Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00025 / 2005 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000082006 03/04/2006 Επιλογή
000072006 30/03/2006 Επιλογή
000062006 13/03/2006 Επιλογή
000052006 08/03/2006 Επιλογή
000042006 03/03/2006 Επιλογή
000032006 13/02/2006 Επιλογή
000022006 25/01/2006 Επιλογή
000012006 11/01/2006 Επιλογή
000312005 29/12/2005 Επιλογή
000302005 21/12/2005 Επιλογή
000292005 15/12/2005 Επιλογή
000282005 13/12/2005 Επιλογή
000272005 12/12/2005 Επιλογή
000262005 30/11/2005 Επιλογή
000252005 16/11/2005 Επιλογή
000242005 17/10/2005 Επιλογή
000232005 03/10/2005 Επιλογή
000212005 08/09/2005 Επιλογή
000202005 23/08/2005 Επιλογή
000222005 19/08/2005 Επιλογή
000192005 10/08/2005 Επιλογή
000182005 28/07/2005 Επιλογή
000172005 11/07/2005 Επιλογή
000162005 04/07/2005 Επιλογή
000152005 22/06/2005 Επιλογή
|< << 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 12 από 14


A/A: 00485 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Βέργας Κων/νος Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Αναμόρφωση του πρ/σμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2005.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00344 Έτος: 2005 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Αναμόρφωση του πρ/σμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2005.
Αναμορφώνει τον πρ/σμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2005 για την ομαλή λειτουργία του Δήμου ως ακολούθως: Ως προς τα έσοδα ----------------------- 1. Γράφει πίστωση ποσού 71.883,57 ευρώ στον Κ.Α. 0612 με τίτλο "ΚΑΠ για τη λειτουργία Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών", για ενίσχυση αυτού, κατόπιν αποδοχής επιχορήγησης από το ΥΠΕΣΔΔΑ. 2.Γράφει πίστωση ποσού 62.625,95 ευρώ στον Κ.Α. 0614 με τίτλο "ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Αθμιας και Βθμιας εκπαίδευσης", για ενίσχυση αυτού κατόπιν αποδοχής επιχορήγησης από το ΥΠΕΣΔΔΑ. Μεταφέρει τις ανωτέρω πιστώσεις σύνολο 134.509,52 ευρώ στο Αποθεματικό Κεφάλαιο για ισοσκέλιση του πρ/σμού. Ως προς τα έξοδα ----------------------- Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο μεταφέρει πίστωση ποσού 135.859,52 ευρώ στους παρακάτω Κ.Α. για τη δημιουργία νέων πιστώσεων ως ακολούθως: 1. Στον Κ.Α. 00-6712 μεταφέρει πίστωση 71.883,57 ευρώ για ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο "Απόδοση σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς". 2. Στον Κ.Α. 00-6711 μεταφέρει πίστωση 62.625,95 ευρώ για ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο "Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές". 3. Στον Κ.Α. 70-6162.001 μεταφέρει πίστωση 200,00 ευρώ για δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο "Απεντόμωση Δημοτικών Σφαγείων". 4. Στον Κ.Α. 70-6162.002 μεταφέρει πίστωση 650,00 ευρώ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο "Μεταποίηση ζωϊκών υποπροϊόντων κατηγορίας 3 Δημοτικών Σφαγείων Αλμυρού". 5. Στον Κ.Α. 70-6162.003 μεταφέρει πίστωση 500,00 ευρώ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο "Μικροβιολογικοί έλεγχοι εργαλείων, μηχανών, εγκαταστάσεων και προϊόντων Δημοτικών Σφαγείων Αλμυρού" .
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Από την ψήφιση του πρ/σμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2005 και της έγκρισής του από τη Δ/νση Τοπ. Αυτ/σης και Διοίκησης Μαγνησίας παρουσιάσθηκαν υπηρεσιακά γεγονότα και απρόοπτες ανάγκες που επιβάλλουν την αναμόρφωση του πρ/σμού για την αποδοχή πιστώσεων, την ενίσχυση ανεπαρκών και τη δημιουργία νέων στο σκέλος των εξόδων αυτού, σύμφωνα με την κατάσταση του Γραφείου Λογιστηρίου την οποία και έθεσε υπόψη του Συμβουλίου. Λαβών το λόγο η κ. Ελένη Ματίκαρώτησε τον κ. Δήμαρχο αν υπάρχει πρόβλημα με τη γεώτρηση του γηπέδου και ζητείται η προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος. Απαντώντας ο κ. Δήμαρχος είπε ότι το καλοκαίρι παρουσίασε πρόβλημα η γεώτρηση και έγινε η προμήθεια καινούργιου αντλητικο΄λυ συγκροτήματος λόγω του επείγοντος. Στη συνέχεια η κ. Ματίκα είπε ότι, σε ό,τι αφορά τη δημιουργία Κ.Α. για προμήθεια ηλεκτροκίνητου αντλητικού συγκροτήματος για τη γεώτρηση του γηπέδου, δεν εγκρίνει την αναμόρφωση διότι, σύμφωνα με πληροφορίες της, η εν λόγω προμήθεια δεν έχει γίνει και ζήτησε από το Συμβούλιο να μην εγκρίνει σχετική πίστωση. Κλείνοντας τη συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε όσα αναφέρονται ανωτέρω, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του από 17-5/15-6-1959 Β.Δ. καθώς και του Π.Δ. 410/95, την κατάσταση του Γραφείου Λογιστηρίου και μετά από διαλογική συζήτηση. Αναμορφώνει τον πρ/σμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2004για την ομαλή λειτουργία του Δήμου ως ακολούθως: Ως προς τα έσοδα ----------------------- 1. Αποδέχεται πίστωση ποσού 7.500,00 ευρώ από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - ΕΤΕΡΠΣ για "Προστασία περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη". 2. Αυξάνουμε τα έσοδα του Κ.Α. 011.9 με τίτλο "Λοιπά έσοδα και από Αγροτικά Ακίνητα"κατά 33.832.39 ευρώ διότι τα έσοδα αυτού του Κωδικού Αριθμού προβλέπεται να αυξηθούν. Μεταφέρει τις ανωτέρω πιοστώσεις σύνολο 41.332,39 ευρώ στο Αποθεματικό Κεφάλαιο για ισοσκέλιση του πρ/σμού. Ως προς τα έξοδα ----------------------- Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο μεταφέρει πίστωση ποσού 189.721,06 ευρώ στους παρακάτω Κ.Α. για τη δημιουργία νέων πιστώσεων ως ακολούθως: 1. Στον Κ.Α. 00-6492 μεταφέρει πίστωση 30.000,00 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων. δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο "Συμπλήρωση διαγράμματος και διενέργεια πράξης εφαρμογής της επέκτασης της πολεοδομικής μελέτης Αλμυρού Ν. Μαγνησίας. 2.Στον Κ.Α. μεταφέρει πίστωση 9.825,00 ευρώ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο "Συμπλήρωση διαγράμματος και διενέργεια πράξης εφαρμογής της επέκτασης της πολεοδομικής μελέτης Αλμυρού Ν. Μαγνησίας. 3. Στον Κ.Α. μεταφέρει πίστωση 9.825,00 ευρώ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο "Συμπλήρωση διαγράμματος και διενέργεια πράξης εφαρμογής της επέκτασης της πολεοδομικής μελέτης Αλμυρού Ν. Μαγνησίας. 4.Στον Κ.Α. μεταφέρει πίστωση 9.825,00 ευρώ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο "Συμπλήρωση διαγράμματος και διενέργεια πράξης εφαρμογής της επέκτασης της πολεοδομικής μελέτης Αλμυρού Ν. Μαγνησίας. Ψηφίζει ισόποσες πιστώσεις σε βάρος των ανωτέρω Κ.Α. για να διατεθούν για το σκοπό που έχουν γραφεί.ε υπόψη τις διατάξεις του από 17-5/15-6-1959 Β.Δ. καθώς και του Π.Δ. 410/95, την κατάσταση του Γραφείου Λογιστηρίου και μετά από διαλογική συζήτηση. Αναμορφώνει τον πρ/σμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2004για την ομαλή λειτουργία του Δήμου ως ακολούθως: Ως προς τα έσοδα ----------------------- 1. Αποδέχεται πίστωση ποσού 7.500,00 ευρώ από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - ΕΤΕΡΠΣ για "Προστασία περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη". 2. Αυξάνουμε τα έσοδα του Κ.Α. 011.9 με τίτλο "Λοιπά έσοδα και από Αγροτικά Ακίνητα"κατά 33.832.39 ευρώ διότι τα έσοδα αυτού του Κωδικού Αριθμού προβλέπεται να αυξηθούν. Μεταφέρει τις ανωτέρω πιοστώσεις σύνολο 41.332,39 ευρώ στο Αποθεματικό Κεφάλαιο για ισοσκέλιση του πρ/σμού. Ως προς τα έξοδα ----------------------- Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο μεταφέρει πίστωση ποσού 41.332,39 ευρώ στους παρακάτω Κ.Α. για τη δημιουργία νέων πιστώσεων ως ακολούθως: 1. Στον Κ.Α. μεταφέρει πίστωση 9.825,00 ευρώ για τη δημιουργία νέας πίστωσης με
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...