Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00024 / 2005 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000082006 03/04/2006 Επιλογή
000072006 30/03/2006 Επιλογή
000062006 13/03/2006 Επιλογή
000052006 08/03/2006 Επιλογή
000042006 03/03/2006 Επιλογή
000032006 13/02/2006 Επιλογή
000022006 25/01/2006 Επιλογή
000012006 11/01/2006 Επιλογή
000312005 29/12/2005 Επιλογή
000302005 21/12/2005 Επιλογή
000292005 15/12/2005 Επιλογή
000282005 13/12/2005 Επιλογή
000272005 12/12/2005 Επιλογή
000262005 30/11/2005 Επιλογή
000252005 16/11/2005 Επιλογή
000242005 17/10/2005 Επιλογή
000232005 03/10/2005 Επιλογή
000212005 08/09/2005 Επιλογή
000202005 23/08/2005 Επιλογή
000222005 19/08/2005 Επιλογή
000192005 10/08/2005 Επιλογή
000182005 28/07/2005 Επιλογή
000172005 11/07/2005 Επιλογή
000162005 04/07/2005 Επιλογή
000152005 22/06/2005 Επιλογή
|< << 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 12 από 14


A/A: 00460 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Ράππος Σπύρος Δήμαρχος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Ανάκληση της αριθμ. 310/2005 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου περί Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑΑΛ και Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και ΔΕΥΑΑΛ.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00324 Έτος: 2005 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Ανάκληση της αριθμ. 310/2005 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου περί Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑΑΛ και Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και ΔΕΥΑΑΛ.
1. Ανακαλεί την αριθ. 310/2005 απόφ του Δημ. Συμβουλίου περί "Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑΑΛ¨για το λόγο που αναφέρεται στην εισήγηση, με ψήφους 12 υπέ 2. Εγκρίνει και αποδέχεται την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αλμυρού (ΔΕΥΑΑΛ) για την εξασφάλιση νερού για την άρδευση των αλσυλλίων και δενδροστοιχιών του Δήμου και συντήρηση του δικτύου άρδευσης του Δήμου Αλμυρού, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση. 3. Ορίζει ως εκπροσώπους του Δήμου για την Επιτροπή Παρακολούθησης, σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση, τους: α. Χρ. Σπαθή β. Στ. Κοντογεωργάκη γ. Κ. Βέργα Μειοψηφούντων (6) δημοτικών συμβούλων: Ευμ. Γκίνη, Μαρ. Μπάρδα, Κ. Καραγεώργου, Ευ. Χατζηκυριάκου, Ελ. Ματίκα και Σαβ. Τσόγκα οι οποίοι ψήφισαν τη 2η πρόταση. ΝΑΙ ψήφισαν (12) δημοτικοί σύμβουλοι: Δ. Μαντζωρογεώργος, Ι. Τετριμίδας, Λ. Τζοβάρας, Αν. Μπιντέλας, Στ. Κοντογεωργάκης του Π., Δ. Βαζούρας, Χρ. Σπαθής, Γ. Πριάκος, Ν. Ξύστρας, Αλέξ. Καραμπάσης, Στ. Κοντογεωργάκης του Ε. και Κ. Βέργας. Ο δημοτικός σύμβουλος Αθ. Σαρρής ψήφισε ΛΕΥΚΟ.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο στον Αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΑΛ κ. Ιωάννη Τετριμίδα ο οποίος είπε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ. 310/2005 απόφασή του ενέκρινε και αποδέχθηκε την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλμυρού (ΔΕΥΑΑΛ) για την εξασφάλιση πόσιμου ύδατος. Επειδή το αντικείμενο που αφορά η Προγραμματική Σύμβαση είναι ήδη αντικείμενο της ΔΕΥΑΑΛ δεν έχει νόημα η Προγραμματική Σύμβαση. Για το λόγο αυτό προτείνεται η ανάκληση της αριθμ. 310/2005 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και η λήψη νέας απόφασης για Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της ΔΕΥΑΑΛ με αντικείμενο την εξασφάλιση νερού για άρδευση. Η αλλαγή της χρήσης της γεώτρησης σε υδρευτική μπορεί να γίνει σύμφωνα με το από 10-10-2005 έγγραφο της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων Νομ. Αυτ/σης Μαγνησίας. Η Προγραμματική Σύμβαση που προτείνεται σκοπό έχει την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών για την άμεση και αποτελεσματικότερη εκτέλεση εργασιών και δράσεων στην περιοχή του Δήμου Αλμυρού με βασικό στόχο την βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων και την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων. Ειδικότερα το αντικείμενο που πρόκειται να εκτελεσθεί μέσα από την Προγραμματική Σύμβαση συνοψίζεται ως εξής: 1. Εξασφάλιση νερού για την άρδευση των αλσυλλίων και δενδροστοιχιών του Δήμου και συντήρηση του δικτύου άρδευσης του Δήμου Αλμυρού. Η συνολική χρηματοδότηση της ΔΕΥΑΑΛ για την εκτέλεση των αναφερόμενων έργων της Προγραμματικής σύμβασης υπολογίζεται στο ύψος των 130.000,00 € από τα οποία ποσό 100.000,00 € θα δώσει ο Δήμος και το υπόλοιπο ποσό 30.000,00 η ΔΕΥΑΑΛ Με την υπογραφή της Σύμβασης ο Δήμος θα δώσει 100.000,00 €. Υπάρχουν για το σκοπό αυτό τα χρήματα της επιχορήγησης του ΥΠΕΣΔΔΑ. Στο σημείο αυτό ο κ. Πρόεδρος διάβασε την από 13-10-2005 αίτηση του Γεωργίου Χορταριά του Χρήστου ο οποίος υπενθυμίζει στο Συμβούλιο ότι στην γεώτρηση που πρόκειται να αγοράσει ο Δήμος συμμετέχει και αυτός ως συνεταίρος. Επίσης έχει δικαίωμα χρήσης των πηγών Χορταριά. Για την ανωτέρω γεώτρηση υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ αυτού και του Δημητρίου Χορταριά και με τις αποφάσεις που μέχρι τώρα έχει λάβει το Συμβούλιο διαπράτετε μια αδικία στο πρόσωπό του. Τα νερά είναι δημόσιος πλούτος και ανήκουν στο Κράτος. Εάν ο Δήμος είναι αποφασισμένος να υδροδοτήσει την πόλη του Αλμυρού έχει το δικαίωμα να διανοίξει γεώτρηση πλησίον των πηγών στη θέση "ΧΟΤΡΑΡΕΪΚΑ σεβόμενος όμως τα υπάρχοντα δικαιώματα χρήσης των. Συμμεριζόμενος το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πόλη με την αίτησή του - πρόταση ο κ. Χορταριάς παραχωρεί στο Δήμο έκταση πλησίον των πηγών για τη διάνοιξη γεώτρησης υπό τον όρο ο Δήμος να του παραχωρήσει το δίκαιωμα για άρδευση 40 στρεμμάτων. Ακολούθως τοποθετήθηκε επί του θέματος η δημοτική σύμβουλος Ελένη Ματίκα η οποία είπε ότι με την προηγούμενη αριθμ. 310/2005 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου είχαμε πει για προγραμματική σύμβαση με αντικείμενο την ύδρευση. Μιλάμε τώρα για άρδευση, τι θα γίνει; Δήμαρχος: Θα γίνει αλλαγή χρήσης της γεώτρησης από άρδευση σε ύδρευση. Είσαστε αρνητική για το νερό κα Ματίκα. Ματίκα: Είπαμε να οριστούν ορκωτοί εκτιμητές να εκτιμήσουν την αξία της γεώτρησης. Ορίστηκαν και μας είπαν 100.000,00 € η αξία της, ενώ, πριν την εκτίμηση, πουλούσαν τη γεώτρηση 76.000.000 δρχ. Είπαμε ο Δήμος να πάρει αυτό το κομμάτι που μας δίνει ο κ. Γ. Χορταριάς και βρίσκεται στις πηγές για να πάρουμε τις πηγές. Ο κ. Γ. Χορταριάς μας προσφέρει τις πηγές δωρεάν. Πάτε στις πηγές κ. Δήμαρχε και με έξοδα του Δήμου ανορύξτε γεώτρηση και με νόμιμο τρόπο δώστε το νερό στο Δήμο. Αφού μπορούμε να πάρουμε το νερό δωρεάν γιατί να δώσουμε τόσα χρήματα; Άλλωστε η προγραμματική σύμβαση αναφέρει για άρδευση που εκχωρούμε στη ΔΕΥΑ με επιτροπή που ο Δήμαρχος στην ουσία θα ελέγχει. Θέλω να ακούσω μια ευθεία απάντηση. Γιατί βάσει νόμου ο Δήμος δεν παίρνει τις πηγές Χορταριά να κάνει γεώτρηση και να φέρει τις πηγές στο Δήμο; Απαντήστε μου. Δήμαρχος: Τις πηγές θα τις πάρουμε. Τετριμίδας Ιωάννης: Υπάρχει απόφαση για την απόσταση που μπορείς να χτυπήσεις αρδευτική ή υδρευτική γεώτρηση. Είναι 1000μ. Από υδρευτική και 300μ. από αρδευτική. Ύστερα από γνωμοδότηση του εργαστηρίου Γούναρη, το νερό είναι κατάλληλο για ύδρευση. Τα νιτρικά είναι μέσα στον κανονισμό. Οι πηγές τώρα τρέχουν, το καλοκαίρι σταματούν και τότε είναι που έχουμε το πρόβλημα. Βαζούρας: Είπαμε ότι ο Δήμος έχει άμεση ανάγκη για νερό. Και τις πηγές Χορταριά να πάρουμε το καλοκαίρι δεν έχουν νερό. Επίσης δεν απαιτούνται χρήματα για να ανοίξουμε γεώτρηση; Νιτρικά θα έχουμε. Μια προσωρινή λύση είναι. Πρέπει να εξασφαλίσουμε νερό στο Δήμο. Έχουμε υπόσχεση για αλλαγή χρήσης του νερού. Να ψηφίσουμε την προγραμματική σύμβαση να τελειώνουμε. Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Ευάγγελος Χατζηκυριάκος και είπε ότι η απόφαση θα αποτύχει και πάλι. Όλα γίνονται πρόχειρα. Ψάχνουν να βρουν τρόπους για αγορά μιας γεώτρησης. Η προγραμματική σύμβαση αναφέρει για άρδευση και ότι το χρονοδιάγραμμα και ο προϋπολογισμός μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Επιτροπής παρακολούθησης. Έτσι όπως είναι μπορούν να αποθηκεύονται τα χρήματα στη ΔΕΥΑΑΛ. Οι λύσεις είναι απλές. Και αυτή η προγραμματική σύμβαση θα βγει άκυρη. Αφού ο Δήμος έχει την άρδευση γιατί δεν προχωρά στην αγορά γεώτρησης; Άλλωστε η ΔΕΥΑΑΛ έχει ήδη στο καταστατικό της άρδευση. Άρα η προγραμματική σύμβαση δεν προχωράει. Την έχω ψηφίσει την προγραμματική σύμβαση διότι έχω κατηγορηθεί ότι δε θέλω το νερό για τον Δήμο. Να μην κατηγορηθώ. Δεν μπορώ να ψηφίσω τέτοιες προγραμματικές συμβάσεις που άλλα λένε και άλλα εννοούν. Δήμαρχος: Τα χρήματα της επιχορήγησης του ΥΠΕΣΔΑ δεν μπορούσαν να δοθούν στη ΔΕΥΑΑΛ. Ο σκοπός είναι πώς θα πάνε τα χρήματα στη ΔΕΥΑΑΛ που έχει το αντικείμενο της υδροδότησης. Καραγεώργος: Να αποφασίσει το Συμβούλιο για ανόρυξη γεώτρησης κοντά στον ήδη υπάρχοντα αγωγό ύδρευσης. Ξέρετε πόσο θα κοστίσει αυτή η γεώτρηση; Να μείνουμε στην παλιά απόφαση. Κοντογεωργάκης Στέργιος, επικεφαλής ήσσονος μειοψηφίας:Το θέμα έχει εξαντληθεί από καιρό. Μια τυπική αλλαγή είναι. Εμείς κρίνουμε μέχρι ποιο σημείο θα πάει η Προγραμματική Σύμβαση. Να δώσουμε την ευκαιρία στη Διοίκηση να λύσει το θέμα του νερού. Στην Προγραμματική Σύμβαση Επιτροπή παρακολούθησης να είναι:ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΑΛ και τρεις εκπροσώπους του Δήμου που θα ορίζει το Δημ. Συμβούλιο. Πρόεδρος: Για να κλείσουμε το θέμα, στην Προγραμματική Σύμβαση θα αναφέρεται ότι Επιτροπή Παρακολούθησης θα αποτελείται από μέλη όπως πρότεινε ο κ. Κοντογεωργάκης και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης και ο προϋπολογισμός της Προγραμματικής Σύμβασης θα τροποποιούνται με απόφαση του Δημ. Συμβουλίου. Τσόγκας: Μετά τις προτάσεις των Χορταριά Γ. και Χορταρια Δ. η Διοίηση να προχωρήσει λαμβάνοντας υπόψη τη δωρεά στην αξιοποίηση αυτών των προτάσεων. Με την άποψη του κ. Τσόγκα συμφώνησε η κα Ματίκα και πρότεινε να αξιοποιηθούν τα νερά των πηγών από το Δήμο. Μετά τα παραπάνω κατατέθηκαν στο Προεδρείο δύο προτάσεις: 1η πρόταση του Δημάρχου: Ως έχει το θέμα με Επιτροπή παρακολούθησης αποτελούμενη από τους Δήμαρχο, αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΑΛ, Βέργας, Σπαθής, Κοντογεωργάκης. 2η πρόταση της κας Γκίνη: Ως έχει το θέμα με Επιτροπή παρακολούθησης αποτελούμενη από τους Δήμαρχο, Βέργα, Σπαθή, Ματίκα και Καραγεώργο. Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία Το Δημοτικό Συμβούλιο
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...