Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00025 / 2005 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000082006 03/04/2006 Επιλογή
000072006 30/03/2006 Επιλογή
000062006 13/03/2006 Επιλογή
000052006 08/03/2006 Επιλογή
000042006 03/03/2006 Επιλογή
000032006 13/02/2006 Επιλογή
000022006 25/01/2006 Επιλογή
000012006 11/01/2006 Επιλογή
000312005 29/12/2005 Επιλογή
000302005 21/12/2005 Επιλογή
000292005 15/12/2005 Επιλογή
000282005 13/12/2005 Επιλογή
000272005 12/12/2005 Επιλογή
000262005 30/11/2005 Επιλογή
000252005 16/11/2005 Επιλογή
000242005 17/10/2005 Επιλογή
000232005 03/10/2005 Επιλογή
000212005 08/09/2005 Επιλογή
000202005 23/08/2005 Επιλογή
000222005 19/08/2005 Επιλογή
000192005 10/08/2005 Επιλογή
000182005 28/07/2005 Επιλογή
000172005 11/07/2005 Επιλογή
000162005 04/07/2005 Επιλογή
000152005 22/06/2005 Επιλογή
|< << 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 12 από 14


A/A: 00480 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Βέργας Κων/νος Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00341 Έτος: 2005 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 410/95 "Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας" όπως αυτός ισχύει, η αρμοδιότητα χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ανήκει στους Δήμους. ΄Ηδη υποβλήθηκαν στο αρμόδιο Γραφείο Εσόδων του Δήμου αιτήσεις και φάκελοι δικαιολογητικών των κάτωθι: 1. Παυλίδου Κυριακή " Κυλικείο" εντός του 1ου και 4ου Δημοτικού Σχολείου Αλμυρού. 2. Παυλίδου Παναγιώτα "Καφενείο - Καφετέρια" στο 1ο χλμ. Παλιας Εθνικής οδού Πλατάνου - Σούρπης. 3. Παναγιωτοπούλου Χαρίκλεια " Καφενείο" στην Ερμού 94 στον Αλμυρό. 4. Μπουλαμάτσης Σωτήριος "Μπουγατσάδικο με εργαστήριο" στην Ερμού 110 στον Αλμυρό. 5. Σανοζίδης Ιωάννης "Ουζερί" στην Ευξεινούπολη. 6. Χαλκίδης Θεόδωρος "Οβελιστήριο" στην Βασ. Κων/νου 135 - 137. 7. Γαυρινιώτη Αναστασία 8. Μαργαρίτης Στέργιος "Μπάρ" Παλαία Εθνική οδός 1ο χλμ. Αλμυρύ - Σούρπης. Η Νομοθεσία που ισχύει σήμερα για το θέμα αυτό είναι: α) Το Π.Δ. 180/79 (ΦΕΚ - 46 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί. β) Η υπ' αριθ. Α1β/8577/83 Υγειονομική Διάταξη και ειδικότερα τα άρθρα 1-36 αυτής με τα οποία καθορίζονται οι γενικοί και οι ειδικοί όροι ίδρυσης και λειτουργίας Καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως τροποποιήθηκαν με την αριθ. ΥΙΒ/2000 υγειονομική διάταξη. γ) Η ΚΥΑ 31710/93 με την οποία καθορίζεται ο τύπος, το περιεχόμενο και τα δικαιολογητικά για την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. δ) Το άρθρο 43 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης και η Γ1/12922/74 όμοια με τις οποίες καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι χορήγησης της αιτούμενης άδειας. Όπως προκύπτει από τους σχετικούς φακέλους οι ανωτέρω αιτούντες: α) Έχουν υποβάλλει όλα τα οριζόμενα από τις πιο πάνω διατάξεις δικαιολογητικά. β) Όπως προκύπτει από τα συνυποβαλλόμενα διακιολογητικά έχουν τις απαραίτητες εγκρίσεις της Υγειονομικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με τα παραπάνω το Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει για την χορήγηση ή όχι των αιτουμένων αδειών. Το Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις διατάξεις του άρθρου 25 του Δ.Κ.Κ. όπως αυτό συμπληρώθηκε από το άρθρο 41 του Ν. 2218/94, και τις λοιπές σχετικές διατάξεις και αφού διαπιστώθηκε η πληρότητα των φακέλων με τα σχετικά δικαιολογητικά, μετά από διαλογική συζήτηση Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι - Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 1. Εγκρίνει τη χορήγηση των αιτούμενων αδειών στους παρακάτω: α) β) γ) 2. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για την χορήγηση των σχετικών αδειών στους αιτούντες με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος κοινοποιούμενης σε φωτοαντίγραφο στις αρμόδιες Υπηρεσίες. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό /2004.ύει, η αρμοδιότητα χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ανήκει στους Δήμους. ΄Ηδη υποβλήθηκαν στο αρμόδιο Γραφείο Εσόδων του Δήμου αιτήσεις και φάκελοι δικαιολογητικών των κάτωθι: 1. 2. Η Νομοθεσία που ισχύει σήμερα για το θέμα αυτό είναι: α) Το Π.Δ. 180/79 (ΦΕΚ - 46 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί. β) Η υπ' αριθ. Α1β/8577/83 Υγειονομική Διάταξη και ειδικότερα τα άρθρα 1-36 αυτής με τα οποία καθορίζονται οι γενικοί και οι ειδικοί όροι ίδρυσης και λειτουργίας Καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως τροποποιήθηκαν με την αριθ. ΥΙΒ/2000 υγειονομική διάταξη. γ) Η ΚΥΑ 31710/93 με την οποία καθορίζεται ο τύπος, το περιεχόμενο και τα δικαιολογητικά για την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. δ) Το άρθρο 43 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης και η Γ1/12922/74 όμοια με τις οποίες καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι χορήγησης της αιτούμενης άδειας. Όπως προκύπτει από τους σχετικούς φακέλους οι ανωτέρω αιτούντες: α) Έχουν υποβάλλει όλα τα οριζόμενα από τις πιο πάνω διατάξεις δικαιολογητικά. β) Όπως προκύπτει από τα συνυποβαλλόμενα διακιολογητικά έχουν τις απαραίτητες εγκρίσεις της Υγειονομικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με τα παραπάνω το Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει για την χορήγηση ή όχι των αιτουμένων αδειών. Το Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις διατάξεις του άρθρου 25 του Δ.Κ.Κ. όπως αυτό συμπληρώθηκε από το άρθρο 41 του Ν. 2218/94, και τις λοιπές σχετικές διατάξεις και αφού διαπιστώθηκε η πληρότητα των φακέλων με τα σχετικά δικαιολογητικά, μετά από διαλογική συζήτηση Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι - Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 1. Εγκρίνει τη χορήγηση των αιτούμενων αδειών στους παρακάτω: α) β) γ) 2. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Α
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...