Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00024 / 2005 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000082006 03/04/2006 Επιλογή
000072006 30/03/2006 Επιλογή
000062006 13/03/2006 Επιλογή
000052006 08/03/2006 Επιλογή
000042006 03/03/2006 Επιλογή
000032006 13/02/2006 Επιλογή
000022006 25/01/2006 Επιλογή
000012006 11/01/2006 Επιλογή
000312005 29/12/2005 Επιλογή
000302005 21/12/2005 Επιλογή
000292005 15/12/2005 Επιλογή
000282005 13/12/2005 Επιλογή
000272005 12/12/2005 Επιλογή
000262005 30/11/2005 Επιλογή
000252005 16/11/2005 Επιλογή
000242005 17/10/2005 Επιλογή
000232005 03/10/2005 Επιλογή
000212005 08/09/2005 Επιλογή
000202005 23/08/2005 Επιλογή
000222005 19/08/2005 Επιλογή
000192005 10/08/2005 Επιλογή
000182005 28/07/2005 Επιλογή
000172005 11/07/2005 Επιλογή
000162005 04/07/2005 Επιλογή
000152005 22/06/2005 Επιλογή
|< << 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 12 από 14


A/A: 00467 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Βέργας Κων/νος Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Δημιουργία πίστωσης ποσού 1.000,00 € για τη διάνοιξη δρόμου μήκους 300 μ. στο Δ.Δ. Κοκκωτών για την υλοτομία για τις ανάγκες των κατοίκων.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00330 Έτος: 2005 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Δημιουργία πίστωσης ποσού 1.000,00 € για τη διάνοιξη δρόμου μήκους 300 μ. στο Δ.Δ. Κοκκωτών για την υλοτομία για τις ανάγκες των κατοίκων.
1. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.462,00 € για την εκτέλεση του έργου "Κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού στο Δ.Δ. Κοκκωτών μήκους περίπου έξι (6) χιλιομέτρων" από τη θέση Περιστέρι μέχρι το παλαιό δίκτυο στη θέση Τρανό Ρέμα, για τις ανάγκες ύδρευσης της κτηνοτροφίας. 3. Αναμορφώνει τον πρ/σμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2005 ως ακολούθως: Ως προς τα έξοδα Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο Κ.Α. 9111 μεταφέρει πίστωση ποσού 3.462,00 ευρώ στον Κ.Α. 30-7312-014 για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο: "Κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού στο Δ.Δ. Κοκκωτών". Η παρούσα Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 249/2005 ..................................................................................................................................... Τελείωσαν τα θέματα και λύεται η συνεδρίαση. Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΑλμυρός 11 / 8 /2005Ο Δήμαρχος ΑλμυρούΣπύρος Ράππος ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα και έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Στο Δ.Δ. Κοκκωτών οι πηγές από τις οποίες ποτίζονταν 5.000 περίπου ζώα στέρεψαν με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρότατα προβλήματα στους κτηνοτρόφους οι οποίοι αδυνατούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της ύδρευσης των ζώων τους. Για την επίλυση του προβλήματος προτείνεται από το Δ.Δ. Κοκκωτών η κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού από πηγές που έχουν επαρκή ποσότητα νερού και συγκεκριμένα από τη θέση Περιστέρι να μεταφερθεί το νερό στο παλαιό δίκτυο ύδρευσης της κτηνοτροφίας που βρίσκεται στην τοποθεσία Τρανό Ρέμα. Για το λόγο αυτό είναι ανάγκη να αναμορφώσουμε τον πρ/σμό του Δήμου οικον. έτους 2005 για τη δημιουργία νέας πίστωσης για την κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε τον κ. Δήμαρχο, είδε τις σχετικές διατάξεις του ΔΚΚ και μετά από διαλογική συζήτηση 1. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.462,00 € για την εκτέλεση του έργου "Κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού στο Δ.Δ. Κοκκωτών μήκους περίπου έξι (6) χιλιομέτρων" από τη θέση Περιστέρι μέχρι το παλαιό δίκτυο στη θέση Τρανό Ρέμα, για τις ανάγκες ύδρευσης της κτηνοτροφίας. 3. Αναμορφώνει τον πρ/σμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2005 ως ακολούθως: Ως προς τα έξοδα Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο Κ.Α. 9111 μεταφέρει πίστωση ποσού 3.462,00 ευρώ στον Κ.Α. 30-7312-014 για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο: "Κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού στο Δ.Δ. Κοκκωτών".
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...