικών. Η προεκτίμηση της αμοιβής της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ευρώ (2.470 ευρώ) χωρίς το Φ.Π.Α. Το ποσό αυτό δεν υπερβαίνει το 30% του ανώτερου ορίου αμοιβής του πτυχίου της Α΄ τάξης για την κατηγορία των υδραυλικών μελετών (άρθρο 4 Π.Δ. 798/78, όπως διαμορφώθηκε με τις διατάξεις της Απόφασης Δ15/10541/02) το οποίο είναι 10.000,00 ευρώ. Οπότε σύμφωνα με τα παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με απ' ευθείας ανάθεση να αναθέσει τη σύνταξη της μελέτης σε ιδιώτη μελετητή που πληροί όλες τις προϋποθέσεις (άρθρο 269 του Π.Δ. 410/95) που προβλέπει ο Ν. 716/77. Κλείνοντας τη συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 1
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...