Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00007 / 2005 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000142005 30/05/2005 Επιλογή
000132005 12/05/2005 Επιλογή
000122005 04/05/2005 Επιλογή
000112005 19/04/2005 Επιλογή
000102005 13/04/2005 Επιλογή
000092005 11/04/2005 Επιλογή
000082005 23/03/2005 Επιλογή
000072005 21/03/2005 Επιλογή
000062005 16/03/2005 Επιλογή
000052005 14/02/2005 Επιλογή
000042005 10/02/2005 Επιλογή
000032005 24/01/2005 Επιλογή
000022005 23/01/2005 Επιλογή
000012005 02/01/2005 Επιλογή
000292004 29/12/2004 Επιλογή
000282004 20/12/2004 Επιλογή
000272004 10/12/2004 Επιλογή
000262004 25/11/2004 Επιλογή
000252004 22/11/2004 Επιλογή
000242004 12/11/2004 Επιλογή
000222004 10/11/2004 Επιλογή
000112004 09/06/2004 Επιλογή
000092004 05/05/2004 Επιλογή
000082004 20/04/2004 Επιλογή
000072004 05/04/2004 Επιλογή
|< << 8 9 10 11 12 13 14 >|
Σελίδα 13 από 14


A/A: 00128 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Ράππος Σπύρος Δήμαρχος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Γνωμοδότηση επί της αριθ. 3/2005 απόφασης του Δ.Σ. του Παιδικού Σταθμού Αλμυρού περί: Έγκρισης Προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικον. έτους 2005 του Παιδικού Σταθμού Αλμυρού.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00108 Έτος: 2005 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Γνωμοδότηση επί της αριθ. 3/2005 απόφασης του Δ.Σ. του Παιδικού Σταθμού Αλμυρού περί: Έγκρισης Προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικον. έτους 2005 του Παιδικού Σταθμού Αλμυρού.
1.-Γνωμοδοτεί υπέρ της αριθ. 3/2005 απόφασης του Παιδικού Σταθμού Αλμυρού και εγκρίνει τον Προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Παιδικού Σταθμού Αλμυρού οικον. έτους 2005 ο οποίος έχει ως εξής: ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 206.400,00 ευρώ ΕΚΤΑΚΤΑ 3.325,81ευρώ Εισπράξεις υπέρ τρίτων 38.100,00 ευρώ Χρηματικό υπόλοιπο 29.174,19 ευρώ -------------------- ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 280.000,00 ευρώ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ 230.000,00 ευρώ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑ 38.100,00 ευρώ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 11.900,00 ευρώ --------------------- ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 280.000,00 ευρώ
Ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο - Πρόεδρο του Παιδικού Σταθμού Αλμυρού ο οποίος εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παιδικού Σταθμού Αλμυρού με την αριθ. 3/2005 απόφασή του ενέκρινε τον Προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του οικον. έτους 2005 και πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του να γνωμοδοτήσει επί του υποβληθέντος Προϋπολογισμού. Κλείνοντας τη συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε όσα αναφέρονται ανωτέρω. Μετά από διαλογική συζήτηση αφού είδε και τις διατάξεις του άρθρου 198 παρ. 3 του Π.Δ. 410/95 "Περί Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα" και αφού επεξεργάσθηκε όλα τα κονδύλια των σκελών του Προϋπολογισμού.
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...