Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00022 / 2005 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000082006 03/04/2006 Επιλογή
000072006 30/03/2006 Επιλογή
000062006 13/03/2006 Επιλογή
000052006 08/03/2006 Επιλογή
000042006 03/03/2006 Επιλογή
000032006 13/02/2006 Επιλογή
000022006 25/01/2006 Επιλογή
000012006 11/01/2006 Επιλογή
000312005 29/12/2005 Επιλογή
000302005 21/12/2005 Επιλογή
000292005 15/12/2005 Επιλογή
000282005 13/12/2005 Επιλογή
000272005 12/12/2005 Επιλογή
000262005 30/11/2005 Επιλογή
000252005 16/11/2005 Επιλογή
000242005 17/10/2005 Επιλογή
000232005 03/10/2005 Επιλογή
000212005 08/09/2005 Επιλογή
000202005 23/08/2005 Επιλογή
000222005 19/08/2005 Επιλογή
000192005 10/08/2005 Επιλογή
000182005 28/07/2005 Επιλογή
000172005 11/07/2005 Επιλογή
000162005 04/07/2005 Επιλογή
000152005 22/06/2005 Επιλογή
|< << 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 12 από 14


A/A: 00410 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Ράππος Σπύρος Δήμαρχος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 350.000,00 € από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – επισκευή Εσωτερικής Οδοποιίας Αλμυρού (περιοχή Β΄), πρ/σμού δαπάνης 350.000,00 € με Φ.Π.Α.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00290 Έτος: 2005 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 350.000,00 € από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – επισκευή Εσωτερικής Οδοποιίας Αλμυρού (περιοχή Β΄), πρ/σμού δαπάνης 350.000,00 € με Φ.Π.Α.
1. Εγκρίνει ως κατεπείγουσα την παρούσα συνεδρίαση. 2. Εγκρίνει ως κατεπείγον το παρόν θέμα. 3. Αποδέχεται την επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. – Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ ποσού 350.000,00 € για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή-συντήρηση Εσωτερικής οδοποιίας Αλμυρού». 4. Τροποποιεί το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων του Δήμου έτους 2005 και εγγράφει σ' αυτό και το ανωτέρω έργο και εγκρίνει να εκτελεσθεί ανεξαρτήτου σειράς. 5. Εγκρίνει την αριθ. 252/2005 μελέτη του έργου: «Επισκευή-συντήρηση Εσωτερικής οδοποιίας Αλμυρού» πρ/σμού δαπάνης 350.000,00 € με ΦΠΑ. 6. Αναμορφώνει τον πρ/σμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου ως ακολούθως: Ως προς τα έσοδα Γράφει πίστωση ποσού 350.000,00 στον Κ.Α. …… με τίτλο ………… Μεταφέρει την ανωτέρω πίστωση ποσού 11.000,00 € στο Αποθεματικό Κεφάλαιο Κ.Α. 9111. Ως προς τα έξοδα Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο Κ.Α. 9111 μεταφέρει πίστωση ποσού 350.000,00 € στον Κ.Α. 30-7333.005 για δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Συντήρηση - επισκευή Εσωτερικής Οδοποιίας Αλμυρού (περιοχή Β΄) ". 7. Καθορίζει τρόπο εκτέλεσης του έργου τη δημοπρασία σύμφωνα με τους όρους που θα καταρτίσει και θα εγκρίνει η Δημαρχιακή Επιτροπή. Η δημοπρασία θα γίνει αφού τελειώσουν οι εργολάβοι από τα έργα της ΔΕΥΑΛ. Μειοψηφούντος του Δημ. Συμβούλου Κων. Καραγεώργου για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση. Ο Δημ. Σύμβουλος Αλ. Καραμπάσης ήταν απών από την ψηφοφορία του θέματος.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο επικεφαλής της ήσσονος μειοψηφίας κ. Στ. Κοντογεωργάκης του Ευστ. είπε ότι τα αριθμ. 2, 3 και 4 θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν τα θεωρεί κατεπείγοντα το πιο σοβαρό θέμα που δεν το συζητάμε σήμερα είναι το θέμα της ποιότητας του νερού και ο σάλος που έχει δημιουργηθεί γύρω από αυτό. Πρέπει να συζητήσουμε το θέμα του νερού σε ειδική συνεδρίαση στην οποία να συμμετέχουν όλοι οι φορείς της πόλης και με την άποψή του συμφώνησαν αρκετοί Δημοτικοί Σύμβουλοι.. Απαντώντας στον κ. Κοντογεωργάκη ο κ. Δήμαρχος είπε ότι περιμένουμε τα αποτελέσματα των αναλύσεων από το Γενικό Χημείο του Κράτους και μετά να συζητήσουμε το θέμα στο Συμβούλιο. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος είπε στο Συμβούλιο ότι η Συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε κατεπείγουσα διότι από την αναβολή της συζήτησης των ανωτέρω θεμάτων και τη λήψη σχετικής απόφασης κινδυνεύουν άμεσα και σπουδαία τα συμφέροντα του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο έκρινε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ως Κατεπείγουσα την παρούσα συνεδρίαση, με ψήφους 14 υπέρ και 2 κατά. ΝΑΙ ψήφισαν οι Δημ. Σύμβουλοι:Χρ. Καρακώστας, Δημ. Μαντζωρογεώργος, Λεων. Τζιοβάρας, Αν. Μπιντέλας, Ιωάν. Τετριμίδας, Κοντογεωργάκης Στ. του Παν., Ευμ. Γκίνη, Χρ. Σπαθής, Γ. Πριάκος, Νικ. Ξύστρας, Ευάγ. Χατζηκυριάκος, Αλ. Καραμπάσης, Κων. Βέργας και Στ. Κοντογεωργάκης με την παρατήρηση ότι εγκρίνει ως κατεπείγουσα τη συνεδρίαση μόνο ως προς το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης (σύνολο 14). ΌΧΙ ψήφισαν οι Δημ. Σύμβουλοι Αθ. Σαρρής και Κων. Καραγεώργος (σύνολο 2). Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Ο Δήμος μας επιχορηγήθηκε από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ με το ποσό των 350.000,00 € για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή-συντήρηση Εσωτερικής οδοποιίας Αλμυρού». Ήδη για το έργο συντάχθηκε η αριθμ. 252/2005 μελέτη της ΤΥΔΚ πρ/σμού δαπάνης 350.000,00 € με ΦΠΑ. Η μελέτη αφορά την εκτέλεση εργασιών για επισκευή και συντήρηση των οδών του Αλμυρού, όπως αυτοί φαίνονται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση της Μελέτης, που έχουν υποστεί διάφορες ζημιές τα τελευταία χρόνια λόγω διαφόρων έργων που έχουν γίνει σ’ αυτές, με αποτέλεσμα τα οδοστρώματα να έχουν φθαρεί, να έχουν ρηγματωθεί ή να έχουν παραμορφωθεί. Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποδεχθεί την πίστωση, να εγκρίνει τη μελέτη, να τροποποιήσει το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2005, να αναμορφώσει τον πρ/σμό για τη δημιουργία σχετικής πίστωσης, και να καθορίσει τον τρόπο εκτέλεσης του έργου. Τρόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι η δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους που θα καταρτίσει και θα εγκρίνει η Δημαρχιακή Επιτροπή. Λαβών το λόγο ο επικεφαλής της ήσσονος μειοψηφίας κ. Στέργιος Κοντογεωργάκης είπε ότο ορισμένοι δρόμοι πρέπει να ασφαλτοστρωθούν από τους εργολάβους που εκτελούν τα έργα του βιολογικού καθαρισμού και αποχέτευσης ……………… Τοποθετούμενος επί του θέματος ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Ευάγγελος Χατζηκυριάκος είπε να εκτελεστεί το έργο υπό τον όρο να γίνει η δημοπρασία αφού τελειώσουν οι εργολάβοι από τα έργα της ΔΕΥΑΛ. Λαβών το λόγ ο Δημ. Σύμβουλος Κων. Καραγεώργος πρότεινε να αναβληθεί το θέμα και να συζητηθούν όλες οι συμβάσεις των εργολάβων σε ειδική συνεδρίαση. Στο σημείο αυτό απεχώρησε από τη συνεδρίαση ο Δημ. Σύμβουλος Αλ. Καραμπάσης. Κλείνοντας τη συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε όσα αναφέρονται ανωτέρω, είδε τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του Ν. 2229/94, των Π. Δ/των 609/85, 472/85, 171/87, του Ν. 2940/01, του Ν. 3212/03, του Ν. 3263/04, είδε την αριθ. 231/2005 μελέτη του έργου και μετά από διαλογική συζήτηση.
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...