Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00010 / 2005 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000142005 30/05/2005 Επιλογή
000132005 12/05/2005 Επιλογή
000122005 04/05/2005 Επιλογή
000112005 19/04/2005 Επιλογή
000102005 13/04/2005 Επιλογή
000092005 11/04/2005 Επιλογή
000082005 23/03/2005 Επιλογή
000072005 21/03/2005 Επιλογή
000062005 16/03/2005 Επιλογή
000052005 14/02/2005 Επιλογή
000042005 10/02/2005 Επιλογή
000032005 24/01/2005 Επιλογή
000022005 23/01/2005 Επιλογή
000012005 02/01/2005 Επιλογή
000292004 29/12/2004 Επιλογή
000282004 20/12/2004 Επιλογή
000272004 10/12/2004 Επιλογή
000262004 25/11/2004 Επιλογή
000252004 22/11/2004 Επιλογή
000242004 12/11/2004 Επιλογή
000222004 10/11/2004 Επιλογή
000112004 09/06/2004 Επιλογή
000092004 05/05/2004 Επιλογή
000082004 20/04/2004 Επιλογή
000072004 05/04/2004 Επιλογή
|< << 8 9 10 11 12 13 14 >|
Σελίδα 13 από 14


A/A: 00157 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Ράππος Σπύρος Δήμαρχος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Τροποποίηση της αριθμ. 135/2005 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί: Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Αποπεράτωση των Δημοτικών Σφαγείων (μετά από τη μελέτηHACCP) ως προς τον πρ/σμό της μελέτης του έργου.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00140 Έτος: 2005 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Τροποποίηση της αριθμ. 135/2005 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί: Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Αποπεράτωση των Δημοτικών Σφαγείων (μετά από τη μελέτηHACCP) ως προς τον πρ/σμό της μελέτης του έργου.
1. Εγκρίνει την παρούσα συνεδρίαση ως Κατεπείγουσα, με 17 ψήφους υπέρ και 1 Λευκό. 2. Εγκρίνει το παρόν θέμα ως κατεπείγον με 17 ψήφους υπέρ και 1 Λευκό. 3. Τροποποιεί την αριθμ. 135/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί " Έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου "Αποπεράτωση των Δημοτικών Σφαγείων (μετά από τη μελέτη HACCP) και ενίσχυση της σχετικής πίστωσης με το ποσό 80.000,00 € από ΣΑΤΑ 2004", ως προς τον πρ/σμό της μελέτης του έργου, ο οποίος από 192.000,00 € διαμοφώθηκε σε 200.000,00 €., μετά την προσθήκη στο έργο και της προμήθειας του ηλεκτρομηχανολιγικού εξοπλισμού. 2. Εγκρίνει την αριθμ. 115/2005 μελέτη της ΤΥΔΚ όπως διαμορφώθηκε μετά τα παραπάνω πρ/σμού δαπάνης 200.000,00 € με ΦΠΑ. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 135/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο κ. Πρόεδρος πριν από τη συζήτηση του θέματος είπε στο Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι από την αναβολή της συζήτησης του θέματος και της λήψης σχετικής απόφασης κινδυνεύουν άμεσα και σπουδαία τα συμφέροντα του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο έκρινε Κατά Πλειοψηφία την παρούσα συνεδρίαση ως κατεπείγουσα, με ψήφους 17 υπέρ και 1 Λευκό. Ακολούθως το Συμβούλιο έκρινε κατά πλειοψηφία το παρόν θέμα ως κατεπείγον με του ςίδιους ως ανω ψήφους και προχώρησε στη συζήτησή του. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο στον αρμόδιο για τα Σφαγεία Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Καρακώστα ο οποίος είπε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Με την αριθμ. 135/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίναμε τη μελέτη του έργου "Αποπεράτωση των Δημοτικών Σφαγείων (μετά από τη μελέτη HΑCCP)", καθορίσαμε τον τρόπο εκτέλεσης και ενισχύσαμε τη σχετική πίστωση για την εκτέλεση του έργου. Στην ανωτέρω μελέτη πρ/σμού δαπάνης 192.000,00 € με ΦΠΑ περιλαμβάνονταν προμήθειες ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού πρ/σμού δαπάνης 45.000,00 με ΦΠΑ οι οποίες θα εκτελούνταν από το Δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ως τρόπο εκτέλεσης του έργου τη δημοπρασία προσθέτοντας σ' αυτό και την ανωτέρω προμήθεια. Όταν η προμήθεια μπήκε στο έργο, προστέθηκε εργολαβικό όφελος και απρόβλεπτα και ως εκ τούτου ο πρ/σμός της μελέτης τροποποιήθηκε από την ΤΥΔΚ και από 192.000,00 € που ήταν πριν αυξήθηκε και ανήλθε στο ποσό των 200.000,00 € με ΦΠΑ. Μετά τα παραπάνω πρέπει να τροποποιήσουμε την αριθμ. 135/2005 απόφασή μας ως προς τον πρ/σμό της αριθμ. 115/2005 μελέτης της ΤΥΔΚ του ανωτέρω έργου και να εγκρίνουμε την αριθμ. 115/2005 μελέτη όπως διαμορφώθηκε μετά τα παραπάνω και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε όσα αναφέρονται παραπάνω μετά από διαλογική συζήτηση
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...